Byggandet i Örebro har bromsat in

Byggandet har bromsat in.

1 225 nya bostäder blev färdiga i Örebro län under 2021.

Perioden 2016–2018 byggdes det extremt mycket i Örebro län, särskilt i Örebro kommun. Men nu tycks den tiden vara över.

En byggtakt på cirka 1 200 bostäder per år är dock ingen mager siffra det heller. Den överträffar faktiskt Boverkets bedömning av behovet, som för Örebroregionen är uppåt 1 000 nya bostäder per år.

Flera tusen på gång

Dessutom är mycket nytt under produktion. Antalet påbörjade bostäder i Örebro län var uppåt 2 500 under 2020, och drygt 1 000 under 2021, enligt SCB:s statistik.

Många hyresrätter i Örebro

I Örebro kommun byggdes 952 nya bostäder 2021, varav nära 700 hyresrätter. Örebro har länge utmärkt sig bland större städer genom att bygga en ovanligt stor andel hyreslägenheter.

I Kumla blev nära 130 hyreslägenheter inflyttningsklara 2021. I Lekeberg, Hallsberg, Askersund och Karlskoga har ett mindre antal småhus uppförts med hyresrätt.

Investeringsstödet viktigt

Det statliga investeringsstödet för att bygga hyreslägenheter och studentbostäder har använts flitigt.  Örebro län är ett av de län som fått mest stöd i förhållande till invånarantalet.

Sedan investeringsstödet infördes 2017 och fram till och med 2021 har byggandet av mer än 2 200 hyreslägenheter och studentbostäder i länet beviljats bidrag.

Nya bostäder för dyra

Ett problem som länsstyrelsen lyfter fram i sin analys av bostadsmarknaden är att rörligheten – och byggandet – hämmas när de nya bostäderna blir så dyra. Många äldre skulle behöva flytta till bekvämare boende, och många barnfamiljer skulle bli glada för att få köpa deras hus. Men när det kostar dubbelt, eller till och med tredubbelt, så mycket att bo i en nyproducerad lägenhet jämfört med kostnaden i en avbetald villa – då är det svårt att motivera till en flytt.

Statistik från SCB visar att månadshyran i hus som fått investeringsstöd är ett par tusen kronor lägre än i hus som byggts utan stöd.

Svårt få ihop kalkylen

I mindre kommuner är problemet ofta att kostnaden för att bygga blir högre än marknadsvärdet på det färdiga huset. Strikta bokföringsregler tvingar då fram nedskrivningar som gör det svårt att få kalkylen att gå ihop. Även här kunde investeringsstödet vara till hjälp – så länge det fanns.

Färdigställda bostäder i Örebro län 2021
Kommun Småhus Flerbost Summa varav
hyresrätt
bostadsrätt äganderätt Byggt per
1 000 inv
Askersund 16 0 16 50 % 13 % 38 % 1,4
Degerfors 10 0 10 0 % 0 % 100 % 1,0
Hallsberg 15 0 15 13 % 0 % 87 % 0,9
Hällefors 0 0 0 0,0
Karlskoga 14 0 14 43 % 0 % 57 % 0,5
Kumla 14 128 142 90 % 1 % 8 % 6,4
Laxå 0 0 0 0,0
Lekeberg 64 0 64 13 % 72 % 16 % 7,4
Lindesberg 5 0 5 0 % 0 % 100 % 0,2
Ljusnarsberg 0 0 0 0,0
Nora 7 0 7 0 % 0 % 100 % 0,7
Örebro 184 768 952 73 % 14 % 13 % 6,1
Örebro län 329 896 1 225 69 % 15 % 16 % 4,0
Riket 10 384 39 705 50 089 52 % 33 % 15 % 4,8
Källa: SCB
LÄS MER: Färdigställda bostäder i Örebro län 2020
Färdigställda bostäder i Örebro län 2020
Kommun Småhus Flerbost Summa varav
hyresrätt
bostadsrätt äganderätt Byggt per
1 000 inv
Askersund 17 98 115 92 % 0 % 8 % 10,0
Degerfors 4 0 4 0 % 0 % 100 % 0,4
Hallsberg 27 54 81 69% 0 % 31 % 5,1
Hällefors 1 0 1 0 % 0 % 100 % 0,1
Karlskoga 24 32 56 18 % 57 % 25 % 1,9
Kumla 41 38 79 48 % 25 % 27 % 3,6
Laxå 0 0 0 0,0
Lekeberg 37 0 37 32 % 22 % 46 % 4,4
Lindesberg 26 30 56 75 % 0 % 25 % 2,4
Ljusnarsberg 1 0 1 0 % 0 % 100 % 0,2
Nora 26 0 26 46 % 0 % 54 % 2,4
Örebro 135 580 715 67 % 21 % 13 % 4,6
Örebro län 339 832 1 !71 64 % 18 % 18 % 3,8
Riket 11 573 38 906 50 479 48 % 36 % 16 % 4,9
Källa: SCB
LÄS MER: Färdigställda bostäder i Örebro län 2019
Färdigställda bostäder i Örebro län 2019
Kommun Småhus Flerbost Summa varav
hyresrätt
bostadsrätt äganderätt Byggt per
1 000 inv
Askersund 19 0 19 53 % 0 % 47 % 1,7
Degerfors 8 0 8 0 % 0 % 100 % 0,8
Hallsberg 10 0 10 0 % 0 % 100 % 0,6
Hällefors 0 0 0 0,0
Karlskoga 17 0 17 35 % 0 % 65 % 0,6
Kumla 36 14 50 28 % 30 % 42 % 2,3
Laxå 6 0 6 83 % 0 % 17 % 1,1
Lekeberg 75 0 75 55 % 27 % 19 % 9,1
Lindesberg 20 12 32 53 % 0 % 47 % 1,4
Ljusnarsberg 0 0 0 0,0
Nora 7 0 7 29 % 0 % 71 % 0,7
Örebro 181 864 1 045 42 % 48 % 10 % 6,7
Örebro län 379 890 1 269 42 % 42 % 15 % 4,2
Riket 10 213 45 446 55 659 44 % 43 % 13 % 5,4
Källa: SCB
LÄS MER: Färdigställda bostäder i Örebro län 2018
Färdigställda bostäder i Örebro län 2018
Kommun Småhus Flerbost Summa varav
hyresrätt
bostadsrätt äganderätt Byggt per
1 000 inv
Askersund 20 0 20 0 % 80 % 20 % 1,8
Degerfors 10 0 10 100 % 0 % 100 % 1,0
Hallsberg 25 0 25 56 % 0 % 44 % 1,6
Hällefors 2 0 2 0 % 0 % 100 % 0,3
Karlskoga 15 64 79 58 % 23 % 19 % 2,6
Kumla 45 0 45 0 % 0 % 100 % 2,1
Laxå 0 0 0 0,0
Lekeberg 88 0 88 27 % 36 % 36 % 10,8
Lindesberg 5 92 97 72 % 23 % 5 % 4,1
Ljusnarsberg 0 0 0 0,0
Nora 3 19 22 86 % 0 % 14 % 2,0
Örebro 198 1 565 1 763 60 % 36 % 5 % 11,5
Örebro län 411 1 740
2 151
57 % 33 % 9 % 7,1
Riket 12 032
42 844
54 876
42 % 43 % 15 % 5,4
Källa: SCB
LÄS MER: Färdigställda bostäder i Örebro län 2017
Färdigställda bostäder i Örebro län 2017
Kommun Småhus Flerbost Summa varav
hyresrätt
bostadsrätt äganderätt Byggt per
1 000 inv
Askersund 2 0 2 0 % 0 % 100 % 0,2
Degerfors 3 0 3 0 % 0 % 100 % 0,3
Hallsberg 9 0 9 0 % 0 % 100 % 0,6
Hällefors 1 0 1 0 % 0 % 100 % 0,1
Karlskoga 10 16 26 0 % 62 % 38 % 0,9
Kumla 90 60 150 40 % 30 % 30 % 7,0
Laxå 0 0 0 0,0
Lekeberg 45 48 93 58 % 9 % 33 % 11,8
Lindesberg 11 0 11 55 % 0 % 45 % 0,5
Ljusnarsberg 1 0 1 0 % 0 % 100 % 0,2
Nora 8 22 30 73 % 0 % 27 % 2,8
Örebro 361 1 681 2 042 45 % 49 % 6 % 13,6
Örebro län 541 1 827
2 368
45 % 45 % 10 % 7,9
Riket 12 444
35 783
48 227
37 % 45 % 18 % 4,8
Källa: SCB
LÄS MER: Färdigställda bostäder i Örebro län 2016
Färdigställda bostäder i Örebro län 2016
Kommun Småhus Flerbost Summa varav
hyresrätt
bostadsrätt äganderätt Byggt per
1 000 inv
Askersund 6 0 6 0 % 0 % 100 % 0,5
Degerfors 3 0 3 0 % 0 % 100 % 0,3
Hallsberg 12 24 36 67 % 0 % 33 % 2,3
Hällefors 2 6 8 75 % 0 % 25 % 1,1
Karlskoga 23 11 34 32 % 0 % 68 % 1,1
Kumla 42 67 109 32 % 0 % 68 % 5,1
Laxå 0 0 0 0 % 0 % 0,0
Lekeberg 35 0 35 17 % 0 % 83 % 4,6
Lindesberg 8 85 93 91 % 0 % 9 % 3,9
Ljusnarsberg 1 0 1 0 % 0 % 100 % 0,2
Nora 8 53 61 87 % 0 % 13 % 5,7
Örebro 427 1 679 2 106 53 % 39 % 8 % 14,4
Örebro län 567 1 925
2 492
54 % 34 % 12 % 8,4
Riket 11 411
31 030
42 441
40 % 38 % 22 % 4,2
Källa: SCB
LÄS MER: Färdigställda bostäder i Örebro län 2015
Färdigställda bostäder i Örebro län 2015
Kommun Småhus Flerbost Summa varav
hyresrätt
bostadsrätt äganderätt Byggt per
1 000 inv
Askersund 14 0 14 29 % 0 % 71 % 1,3
Degerfors 1 0 1 0 % 0 % 100 % 0,1
Hallsberg 3 48 51 94 % 0 % 6 % 3,3
Hällefors 1 0 1 0 % 0 % 100 % 0,1
Karlskoga 2 0 2 0 % 0 % 100 % 0,1
Kumla 41 48 89 62 % 0 % 38 % 4,2
Laxå 2 0 2 0 % 0 % 100 % 0,4
Lekeberg 28 0 28 32 % 0 % 68 % 3,7
Lindesberg 5 0 5 0 % 0 % 100 % 0,2
Ljusnarsberg 1 0 1 0 % 0 % 100 % 0,2
Nora 1 6 7 86 %  0 % 14 % 0,7
Örebro 331 520 851 24 % 55 % 21 % 5,9
Örebro län 430 622 1 052 31 % 45 % 24 % 3,6
Riket 9 038 25 565 34 603 39 % 40 % 21 % 3,5
Källa: SCB
LÄS MER: Färdigställda bostäder i Örebro län 2014
Färdigställda bostäder i Örebro län 2014
Kommun Småhus Flerbost Summa varav
hyresrätt
bostadsrätt äganderätt Byggt per
1 000 inv
Askersund 12 0 12 33 % 25 % 42 % 1,1
Degerfors 0 0 0 0,0
Hallsberg 8 18 26 69 % 0 % 31 % 1,7
Hällefors 2 0 2 0 % 0 % 100 % 0,3
Karlskoga 2 45 47 96 % 0 % 4 % 1,6
Kumla 30 20 50 56 % 0 % 44 % 2,4
Laxå 0 0 0 0,0
Lekeberg 6 16 22 73 % 0 % 27 % 3,0
Lindesberg 6 4 10 40 % 0 % 60 % 0,4
Ljusnarsberg 1 0 1 0 % 0 % 100 % 0,2
Nora 10 0 10 0 % 0 % 100 % 1,0
Örebro 299 721 1020 48 % 30 % 22 % 7,2
Örebro län 376 824 1 200 51 % 26 % 24 % 4,2
Riket 8 410 20 754 29 164 38 % 38 % 24 % 3,0
Källa: SCB
LÄS MER: Färdigställda bostäder i Örebro län 2012-2013
Färdigställda bostäder i Örebro län 2012-2013
Kommun Småhus Flerbost Summa varav
hyresrätt
bostadsrätt äganderätt Byggt per
1 000 inv
Askersund 37 0 37 32 % 68 % 3,4
Degerfors 6 0 6 100 % 0,6
Hallsberg 10 20 30 67 % 33 % 2,0
Hällefors 0 0 0 0,0
Karlskoga 11 6 17 35 % 65 % 0,6
Kumla 56 79 135 68 % 32 % 6,5
Laxå 1 6 7 86 % 14 % 1,3
Lekeberg 26 0 26 100 % 3,6
Lindesberg 6 0 6 100 % 0,3
Ljusnarsberg 0 0 0 0,0
Nora 12 0 12 100 % 1,2
Örebro 293 1 123 1 416 44 % 42 % 14 % 10,2
Örebro län 458 1 234 1 692 45 % 35 % 20 % 6,0
Riket 17 898 37 320 55 218 35 % 35 % 30 % 5,8
Källa: SCB

 

Senast uppdaterad: 10 juni, 2022