Alla andra kommuner har lägre arbetslöshet än riksgenomsnittet.

I Göteborgs stad är den totala arbetslösheten drygt sju procent.

På Orust är inte så många unga arbetslösa.

Även ungdomsarbetslösheten är högst i Göteborg, men ändå under riksgenomsnittet.

Arbetslösheten
minskar men
fördelas ojämnt

Arbetsmarknaden har återhämtat sig efter pandemin och arbetslösheten är nu nere på nivåer som är lägre än före finanskrisen 2008.

I Göteborgsregionen är arbetslösheten lägre än riksgenomsnittet. Det gäller även siffrorna för ungdomar och utrikes födda.

Svårare för utrikes födda

Men arbetsmarknaden är tudelad. Bland utrikes födda är arbetslösheten mångdubbelt högre än för inrikes födda. Variationen är dock stor mellan kommunerna.

Alla jobb kräver utbildning

Även inrikes födda som saknar gymnasiekompetens har svårt att få jobb, liksom funktionshindrade och äldre arbetslösa.

Till och med så kallade ”enkla jobb” som städning kräver ofta körkort, certifiering, språkkunskaper och yrkeserfarenhet.

Bostadsbristen bromsar

Därför råder arbetskraftsbrist inom många områden.

Situationen förvärras av bostadsbristen, som gör att rörligheten på arbetsmarknaden blir trög.

Läs mer: Olika mått på arbetslöshet

Här används Arbetsförmedlingens data, som visar hur stor del av arbetskraften 16–64 år som är inskrivna som arbetslösa vid Arbetsförmedlingen.

Detta ska inte förväxlas med de officiella arbetslöshetssiffrorna från SCB, som är anpassade efter EU:s standard. De gäller gruppen 15–74 år och där ingår även heltidsstuderande som söker jobb.

Senast uppdaterad: 20 juni, 2022