Kraftiga taxehöjningar i Örebro län

Örebro har en av landets lägsta VA-taxor.

Taxorna är oftast lägre i stora städer. Örebro har exempelvis en av de lägre VA-taxorna i landet.

Taxor och avgifter har höjts mycket mer än andra priser (KPI).

Taxor och avgifter har i snitt höjts ungefär tre gånger så mycket som andra priser i samhället (KPI). Mest i länet har Lekeberg höjt.

Ungefär en tredjedel av hyran går till att betala taxor och avgifter för värme, el, vatten och avfallshantering. Den kostnaden stiger mer än andra priser i samhället, och så har det varit i många år. 

I år ökade boendetaxorna i riket med 14 procent, medan den allmänna kostnadsutvecklingen (KPI) var 6 procent.

I Örebro län blev den genomsnittliga taxehöjningen ännu större, 15,5 procent. Mest ökade taxorna i Örebro, Kumla och Nora.

Elpriserna rusar

Det var framför allt kostnaden för el som rusade i höjden. I samtliga kommuner höjdes elpriset med cirka 50 procent, motsvarande runt 260 kr i månaden för en 67 kvm stor lägenhet.

Stigande VA- och avfallstaxor

I Laxå, Nora, Örebro och Lekeberg steg även VA-taxan rejält. Lekeberg har nu en av de högsta i landet, men även Nora och Askersund har höga avgifter för VA. 

Avfallshanteringen är en ganska liten del av de samlade taxorna, men även där var det några stora höjningar 2022. I Örebro, Ljusnarsberg, Nora och Lindesberg höjdes avfallstaxorna med mellan 14 och 20 kr i månaden i en normallägenhet. Hällefors, Kumla och Nora hör till de kommuner som har lägst avfallstaxa i landet. 

Högst taxor i Lekeberg

Lekeberg och Askersund har länets högsta boendetaxor. De sammanlagda avgifterna för en lägenhet på 67 kvadratmeter ligger där över 2  560 kr i månaden, cirka 230 kr mer än snittet i riket. 

Taxorna, och prisutvecklingen,  varierar stort mellan kommunerna. I Karlskoga är motsvarande kostnad cirka 2 200 kr, bland annat på grund av en relativt låg VA-taxa.

Stor höjning över tid

Avgiftsgruppens jämförelser har gjorts varje år sedan 1996, och sett över hela den perioden har taxorna i de flesta av länets kommuner höjts flerdubbelt mer än inflationen (KPI). Största ökningen i länet har skett i Lekeberg, där taxorna stigit nästan fyra gånger mer än inflationen sedan 1996.

I riket som helhet har taxorna höjts med 112 procent i genomsnitt sedan 1996 samtidigt som den allmänna prisnivån KPI stigit med 40  procent.

 

Kostnader 2022 för olika nyttigheter, kr/kvm inkl moms
Kommun Fjärrv* El VA Avfall Total kostnad
Askersund 180 152 100 22 455
Degerfors 176 142 65 18 401
Hallsberg 177 152 76 26 432
Hällefors 187 146 76 14 424
Karlskoga 177 151 53 19 399
Kumla 177 152 67 16 412
Laxå 192 146 93 26 457
Lekeberg 175 152 112 23 462
Lindesberg 168 144 82 20 415
Ljusnarsberg 187 146 84 21 438
Nora 191 152 101 17 461
Örebro 177 152 57 18 405
Riksgenomsnitt 174 141 79 25 420
Källa: Avgiftsgruppen
*Värmekostnaderna baseras på en medelförbrukning i Sverige.
LÄS MER: Nils Holgersson-undersökningen

Undersökningens metod är att ”förflytta” en bostadsfastighet till landets alla kommuner och jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp (VA), el och uppvärmning. Undersökningen har genomförts varje år sedan 1996. Bakom den så kallade Avgiftsgruppen står HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och Sveriges Allmännytta.

Länk till hela Nils Holgersson, avgiftsrapporten 2022 (pdf).

 

 

Senast uppdaterad: 20 november, 2022