Härryda kommun

 
 

Om Härryda 2022
Härryda Riket
Antal invånare, 31 december 39 762
Flyttnetto 622
Befolkningsförändring 756
Andel av befolkningen under 18 år, procent 25,6 20,9
Andel av befolkningen 65 år eller äldre, procent 16,6 20,4
Andel utrikes födda, procent 13,1 20,4
Öppen arbetslöshet, medelvärde jan-nov 2023, procent 1,7 3,0
Ohälsotal, dagar per invånare 16-64 år, medelvärde 20,2 22,0
Medianinkomst 2021, kronor per månad, 20-64 år 34 850 29 742
Rotavdrag, kronor per invånare, över 20 år 2 284 1 413
Rotavdrag, miljoner kronor 64
Investeringsstöd, beviljade bostäder per 1000 invånare 5,5 6,3
Investeringsstöd, beviljat, miljoner kronor 82,3
Medelpris villa, tusen kronor 5 560 3 915

Källa: Arbetsförmedlingen, Boverket, Försäkringskassan och SCB.
 
 

 

 

 

 
 

Senast uppdaterad: 20 december, 2023