Byggandet i Örebro har bromsat in

Byggandet har bromsat in.

1 171 nya bostäder blev färdiga i Örebro län under 2020.

De senaste åren har det byggts extremt mycket i Örebro län, särskilt i Örebro kommun. Men nu tycks den tiden vara över.

Nära 1 200 nya bostäder 2020, och ungefär lika många året innan, är dock ingen mager siffra det heller.

Dessutom ser det ut som att nedgången kan vara tillfällig. Antalet påbörjade bostäder i Örebro län var uppåt 1 900 under 2020, enligt SCB:s preliminära statistik.

Åtta av tio hyresrätter

I Örebro kommun byggdes drygt 700 nya bostäder 2020, varav nästan 600 i flerbostadshus. Av dem var 82 procent hyresrätter. Örebro har länge utmärkt sig bland större städer genom att bygga en ovanligt stor andel hyreslägenheter.

Genombrott i Askersund

I Askersund blev nära 100 hyreslägenheter inflyttningsklara 2020. Det är en kommun där det annars inte byggts flerbostadshus, än mindre hyresrätter, i någon större omfattning sedan 1990-talet.

Nya hyreslägenheter har också byggts under 2020 i Hallsberg, Kumla och Lindesberg.

Investeringsstödet viktigt

Det statliga investeringsstödet för att bygga hyreslägenheter och studentbostäder har använts flitigt. Enligt en sammanställning från Boverket är Örebro län ett av de län som fått mest stöd i förhållande till invånarantalet.

Sedan investeringsstödet infördes 2017 och fram och med 2020 har byggandet av nära 2 000 hyreslägenheter och studentbostäder i länet beviljats bidrag.

Nya bostäder för dyra

Ett problem som länsstyrelsen lyfter fram i sin analys av bostadsmarknaden är att rörligheten – och byggandet – hämmas när de nya bostäderna blir så dyra. Många äldre skulle behöva flytta till bekvämare boende, och många barnfamiljer skulle bli glada för att få köpa deras hus. Men när det kostar dubbelt, eller till och med tredubbelt, så mycket att bo i en nyproducerad lägenhet jämfört med kostnaden i en avbetald villa – då är det svårt att motivera till en flytt.

Statistik från SCB visar att månadshyran i hus som fått investeringsstöd är ett par tusen kronor lägre än i hus som byggts utan stöd.

Svårt få ihop kalkylen

I mindre kommuner är problemet ofta att kostnaden för att bygga blir högre än marknadsvärdet på det färdiga huset. Strikta bokföringsregler tvingar då fram nedskrivningar som gör det svårt att få kalkylen att gå ihop. Även här kan investeringsstödet vara till hjälp.

 

Färdigställda bostäder i Örebro län 2020
Kommun Småhus Flerbost Summa varav
hyresrätt
bostadsrätt äganderätt Byggt per
1 000 inv
Askersund 17 98 115 92 % 0 % 8 % 10,0
Degerfors 4 0 4 0 % 0 % 100 % 0,4
Hallsberg 27 54 81 69% 0 % 31 % 5,1
Hällefors 1 0 1 0 % 0 % 100 % 0,1
Karlskoga 24 32 56 18 % 57 % 25 % 1,9
Kumla 41 38 79 48 % 25 % 27 % 3,6
Laxå 0 0 0 0,0
Lekeberg 37 0 37 32 % 22 % 46 % 4,4
Lindesberg 26 30 56 75 % 0 % 25 % 2,4
Ljusnarsberg 1 0 1 0 % 0 % 100 % 0,2
Nora 26 0 26 46 % 0 % 54 % 2,4
Örebro 135 580 715 67 % 21 % 13 % 4,6
Örebro län 339 832 1 !71 64 % 18 % 18 % 3,8
Riket 11 573 38 906 50 479 48 % 36 % 16 % 4,9
Källa: SCB
LÄS MER: Färdigställda bostäder i Örebro län 2019
Färdigställda bostäder i Örebro län 2019
Kommun Småhus Flerbost Summa varav
hyresrätt
bostadsrätt äganderätt Byggt per
1 000 inv
Askersund 19 0 19 53 % 0 % 47 % 1,7
Degerfors 8 0 8 0 % 0 % 100 % 0,8
Hallsberg 10 0 10 0 % 0 % 100 % 0,6
Hällefors 0 0 0 0,0
Karlskoga 17 0 17 35 % 0 % 65 % 0,6
Kumla 36 14 50 28 % 30 % 42 % 2,3
Laxå 6 0 6 83 % 0 % 17 % 1,1
Lekeberg 75 0 75 55 % 27 % 19 % 9,1
Lindesberg 20 12 32 53 % 0 % 47 % 1,4
Ljusnarsberg 0 0 0 0,0
Nora 7 0 7 29 % 0 % 71 % 0,7
Örebro 181 864 1 045 42 % 48 % 10 % 6,7
Örebro län 379 890 1 269 42 % 42 % 15 % 4,2
Riket 10 213 45 446 55 659 44 % 43 % 13 % 5,4
Källa: SCB
LÄS MER: Färdigställda bostäder i Örebro län 2018
Färdigställda bostäder i Örebro län 2018
Kommun Småhus Flerbost Summa varav
hyresrätt
bostadsrätt äganderätt Byggt per
1 000 inv
Askersund 20 0 20 0 % 80 % 20 % 1,8
Degerfors 10 0 10 100 % 0 % 100 % 1,0
Hallsberg 25 0 25 56 % 0 % 44 % 1,6
Hällefors 2 0 2 0 % 0 % 100 % 0,3
Karlskoga 15 64 79 58 % 23 % 19 % 2,6
Kumla 45 0 45 0 % 0 % 100 % 2,1
Laxå 0 0 0 0,0
Lekeberg 88 0 88 27 % 36 % 36 % 10,8
Lindesberg 5 92 97 72 % 23 % 5 % 4,1
Ljusnarsberg 0 0 0 0,0
Nora 3 19 22 86 % 0 % 14 % 2,0
Örebro 198 1 565 1 763 60 % 36 % 5 % 11,5
Örebro län 411 1 740
2 151
57 % 33 % 9 % 7,1
Riket 12 032
42 844
54 876
42 % 43 % 15 % 5,4
Källa: SCB
LÄS MER: Färdigställda bostäder i Örebro län 2017
Färdigställda bostäder i Örebro län 2017
Kommun Småhus Flerbost Summa varav
hyresrätt
bostadsrätt äganderätt Byggt per
1 000 inv
Askersund 2 0 2 0 % 0 % 100 % 0,2
Degerfors 3 0 3 0 % 0 % 100 % 0,3
Hallsberg 9 0 9 0 % 0 % 100 % 0,6
Hällefors 1 0 1 0 % 0 % 100 % 0,1
Karlskoga 10 16 26 0 % 62 % 38 % 0,9
Kumla 90 60 150 40 % 30 % 30 % 7,0
Laxå 0 0 0 0,0
Lekeberg 45 48 93 58 % 9 % 33 % 11,8
Lindesberg 11 0 11 55 % 0 % 45 % 0,5
Ljusnarsberg 1 0 1 0 % 0 % 100 % 0,2
Nora 8 22 30 73 % 0 % 27 % 2,8
Örebro 361 1 681 2 042 45 % 49 % 6 % 13,6
Örebro län 541 1 827
2 368
45 % 45 % 10 % 7,9
Riket 12 444
35 783
48 227
37 % 45 % 18 % 4,8
Källa: SCB
LÄS MER: Färdigställda bostäder i Örebro län 2016
Färdigställda bostäder i Örebro län 2016
Kommun Småhus Flerbost Summa varav
hyresrätt
bostadsrätt äganderätt Byggt per
1 000 inv
Askersund 6 0 6 0 % 0 % 100 % 0,5
Degerfors 3 0 3 0 % 0 % 100 % 0,3
Hallsberg 12 24 36 67 % 0 % 33 % 2,3
Hällefors 2 6 8 75 % 0 % 25 % 1,1
Karlskoga 23 11 34 32 % 0 % 68 % 1,1
Kumla 42 67 109 32 % 0 % 68 % 5,1
Laxå 0 0 0 0 % 0 % 0,0
Lekeberg 35 0 35 17 % 0 % 83 % 4,6
Lindesberg 8 85 93 91 % 0 % 9 % 3,9
Ljusnarsberg 1 0 1 0 % 0 % 100 % 0,2
Nora 8 53 61 87 % 0 % 13 % 5,7
Örebro 427 1 679 2 106 53 % 39 % 8 % 14,4
Örebro län 567 1 925
2 492
54 % 34 % 12 % 8,4
Riket 11 411
31 030
42 441
40 % 38 % 22 % 4,2
Källa: SCB
LÄS MER: Färdigställda bostäder i Örebro län 2015
Färdigställda bostäder i Örebro län 2015
Kommun Småhus Flerbost Summa varav
hyresrätt
bostadsrätt äganderätt Byggt per
1 000 inv
Askersund 14 0 14 29 % 0 % 71 % 1,3
Degerfors 1 0 1 0 % 0 % 100 % 0,1
Hallsberg 3 48 51 94 % 0 % 6 % 3,3
Hällefors 1 0 1 0 % 0 % 100 % 0,1
Karlskoga 2 0 2 0 % 0 % 100 % 0,1
Kumla 41 48 89 62 % 0 % 38 % 4,2
Laxå 2 0 2 0 % 0 % 100 % 0,4
Lekeberg 28 0 28 32 % 0 % 68 % 3,7
Lindesberg 5 0 5 0 % 0 % 100 % 0,2
Ljusnarsberg 1 0 1 0 % 0 % 100 % 0,2
Nora 1 6 7 86 %  0 % 14 % 0,7
Örebro 331 520 851 24 % 55 % 21 % 5,9
Örebro län 430 622 1 052 31 % 45 % 24 % 3,6
Riket 9 038 25 565 34 603 39 % 40 % 21 % 3,5
Källa: SCB
LÄS MER: Färdigställda bostäder i Örebro län 2014
Färdigställda bostäder i Örebro län 2014
Kommun Småhus Flerbost Summa varav
hyresrätt
bostadsrätt äganderätt Byggt per
1 000 inv
Askersund 12 0 12 33 % 25 % 42 % 1,1
Degerfors 0 0 0 0,0
Hallsberg 8 18 26 69 % 0 % 31 % 1,7
Hällefors 2 0 2 0 % 0 % 100 % 0,3
Karlskoga 2 45 47 96 % 0 % 4 % 1,6
Kumla 30 20 50 56 % 0 % 44 % 2,4
Laxå 0 0 0 0,0
Lekeberg 6 16 22 73 % 0 % 27 % 3,0
Lindesberg 6 4 10 40 % 0 % 60 % 0,4
Ljusnarsberg 1 0 1 0 % 0 % 100 % 0,2
Nora 10 0 10 0 % 0 % 100 % 1,0
Örebro 299 721 1020 48 % 30 % 22 % 7,2
Örebro län 376 824 1 200 51 % 26 % 24 % 4,2
Riket 8 410 20 754 29 164 38 % 38 % 24 % 3,0
Källa: SCB
LÄS MER: Färdigställda bostäder i Örebro län 2012-2013
Färdigställda bostäder i Örebro län 2012-2013
Kommun Småhus Flerbost Summa varav
hyresrätt
bostadsrätt äganderätt Byggt per
1 000 inv
Askersund 37 0 37 32 % 68 % 3,4
Degerfors 6 0 6 100 % 0,6
Hallsberg 10 20 30 67 % 33 % 2,0
Hällefors 0 0 0 0,0
Karlskoga 11 6 17 35 % 65 % 0,6
Kumla 56 79 135 68 % 32 % 6,5
Laxå 1 6 7 86 % 14 % 1,3
Lekeberg 26 0 26 100 % 3,6
Lindesberg 6 0 6 100 % 0,3
Ljusnarsberg 0 0 0 0,0
Nora 12 0 12 100 % 1,2
Örebro 293 1 123 1 416 44 % 42 % 14 % 10,2
Örebro län 458 1 234 1 692 45 % 35 % 20 % 6,0
Riket 17 898 37 320 55 218 35 % 35 % 30 % 5,8
Källa: SCB

 

Senast uppdaterad: 25 maj, 2021