Folkökningen bromsar in i Örebro

Över hälften av länets befolkning bor i Örebro.

Det är framför allt Örebroregionen som vuxit det senaste decenniet.

Sveriges befolkning ökade med 0,5 procent under 2020, den lägsta folkökningen sedan 2005.

Pandemin ledde inte bara till ovanligt höga dödstal. Restriktioner i de flesta länder medförde också att invandringen minskade kraftigt.

Ännu sämre i Örebro län

Befolkningsökningen i Örebro län blev ännu lägre än riksgenomsnittet, bara 0,3 procent eller 838 personer. Att jämföra med 2013–2019 då antalet invånare i länet ökat med 2 500–4 000 varje år.

Ökningen i Örebro hejdas

Framför allt är det folkökningen i motorn Örebro som har hejdats. Avmattningen började så smått redan 2019, efter flera år med rekordstor inflyttning och många nya bostäder.

Kommunen som de senaste åren haft överskott av inflyttare i storleksordningen ett par tusen, noterade 2020 ett flyttnetto på endast 141 personer. Utan invandring skulle det till och med ha blivit minus, något som inte inträffat i Örebro kommun på hela 2000-talet.

Ökad utflyttning pandemieffekt?

Bakom Örebros minskade flyttnetto ligger en högre utflyttning än normalt i yngre åldrar, något som kan ha med pandemin att göra.

Allmänt i Sverige syns att storstädernas dragningskraft minskat under 2020. När universitetsutbildning, umgänge och arbete allt mer ska ske på distans finns färre anledningar att flytta dit och fler orsaker att flytta därifrån. Studenter flyttar hem till föräldrar och barnfamiljer söker sig till rymligare boende i kranskommuner.

Fler föds i Örebroregionen

Stabila födelseöverskott, det vill säga att fler föds än dör, är det i Örebro, Lekeberg och Kumla. Det gäller även pandemiåret 2020, när höga dödstal sänkte hela länets födelseöverskott till hälften av det normala.

I resten av länets kommuner är det tvärtom, fler dör än det föds vilket är naturligt när de har en stor andel äldre i befolkningen.

Askersund på uppgång

De kommuner som ökade mest i förhållande till sin storlek 2020, och då enbart till följd av inflyttning, var Askersund och Kumla. Även Lekeberg, Lindesberg och Hallsberg kunde visa plussiffror. I resterande kommuner minskade befolkningen.

Minskad invandring

Över 10 000 personer flyttade till länet under 2020. Därav kom drygt 1 500 från utlandet, vilket är 800 färre än föregående år. Nästan 9 500 flyttade från länet. Nettotillskottet blev 574 personer.

Örebro kommun tog emot flest invandrare. Men i förhållande till befolkningens storlek har invandringen inte så stor betydelse i centralregionen. I mindre kommuner motverkar invandringen betydligt större befolkningstapp.

Stark urbanisering

Mer än hälften av länets befolkning bor i Örebro kommun. Det är också där befolkningen vuxit mest det senaste decenniet. Sedan 2010 har invånarna i Örebroregionen – Örebro med grannkommunerna Kumla och Lekeberg – ökat med nära 23  700. I övriga nio kommuner har den sammanlagda befolkningen bara ökat med drygt 1 700 under samma tid.

 

Örebro län 2020
Födda + 3 267
Döda – 3 023
Födelsenetto + 244
Inflyttade
Därav fr andra län
Därav fr utlandet
+ 10 022
8 485
1 537
Utflyttade
Därav till andra län
Därav till utlandet
– 9 448
8 616
832
Flyttningsnetto + 574
Folkökning* + 838
Antal invånare
*Justerat med sent rapporterade händelser.
Källa: SCB
305 643
Länets befolkning har ökat kraftigt.

Länets befolkning har ökat med närmare 32 000 personer sedan millennieskiftet.

Senast uppdaterad: 3 mars, 2021