Kungsbacka kommun

 
 

Om Kungsbacka 2022
Kungsbacka Riket
Antal invånare, 31 december 85 801
Flyttnetto 402
Befolkningsförändring 500
Andel av befolkningen under 18 år, procent 23,7 20,9
Andel av befolkningen 65 år eller äldre, procent 20,4 20,4
Andel utrikes födda, procent 9,5 20,4
Öppen arbetslöshet, medelvärde jan-nov 2023, procent 1,4 3,0
Ohälsotal, dagar per invånare 16-64 år, medelvärde 16,3 22,0
Medianinkomst 2021, kronor per månad, 20-64 år 34 867 29 742
Rotavdrag, kronor per invånare, över 20 år 2 468 1 413
Rotavdrag, miljoner kronor 159
Investeringsstöd, beviljade bostäder per 1000 invånare 2,6 6,3
Investeringsstöd, beviljat, miljoner kronor 112,6
Medelpris villa, tusen kronor 6 243 3 915

Källa: Arbetsförmedlingen, Boverket, Försäkringskassan och SCB.
 
 

 

 

 

 
 

Senast uppdaterad: 20 december, 2023