Partille kommun

 
 

Om Partille 2022
Partille Riket
Antal invånare, 31 december 39 852
Flyttnetto 166
Befolkningsförändring 323
Andel av befolkningen under 18 år, procent 24,3 20,9
Andel av befolkningen 65 år eller äldre, procent 17,1 20,4
Andel utrikes födda, procent 20,9 20,4
Öppen arbetslöshet, medelvärde jan-nov 2023, procent 2,3 3,0
Ohälsotal, dagar per invånare 16-64 år, medelvärde 21,6 22,0
Medianinkomst 2021, kronor per månad, 20-64 år 33 275 29 742
Rotavdrag, kronor per invånare, över 20 år 1 921 1 413
Rotavdrag, miljoner kronor 58
Investeringsstöd, beviljade bostäder per 1000 invånare 0 6,3
Investeringsstöd, beviljat, miljoner kronor 0
Medelpris villa, tusen kronor 6 863 3 915

Källa: Arbetsförmedlingen, Boverket, Försäkringskassan och SCB.
 
 

 

 

 

 
 

Senast uppdaterad: 20 december, 2023