Stenungsunds kommun

 
 

Om Stenungsund 2022
Stenungsund Riket
Antal invånare, 31 december 27 870
Flyttnetto 246
Befolkningsförändring 314
Andel av befolkningen under 18 år, procent 22,8 20,9
Andel av befolkningen 65 år eller äldre, procent 20,3 20,4
Andel utrikes födda, procent 11,8 20,4
Öppen arbetslöshet, medelvärde jan-nov 2023, procent 1,6 3,0
Ohälsotal, dagar per invånare 16-64 år, medelvärde 21,7 22,0
Medianinkomst 2021, kronor per månad, 20-64 år 33 567 29 742
Rotavdrag, kronor per invånare, över 20 år 1 714 1 413
Rotavdrag, miljoner kronor 36
Investeringsstöd, beviljade bostäder per 1000 invånare 4,7 6,3
Investeringsstöd, beviljat, miljoner kronor 46,6
Medelpris villa, tusen kronor 4 441 3 915

Källa: Arbetsförmedlingen, Boverket, Försäkringskassan och SCB.
 
 

 

 

 

 
 

Senast uppdaterad: 20 december, 2023