Kungälvs kommun

 
 

Om Kungälv 2022
Kungälv Riket
Antal invånare, 31 december 49 068
Flyttnetto 640
Befolkningsförändring 797
Andel av befolkningen under 18 år, procent 22,2 20,9
Andel av befolkningen 65 år eller äldre, procent 20,3 20,4
Andel utrikes födda, procent 11,3 20,4
Öppen arbetslöshet, medelvärde jan-nov 2023, procent 1,6 3,0
Ohälsotal, dagar per invånare 16-64 år, medelvärde 24,3 22,0
Medianinkomst 2021, kronor per månad, 20-64 år 33 175 29 742
Rotavdrag, kronor per invånare, över 20 år 1 554 1 413
Rotavdrag, miljoner kronor 57
Investeringsstöd, beviljade bostäder per 1000 invånare 5,9 6,3
Investeringsstöd, beviljat, miljoner kronor 127,6
Medelpris villa, tusen kronor 5 084 3 915

Källa: Arbetsförmedlingen, Boverket, Försäkringskassan och SCB.
 
 

 

 

 

 
 

Senast uppdaterad: 20 december, 2023