Göteborg glider isär

I början av 1990-talet var inkomstspridningen mindre.

I början av 1990-talet var inkomstspridningen mindre.

Skillnaderna i samhället ökar, på alla plan. Det syns i Statistiska centralbyråns analys av hur inkomsterna fördelas mellan olika grupper, och det syns när man sätter förstoringsglaset på Göteborgs stad.

Diagrammet här bredvid visar hur inkomstspridningen ökat de senaste decennierna. Medan de fattigaste stadsdelarna ligger kvar på ungefär samma nivå har inkomsterna i Långedrag, Hovås och Hjuvik fördubblats.

Lika söker lika

Att Göteborg glider isär allt mer har inte bara med ekonomiska skillnader att göra. Utvecklingen förstärks också av att det hela tiden pågår en omflyttning inom staden; de som får det lite bättre flyttar till en ”rikare” stadsdel. Blandningen inom bostadsområdena blir allt mindre.

Allt hänger ihop

Det är inte bara den ekonomiska standarden som skiljer sig åt mellan stadsdelarna. Ohälsa, arbetslöshet, utbildningsnivå, andel utrikes födda ger en bild av helt olika samhällen.

Ohälsotalet är högre i de delar av staden som har låg inkomst, och lägre i mer välbärgade stadsdelar. Även andra mått på hälsa skiljer sig åt. Den förväntade medellivslängden är nästan tio år längre för dem som bor i Askim än i Bergsjön.

Senast uppdaterad: 29 maj, 2019