Barnen växer upp i skilda världar

19 procent av barnen i Göteborg lever i en familj med mycket låg inkomst.

De flesta kommuner i regionen ligger långt under riksgenomsnittet när det gäller andel barn i ekonomisk utsatthet.

I ägda boendeformer har föräldrarna högre inkomst.

17 procent av barnen i hyreshus i regionen lever i familjer med inkomst under socialbidragsnivån.

Skillnaden i levnadsstandard mellan barn i hyresrätt och barn i villa eller bostadsrätt har ökat dramatiskt de senaste tio åren.

I dag har barn i hyreshus i genomsnitt 60 procent av den ekonomiska standard som villabarnen har.

I Göteborg är skillnaden ännu större, där har barnen i hyreshus bara 56 procent av villabarnens standard.

Under socialbidragsnormen

En stor del av barnen i hyresrätt bor i en familj med så låga inkomster att de hamnar under gränsen för vad socialbidraget, numera kallat ekonomiskt bistånd, ska ge.

I Göteborg är det 19 procent av barnen i hyresrätt som har det så knapert. Den siffran är ungefär som riksgenomsnittet, medan det ser bättre ut i resten av regionens kommuner.

Bättre i ägda boendeformer

Det finns barnfamiljer även i bostadsrätt och äganderätt som lever på små inkomster. Men de är mycket färre – i Göteborgsregionen är det bara tre procent av barnen i bostadsrätt, och en procent i villorna, som har en ekonomisk standard under socialbidragsnormen.

Ensamföräldrar och nyanlända

En anledning till att barn i hyreshus har lägre genomsnittlig standard är att de ofta bor i familjer med bara en försörjare, eller nyss har kommit till Sverige. Det är grupper med låga inkomster.

En annan anledning är att de barnfamiljer som har råd oftast väljer att bo i villa.

LÄS MER: Definitioner och fakta om statistiken

Disponibel inkomst är inkomst minus skatt plus eventuella bidrag.

Konsumtionsenhet (KE) är ett sätt att kunna jämföra inkomster mellan olika hushållstyper. Måttet motsvarar i princip en vuxen person. Men när det bor fler personer, eller barn, i ett hushåll får de mindre ”vikt” eftersom det är billigare att leva flera tillsammans.

Uppgifterna om disponibel inkomst under socialbidragsnivån är hämtade från inkomsttaxeringen för hela befolkningen. Uppdelningen utifrån boende i olika upplåtelseformer är framtagen speciellt för Hyresgästföreningen av SCB.

Beloppet är olika för olika typer av hushåll, och skiljer även mellan olika kommungrupper. Det är sammansatt av schablonbelopp för nödvändiga levnadsomkostnader och hyra, och syftet är att det ska motsvara normen för ekonomiskt bistånd (socialbidrag).

År 2020 var det cirka 24 000 kronor per månad för en familj med två vuxna och två barn, och ungefär 14 500 kronor för en ensamstående vuxen med ett barn.

 

Senast uppdaterad: 13 februari, 2022