Starkt byggande i Örebro även 2018

Byggandet ligger kvar på toppnivå.

2 151 nya bostäder blev färdiga i Örebro län under 2018.

Ännu ett år har Örebro län fått mer än 2 000 nya bostäder.

Även om takten avtar är byggandet fortfarande klart över riksgenomsnittet i relation till antalet invånare.

Men sedan har det skett en inbromsning. Antalet påbörjade bostäder i Örebro län var bara cirka 1 100 år 2018 och 1 200 år 2019, enligt SCB:s preliminära statistik.

Örebro har byggt ikapp

Allra mest har det byggts i Örebro kommun, som de senaste åren fått visa hela Sverige att det går att få fart på byggandet om man bestämmer sig för det.

Man har i stort sett lyckats bygga ikapp den stora bostadsbrist som rådde innan byggandet kom igång på allvar 2012.

Fler hyresrätter

I Örebro kommun byggdes nära 1 800 nya bostäder 2018, varav nästan 1 600 i flerbostadshus. Av dem var två tredjedelar hyresrätter. I riket som helhet var bara hälften av de nybyggda lägenheterna i flerbostadshus 2018 hyresrätt.

Nya hyreslägenheter har också byggts under 2018 i Lindesberg, Karlskoga och Nora. I Lekeberg, Hallsberg och Degerfors har småhus byggts med hyresrätt som upplåtelseform.

Investeringsstödet viktigt

Det statliga investeringsstödet för att bygga hyreslägenheter och studentbostäder har använts flitigt. Enligt länsstyrelsen har nära 1 000 lägenheter i sju av länets kommuner fått del av stödet sedan 2016, och 2019 pågår byggandet av 966 lägenheter med investeringsstöd i Örebro kommun.

Höga byggpriser, svårt att få lån

Höga produktionspriser och svårigheter att få lån, både för privatpersoner och byggherrar, är de största hindren för att bygga. Detta enligt kommunernas svar i Boverkets bostadsmarknadsenkät 2019.

Ett ständigt problem i mindre kommuner är att kostnaden för att bygga ofta blir högre än marknadsvärdet på det färdiga huset. Strikta bokföringsregler tvingar då fram nedskrivningar som gör det svårt att få kalkylen att gå ihop.

Nya bostäder för dyra

Ett problem som länsstyrelsen lyfter fram i sin analys av bostadsmarknaden 2019 är att rörligheten – och byggandet – hämmas när de nya bostäderna blir så dyra.

Många äldre skulle behöva flytta till bekvämare boende, och många barnfamiljer skulle bli glada för att få köpa deras hus. Men när det kostar dubbelt, eller till och med tredubbelt, så mycket att bo i en nyproducerad lägenhet jämfört med kostnaden i en avbetald villa – då är det svårt att motivera till en flytt.

 

Färdigställda bostäder i Örebro län 2018
Kommun Småhus Flerbost Summa varav
hyresrätt
bostadsrätt äganderätt Byggt per
1 000 inv
Askersund 20 0 20 0 % 80 % 20 % 1,8
Degerfors 10 0 10 100 % 0 % 100 % 1,0
Hallsberg 25 0 25 56 % 0 % 44 % 1,6
Hällefors 2 0 2 0 % 0 % 100 % 0,3
Karlskoga 15 64 79 58 % 23 % 19 % 2,6
Kumla 45 0 45 0 % 0 % 100 % 2,1
Laxå 0 0 0 0,0
Lekeberg 88 0 88 27 % 36 % 36 % 10,8
Lindesberg 5 92 97 72 % 23 % 5 % 4,1
Ljusnarsberg 0 0 0 0,0
Nora 3 19 22 86 % 0 % 14 % 2,0
Örebro 198 1 565 1 763 60 % 36 % 5 % 11,5
Örebro län 411 1 740
2 151
57 % 33 % 9 % 7,1
Riket 12 032
42 844
54 876
42 % 43 % 15 % 5,4
Källa: SCB
LÄS MER: Färdigställda bostäder i Örebro län 2017
Färdigställda bostäder i Örebro län 2017
Kommun Småhus Flerbost Summa varav
hyresrätt
bostadsrätt äganderätt Byggt per
1 000 inv
Askersund 2 0 2 0 % 0 % 100 % 0,2
Degerfors 3 0 3 0 % 0 % 100 % 0,3
Hallsberg 9 0 9 0 % 0 % 100 % 0,6
Hällefors 1 0 1 0 % 0 % 100 % 0,1
Karlskoga 10 16 26 0 % 62 % 38 % 0,9
Kumla 90 60 150 40 % 30 % 30 % 7,0
Laxå 0 0 0 0,0
Lekeberg 45 48 93 58 % 9 % 33 % 11,8
Lindesberg 11 0 11 55 % 0 % 45 % 0,5
Ljusnarsberg 1 0 1 0 % 0 % 100 % 0,2
Nora 8 22 30 73 % 0 % 27 % 2,8
Örebro 361 1 681 2 042 45 % 49 % 6 % 13,6
Örebro län 541 1 827
2 368
45 % 45 % 10 % 7,9
Riket 12 444
35 783
48 227
37 % 45 % 18 % 4,8
Källa: SCB
LÄS MER: Färdigställda bostäder i Örebro län 2016
Färdigställda bostäder i Örebro län 2016
Kommun Småhus Flerbost Summa varav
hyresrätt
bostadsrätt äganderätt Byggt per
1 000 inv
Askersund 6 0 6 0 % 0 % 100 % 0,5
Degerfors 3 0 3 0 % 0 % 100 % 0,3
Hallsberg 12 24 36 67 % 0 % 33 % 2,3
Hällefors 2 6 8 75 % 0 % 25 % 1,1
Karlskoga 23 11 34 32 % 0 % 68 % 1,1
Kumla 42 67 109 32 % 0 % 68 % 5,1
Laxå 0 0 0 0 % 0 % 0,0
Lekeberg 35 0 35 17 % 0 % 83 % 4,6
Lindesberg 8 85 93 91 % 0 % 9 % 3,9
Ljusnarsberg 1 0 1 0 % 0 % 100 % 0,2
Nora 8 53 61 87 % 0 % 13 % 5,7
Örebro 427 1 679 2 106 53 % 39 % 8 % 14,4
Örebro län 567 1 925
2 492
54 % 34 % 12 % 8,4
Riket 11 411
31 030
42 441
40 % 38 % 22 % 4,2
Källa: SCB
LÄS MER: Färdigställda bostäder i Örebro län 2015
Färdigställda bostäder i Örebro län 2015
Kommun Småhus Flerbost Summa varav
hyresrätt
bostadsrätt äganderätt Byggt per
1 000 inv
Askersund 14 0 14 29 % 0 % 71 % 1,3
Degerfors 1 0 1 0 % 0 % 100 % 0,1
Hallsberg 3 48 51 94 % 0 % 6 % 3,3
Hällefors 1 0 1 0 % 0 % 100 % 0,1
Karlskoga 2 0 2 0 % 0 % 100 % 0,1
Kumla 41 48 89 62 % 0 % 38 % 4,2
Laxå 2 0 2 0 % 0 % 100 % 0,4
Lekeberg 28 0 28 32 % 0 % 68 % 3,7
Lindesberg 5 0 5 0 % 0 % 100 % 0,2
Ljusnarsberg 1 0 1 0 % 0 % 100 % 0,2
Nora 1 6 7 86 %  0 % 14 % 0,7
Örebro 331 520 851 24 % 55 % 21 % 5,9
Örebro län 430 622 1 052 31 % 45 % 24 % 3,6
Riket 9 038 25 565 34 603 39 % 40 % 21 % 3,5
Källa: SCB
LÄS MER: Färdigställda bostäder i Örebro län 2014
Färdigställda bostäder i Örebro län 2014
Kommun Småhus Flerbost Summa varav
hyresrätt
bostadsrätt äganderätt Byggt per
1 000 inv
Askersund 12 0 12 33 % 25 % 42 % 1,1
Degerfors 0 0 0 0,0
Hallsberg 8 18 26 69 % 0 % 31 % 1,7
Hällefors 2 0 2 0 % 0 % 100 % 0,3
Karlskoga 2 45 47 96 % 0 % 4 % 1,6
Kumla 30 20 50 56 % 0 % 44 % 2,4
Laxå 0 0 0 0,0
Lekeberg 6 16 22 73 % 0 % 27 % 3,0
Lindesberg 6 4 10 40 % 0 % 60 % 0,4
Ljusnarsberg 1 0 1 0 % 0 % 100 % 0,2
Nora 10 0 10 0 % 0 % 100 % 1,0
Örebro 299 721 1020 48 % 30 % 22 % 7,2
Örebro län 376 824 1 200 51 % 26 % 24 % 4,2
Riket 8 410 20 754 29 164 38 % 38 % 24 % 3,0
Källa: SCB
LÄS MER: Färdigställda bostäder i Örebro län 2012-2013
Färdigställda bostäder i Örebro län 2012-2013
Kommun Småhus Flerbost Summa varav
hyresrätt
bostadsrätt äganderätt Byggt per
1 000 inv
Askersund 37 0 37 32 % 68 % 3,4
Degerfors 6 0 6 100 % 0,6
Hallsberg 10 20 30 67 % 33 % 2,0
Hällefors 0 0 0 0,0
Karlskoga 11 6 17 35 % 65 % 0,6
Kumla 56 79 135 68 % 32 % 6,5
Laxå 1 6 7 86 % 14 % 1,3
Lekeberg 26 0 26 100 % 3,6
Lindesberg 6 0 6 100 % 0,3
Ljusnarsberg 0 0 0 0,0
Nora 12 0 12 100 % 1,2
Örebro 293 1 123 1 416 44 % 42 % 14 % 10,2
Örebro län 458 1 234 1 692 45 % 35 % 20 % 6,0
Riket 17 898 37 320 55 218 35 % 35 % 30 % 5,8
Källa: SCB

 

Senast uppdaterad: 20 februari, 2020