Stora inkomstklyftor i Göteborg

I början på 1990-talet var inkomstskillnaderna inte så stora i Göteborg. Men under de senaste 30 åren har den ekonomiska ojämlikheten vuxit och idag är det stora inkomstskillnader mellan stadens olika områden.

Innehåll på denna sida

Inkomstspridningen växer i staden
Klyftorna påverkas av flyttmönster
Hälsa skiljer sig åt mellan inkomster

Inkomstspridningen växer i staden

Hur mycket medelinkomsten har utvecklat sig sen 1992 skiljer sig åt mellan primärområden i Göteborg. Vissa områden har upplevt en stark inkomstutveckling och andra har halkat efter. Som konsekvens har inkomstspridningen ökat.

I diagrammet nedan var Hammarkullen det område med lägst medelinkomst år 1992. Den högsta inkomsten var i Långedrag. Då var skillnaden i inkomst cirka 174 000 kronor.

Under 2021 är det fortfarande samma områden som har den lägsta respektive högsta inkomsten. Däremot har skillnaden mellan dem mer än tredubblats, till cirka 562 000 kronor.
 

Nedladdning av siffror till Excel

Klyftorna påverkas av flyttmönster

Att inkomstspridningen har ökat har inte bara med ekonomiska skillnader att göra. Inkomstojämlikhet mellan områden förstärks också av flyttmönster.

Personer som får högre inkomster flyttar till mer välbeställda områden. Vilket leder till att blandningen inom bostadsområden blir allt mindre och att inkomstklyftorna mellan områden blir större.

Hälsa skiljer sig åt mellan inkomster

Det är inte bara inkomsterna som skiljer sig åt mellan stadsdelarna. Ohälsa, arbetslöshet, utbildningsnivå och andel utrikes födda ger en bild av helt olika samhällen.

Ohälsotalet är högre i de delar av staden som har låg inkomst, och lägre i mer välbärgade områden. Även andra mått på hälsa skiljer sig åt. Den förväntade medellivslängden kan vara upp till omkring nio år längre i vissa områden jämfört med andra, enligt en rapport från Göteborgs stad under 2023.

 
 

Senast uppdaterad: 21 december, 2023