Orust kommun

 
 

Om Orust 2022
Orust Riket
Antal invånare, 31 december 15 415
Flyttnetto 143
Befolkningsförändring 70
Andel av befolkningen under 18 år, procent 17,4 20,9
Andel av befolkningen 65 år eller äldre, procent 31,2 20,4
Andel utrikes födda, procent 9,2 20,4
Öppen arbetslöshet, medelvärde jan-nov 2023, procent 1,5 3,0
Ohälsotal, dagar per invånare 16-64 år, medelvärde 28,7 22,0
Medianinkomst 2021, kronor per månad, 20-64 år 30 158 29 742
Rotavdrag, kronor per invånare, över 20 år 1 628 1 413
Rotavdrag, miljoner kronor 21
Investeringsstöd, beviljade bostäder per 1000 invånare 2,9 6,3
Investeringsstöd, beviljat, miljoner kronor 19,0
Medelpris villa, tusen kronor 3 363 3 915

Källa: Arbetsförmedlingen, Boverket, Försäkringskassan och SCB.
 
 

 

 

 

 
 

Senast uppdaterad: 20 december, 2023