Varbergs kommun

 
 

Om Varberg 2022
Varberg Riket
Antal invånare, 31 december 67 800
Flyttnetto 1 040
Befolkningsförändring 1 142
Andel av befolkningen under 18 år, procent 20,7 20,9
Andel av befolkningen 65 år eller äldre, procent 24,4 20,4
Andel utrikes födda, procent 11,7 20,4
Öppen arbetslöshet, medelvärde jan-nov 2023, procent 1,9 3,0
Ohälsotal, dagar per invånare 16-64 år, medelvärde 20,6 22,0
Medianinkomst 2021, kronor per månad, 20-64 år 30 967 29 742
Rotavdrag, kronor per invånare, över 20 år 1 650 1 413
Rotavdrag, miljoner kronor 86
Investeringsstöd, beviljade bostäder per 1000 invånare 10,3 6,3
Investeringsstöd, beviljat, miljoner kronor 245,3
Medelpris villa, tusen kronor 4 580 3 915

Källa: Arbetsförmedlingen, Boverket, Försäkringskassan och SCB.
 
 

 

 

 

 
 

Senast uppdaterad: 20 december, 2023