Öckerö kommun

 
 

Om Öckerö 2022
Öckerö Riket
Antal invånare, 31 december 12 800
Flyttnetto -42
Befolkningsförändring -102
Andel av befolkningen under 18 år, procent 19,6 20,9
Andel av befolkningen 65 år eller äldre, procent 27,1 20,4
Andel utrikes födda, procent 6,9 20,4
Öppen arbetslöshet, medelvärde jan-nov 2023, procent 1,1 3,0
Ohälsotal, dagar per invånare 16-64 år, medelvärde 22,9 22,0
Medianinkomst 2021, kronor per månad, 20-64 år 33 500 29 742
Rotavdrag, kronor per invånare, över 20 år 2 401 1 413
Rotavdrag, miljoner kronor 25
Investeringsstöd, beviljade bostäder per 1000 invånare 0 6,3
Investeringsstöd, beviljat, miljoner kronor 0
Medelpris villa, tusen kronor 6 065 3 915

Källa: Arbetsförmedlingen, Boverket, Försäkringskassan och SCB.
 
 

 

 

 

 
 

Senast uppdaterad: 20 december, 2023