13 kommuner i Region Västra Sverige

Det vi på Hurvibor kallar för Göteborgsregionen är de 13 kommuner som ingår i Hyresgästföreningens Region Västra Sverige.

Kommuner i regionen

De kommuner som ingår är Ale, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal, Orust, Partille, Stenungsund, Tjörn, Varberg och Öckerö.

Kungsbacka och Varberg är kommuner som tillhör Hallands län, de andra Västra Götalands län.

Inte riktigt lika

Storgöteborg är definierad av Statistiska Centralbyrån (SCB) som en storstadsregion, och inkluderar och omger Göteborg. I Storgöteborg ingår också 13 kommuner, men inte exakt samma som i Region Västra Sverige.

I kartan till höger syns skillnaden mellan Region Västra Sverige och Storgöteborg.

På sidorna för Göteborgsregionen finns framför allt fakta om Hyresgästföreningens Region Västra Sverige, och de kommuner som ingår där.

Men ibland görs jämförelser med SCB:s andra storstadsregioner, Storstockholm och Stormalmö, och då är det Storgöteborg det handlar om.

Det framgår av texter och diagram vad det är vi talar om i varje enskilt fall.
 
 

Senast uppdaterad: 20 december, 2023