Tjörns kommun

 
 

Om Tjörn 2022
Tjörn Riket
Antal invånare, 31 december 16 275
Flyttnetto -29
Befolkningsförändring -37
Andel av befolkningen under 18 år, procent 19,4 20,9
Andel av befolkningen 65 år eller äldre, procent 29,2 20,4
Andel utrikes födda, procent 9,4 20,4
Öppen arbetslöshet, medelvärde jan-nov 2023, procent 1,4 3,0
Ohälsotal, dagar per invånare 16-64 år, medelvärde 20,3 22,0
Medianinkomst 2021, kronor per månad, 20-64 år 32 558 29 742
Rotavdrag, kronor per invånare, över 20 år 2 081 1 413
Rotavdrag, miljoner kronor 27
Investeringsstöd, beviljade bostäder per 1000 invånare 5,2 6,3
Investeringsstöd, beviljat, miljoner kronor 40,4
Medelpris villa, tusen kronor 4 611 3 915

Källa: Arbetsförmedlingen, Boverket, Försäkringskassan och SCB.
 
 

 

 

 

 
 

Senast uppdaterad: 20 december, 2023