Mölndals kommun

 
 

Om Mölndal 2022
Mölndal Riket
Antal invånare, 31 december 70 109
Flyttnetto -178
Befolkningsförändring 166
Andel av befolkningen under 18 år, procent 22,2 20,9
Andel av befolkningen 65 år eller äldre, procent 16,0 20,4
Andel utrikes födda, procent 19,2 20,4
Öppen arbetslöshet, medelvärde jan-nov 2023, procent 1,9 3,0
Ohälsotal, dagar per invånare 16-64 år, medelvärde 20,4 22,0
Medianinkomst 2021, kronor per månad, 20-64 år 33 500 29 742
Rotavdrag, kronor per invånare, över 20 år 1 684 1 413
Rotavdrag, miljoner kronor 92
Investeringsstöd, beviljade bostäder per 1000 invånare 0,1 6,3
Investeringsstöd, beviljat, miljoner kronor 4,4
Medelpris villa, tusen kronor 6 290 3 915

Källa: Arbetsförmedlingen, Boverket, Försäkringskassan och SCB.
 
 

 

 

 

 
 

Senast uppdaterad: 20 december, 2023