Folkökningen bromsar in i Örebro

Över hälften av länets befolkning bor i Örebro.

Det är framför allt Örebroregionen som vuxit det senaste decenniet.

Från att ha varit en av Sveriges mest expansiva städer har nu befolkningsökningen i Örebro bromsat in rejält. Både kommunen och länet som helhet ökade mindre än riksgenomsnittet under 2020 och 2021.

Måttlig ökning

Länet ökade visserligen med drygt 1 100 personer 2021, vilket är några hundra fler än 2020. Men 2014–2019 låg ökningen på 2 500–4 000 varje år.

Tvärnit i Örebro

Mest är det regionens motor Örebro kommun som tvärnitat. År 2021 var det fler som flyttade från än till Örebro, något som inte hänt på över 40 år.

Framför allt är det unga barnfamiljer som flyttar till andra kommuner i länet. Grannarna Lekeberg och Kumla fortsätter öka i god takt, och 2021 även Hallsberg.

Allmän trend

Utvecklingen i Örebro liknar den kring andra storstäder i Sverige, vars dragningskraft minskade under pandemiåret 2020. När fler arbetar på distans ser den utvecklingen ut att fortsätta.

Fler föds i Örebroregionen

Stabila födelseöverskott, det vill säga att fler föds än dör, är det i Örebro, Lekeberg, Kumla och Hallsberg. I resten av länets kommuner är det tvärtom, fler dör än det föds vilket är naturligt när de har en stor andel äldre i befolkningen.

I Askersund, Karlskoga och Nora vägde inflyttning upp de negativa födelsetalen så att kommunerna ändå slutade på plus 2021.

Ljusnarsberg och Laxå backar mest

I Ljusnarsberg, Laxå, Hällefors, Lindesberg och Degerfors är det inte bara födelseunderskott som bidrar till befolkningstappet. När nu inflyttningen från andra länder minskat kraftigt blir det också minus i det så kallade flyttnettot – fler flyttar ut än in.

År 2021 var Ljusnarsberg och Laxå bland de kommuner som minskade mest i Sverige i relation till sin befolkning.

Stark urbanisering

Mer än hälften av länets befolkning bor i Örebro kommun. Det är också där antalet invånare ökat mest. Sedan 2010 har invånarna i Örebroregionen – Örebro med grannkommunerna Kumla och Lekeberg – ökat med nära 25 000.

I övriga nio kommuner har den sammanlagda befolkningen bara ökat med cirka 1 900 under samma tid.

 

Örebro län 2021
Födda + 3 297
Döda – 2 856
Födelsenetto + 441
Inflyttade
Därav fr andra län
Därav fr utlandet
+ 10 373
8 825
1 548
Utflyttade
Därav till andra län
Därav till utlandet
– 9 755
8 899
856
Flyttningsnetto + 618
Folkökning* + 1 149
Antal invånare
*Justerat med sent rapporterade händelser.
Källa: SCB
306 792
Befolkningsökningen bromsar in.

Länets befolkning har ökat med närmare 27 000 personer sedan 2010.

Senast uppdaterad: 27 februari, 2022