Kortare väg från jobb till fattigdom

Ohälsotalen har sjunkit, men skillnaden är stor mellan kommunerna.

Ohälsotalen har sjunkit, men skillnaden är fortfarande stor mellan kommunerna.

Även de sociala kostnaderna varierar starkt mellan kommunerna.

Även de sociala kostnaderna varierar starkt mellan kommunerna.

Ohälsotalet har sjunkit kraftigt.

Ohälsotalet har sjunkit kraftigt sedan början av 00-talet.

Blir man sjuk eller arbetslös är det numera kort väg till att också förlora sin försörjning. Det sätter många hushåll under ekonomisk press. Och det får konsekvenser för kommunernas ekonomi.

Allt färre får A-kassa

En majoritet av de arbetslösa saknar idag ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Inte minst för de unga har det blivit svårare att kvalificera sig för a-kassa. Den grupp som sysselsätts i olika program har ersättningar på låg eller mycket låg nivå.

Detta är villkor som också gäller för de sjuka som räknas som arbetslösa, till följd av stramare regler för sjukpenning.

Arbetslösa söker bistånd

Arbetslöshet och sjukdom är den vanligaste orsaken till att hushåll tvingas söka ekonomiskt bistånd, det som tidigare hette socialbidrag. Utbetalningarna har ökat på senare år.

I praktiken innebär det att en stor del av statens tidigare kostnader för sjukpenning och arbetslöshetsersättning nu flyttas över till kommuner och enskilda människor.

Bistånd ingen lön

Sjuka och arbetslösa som inte får ersättning från försäkringssystemen måste i första hand snåla och ta hjälp från närstående.

Ekonomiskt bistånd beviljas först sedan man förbrukat sina besparingar och sålt eventuella tillgångar – till exempel bil eller sommarstuga – och är inte anpassat efter att man ska kunna leva på det någon längre period.

Läs mer: Sociala begrepp

Läs mer: Sociala begrepp

Kommunernas kostnad för individ- och familjeomsorg, som visas i diagrammet ovan, omfattar inte bara ekonomiskt bistånd utan också bland annat missbruksvård samt barn- och ungdomsvård.

Ekonomiskt bistånd, eller försörjningsstöd, står i genomsnitt för ungefär en tredjedel av hela budgeten för individ- och familjeomsorg. Tidigare kallades det socialbidrag.

Ohälsotalet är antalet dagar med sjukpenning, rehabpenning samt sjuk- eller aktivitetsersättning (tidigare sjukpension) per invånare 16–64 år.

Senast uppdaterad: 20 juni, 2022