Lerums kommun

 
 

Om Lerum 2022
Lerum Riket
Antal invånare, 31 december 43 536
Flyttnetto 89
Befolkningsförändring 137
Andel av befolkningen under 18 år, procent 26,1 20,9
Andel av befolkningen 65 år eller äldre, procent 17,8 20,4
Andel utrikes födda, procent 11,2 20,4
Öppen arbetslöshet, medelvärde jan-nov 2023, procent 1,6 3,0
Ohälsotal, dagar per invånare 16-64 år, medelvärde 19,8 22,0
Medianinkomst 2021, kronor per månad, 20-64 år 34 258 29 742
Rotavdrag, kronor per invånare, över 20 år 2 283 1 413
Rotavdrag, miljoner kronor 72
Investeringsstöd, beviljade bostäder per 1000 invånare 2,6 6,3
Investeringsstöd, beviljat, miljoner kronor 50,0
Medelpris villa, tusen kronor 4 976 3 915

Källa: Arbetsförmedlingen, Boverket, Försäkringskassan och SCB.
 
 

 

 

 

 
 

Senast uppdaterad: 20 december, 2023