Ökningen fortsätter i Örebroregionen

Det är framför allt Örebroregionen som växer.

Det är framför allt Örebroregionen som växer.

Örebro län fick fler än 300 000 invånare under 2018. Och Lekeberg passerade 8 000 invånare. Två gränser som visar att utvecklingen i länet är stark.

I hälften av länets kommuner ökade befolkningen med sammanlagt 3 600 personer. I resten av länet minskade folkmängden med totalt 300.

Urbaniseringen fortsätter – Örebro stod för nästan hela folkökningen, har nu mer än 153 000 invånare och befäster ställningen som rikets sjätte största stad.

Örebro dominerar

Örebro har ett rejält födelseöverskott, dvs det föds fler än det dör. Kumla, Lekeberg och Lindesberg har också födelseöverskott, fast mer blygsamma. Övriga kommuner har underskott.

Örebro har tillsammans med kranskommunen Lekeberg också ett stort inrikes flyttningsnetto, dvs fler flyttar dit från andra delar av Sverige än vad som flyttar därifrån. I de traditionella utflyttningskommunerna fortsätter tappet till andra kommuner.

Invandringen viktig i småorter

Nära 11 800 personer, varav 2 900 invandrare, flyttade till länet 2018. Örebro kommun tog emot flest invandrare. Men i förhållande till befolkningens storlek har invandringen mindre betydelse i centralregionen. I kommuner som Hällefors, Ljusnarsberg och Laxå motverkar invandringen betydligt större befolkningstapp.

Stark urbanisering

I Örebro kommun bor mer än hälften av länets befolkning och det är där befolkningen ökar mest, med god skjuts av ett starkt byggande de senaste åren. Sedan millennieskiftet har invånarna i Örebroregionen – Örebro med grannkommunerna Kumla och Lekeberg – ökat med nära 33 000.

Samtidigt har övriga kommuner tillsammans tappat över 4 200. I de gamla bruksorterna har situationen länge varit dyster med utflyttning och födelseunderskott.

Örebro län 2018
Födda + 3 447
Döda – 2 953
Födelsenetto + 494
Inflyttade
Därav fr andra län
Därav fr utlandet
+ 11 788
8 880
2 908
Utflyttade
Därav till andra län
Därav till utlandet
– 8 981
8 154
827
Flyttningsnetto + 2 807
Folkökning* + 3 345
Antal invånare
*Justerat med sent rapporterade händelser.
Källa: SCB
302 252
Länets befolkning har ökat kraftigt.

Länets befolkning har ökat med över 28 000 personer sedan millennieskiftet.

Senast uppdaterad: 26 februari, 2019