I Göteborgs stad är den totala arbetslösheten 6,7 procent.

I Göteborgs stad är den totala arbetslösheten 6,7 procent.

För lågutbildade är arbetslösheten mycket högre.

För lågutbildade är arbetslösheten mycket högre. Men siffrorna är bättre än riksgenomsnittet i de flesta av regionens kommuner.

Arbetslösheten har sjunkit. Men i två grupper är arbetslösheten stor.

Från 2010 och framåt har arbetslösheten stadigt sjunkit. Men två grupper drar upp siffrorna – de som är utrikes födda och de som saknar gymnasieutbildning.

Arbetslösheten
minskar men
fördelas ojämnt

Det är fart på näringslivet i Göteborgsregionen. Byggbranschen, offentlig verksamhet och privata tjänsteföretag ropar efter utbildad personal. Arbetslösheten har minskat de senaste åren, och är lägre än riksgenomsnittet.

Men arbetsmarknaden är tudelad. Bland inrikes födda har arbetslösheten minskat kraftigt och är lägre än före finanskrisen 2008. Bland utrikes födda är arbetslösheten fem gånger så hög.  Variationen är dock stor mellan kommunerna.

Alla jobb kräver utbildning

Det stora antalet nyanlända har betytt många fler som vill arbeta, men innan de lärt sig språket är det svårt att få en anställning. Kraven på utbildning ökar också inom alla sektorer.

Även inrikes födda som saknar gymnasiekompetens har svårt att få jobb, liksom funktionshindrade och äldre arbetslösa. Till och med så kallade ”enkla jobb” som städning kräver ofta körkort, certifiering, språkkunskaper och yrkeserfarenhet.    

Bostadsbristen bromsar

Därför råder arbetskraftsbrist inom många områden. Situationen förvärras av bostadsbristen, som gör att rörligheten på arbetsmarknaden blir trög.

 

Läs mer: Olika mått på arbetslöshet

Här används Arbetsförmedlingens data, som visar hur stor del av arbetskraften 16–64 år som är inskrivna som arbetslösa vid Arbetsförmedlingen.

Detta ska inte förväxlas med de officiella arbetslöshetssiffrorna från SCB, som är anpassade efter EU:s standard. De gäller gruppen 15–74 år och där ingår även heltidsstuderande som söker jobb.

Senast uppdaterad: 12 september, 2019