Flest ensamstående i hyresrätt

Hälften av hushållen är ensamstående i Region Västra Sverige. Endast 3 av 10 hushåll i hyresrätt har någon annan att dela sina levnadskostnader med. Samtidigt som boende i hyresrätt har de högsta boendekostnaderna.

Innehåll på denna sida

Flest ensamstående i regionen
7 av 10 i hyresrätt är ensamförsörjare

Flest ensamstående i regionen

Region Västra Sverige har 414 854 hushåll som antingen bor i hyresrätt, bostadsrätt eller äganderätt (villa) under 2022. Den vanligaste hushållstypen är ensamstående utan barn, följt av sammanboende med eller utan barn.

Att vara ensamboende kan komma med större ekonomiska utmaningar, då det inte finns någon att dela kostnaderna för boende och andra utgifter med.

Av regionens samtliga hushåll är drygt hälften, 49 procent, ensamsamstående, med eller utan barn. Ungefär så ser det också ut i resten av landet.

Nedladdning av siffror till Excel
 

7 av 10 i hyresrätt är ensamförsörjare

Bland de hushåll som bor i hyresrätt är det 68 procent som är ensamstående, med eller utan barn. Det kan jämföras med 23 procent av hushållen i villa. Av de som bor i villa är den största andelen sammanboende, med eller utan barn.

Statistik över boendekostnadernas utveckling visar att hyrorna ökat mer än dubbelt så mycket som den allmänna prisnivån (KPI) i samhället. Samtidigt som boendekostnaden i villa länge har ökat mindre än konsumentprisindex.

Det innebär att den boendeform som haft de största kostnadsökningarna även är den där det bor flest ensamförsörjare. Hushåll i hyresrätt har även lägre inkomster, jämfört med andra boendeformer.

Precis som hyresrätten fyller bostadsrätten en viktig funktion för ensamstående. Av hushållen i bostadsrätt är det 58 procent som är ensamstående, med eller utan barn.

Hyresrätten och bostadsrätten kommer däremot med skilda svårigheter när hushåll vill ta sig in på bostadsmarknaden. Där hyresrätten kan ha långa kötider och höga hyror i nyproduktion har bostadsrätten höga priser och krav om eget kapital i form av en kontantinsats.

Nedladdning av siffror till Excel
 
 

Senast uppdaterad: 21 december, 2023