Elpriser sänkta efter kraftig uppgång

Örebro har en av landets lägsta VA-taxor.

Taxorna är oftast lägre i stora städer. Örebro har en av landets lägsta VA-taxor.

Taxor och avgifter har höjts mycket mer än andra priser (KPI).

Taxor och avgifter har i flera kommuner höjts tre gånger så mycket som andra priser i samhället (KPI).

Ungefär en tredjedel av hyran går till att betala taxor och avgifter för värme, el, vatten och avfallshantering. Den kostnaden stiger mer än andra priser i samhället, och så har det varit i många år.

Mellan 2019 och 2020 sjönk dock den totala kostnaden i landet med 1,8 procent. I Örebro län var den genomsnittliga sänkningen 3 procent.

Hela sänkningen berodde på sänkta elpriser. Både elhandels- och nätpriser har höjts kraftigt under många år. Men nu sjönk elhandelspriset rejält.

Dyr leverantör sänkte

Sex av länets tolv kommuner – Askersund, Hallsberg, Kumla, Lekeberg, Nora och Örebro – har E.ON som elnätsleverantör. E.ON sänkte nätavgiften med 11 procent, men från en hög nivå: priset tillhör fortfarande de dyrare i landet. Men den sänkta nätavgiften i de sex kommunerna gav tillsammans med lägre elhandelspris genomslag i statistiken.

Elpriserna sjönk i samtliga länets kommuner, i de sex nämnda med runt 16 procent. Men prissänkningen åts i hög grad upp av att andra taxor höjdes. Laxå har nu, efter en höjning med 10 procent, en av landets högsta fjärrvärmetaxor. Lindesberg, Nora och Örebro fick kännas vid rejäla höjningar av VA-taxan, medan Askersund och Karlskoga kunde glädjas åt motsatsen.

Totalt sett sjönk taxenivån i länets kommuner med mellan 1 och 8 procent. Frånsett Laxå, där de sammanlagda taxorna ökade med över 2 procent.

Högst taxor i Lekeberg

Lekeberg och Laxå, har nu länets högsta boendetaxor. De sammanlagda avgifterna för en lägenhet på 67 kvadratmeter ligger där nära 2  200 kr i månaden, cirka 200 kr mer än snittet i riket. Taxorna, och prisutvecklingen,  varierar stort mellan kommunerna. I Örebro är motsvarande kostnad 1 822 kr, bland annat på grund av en av landets lägsta VA-taxor.

Dyra elnät slår igenom

Kostnaderna för el är jämförelsevis höga i länets kommuner. Genomsnittskostnaden för el i riket är 539 kr i månaden för en normallägenhet. I Laxå, Hällefors och Ljusnarsberg som har Ellevio som nätleverantör är kostnaden, efter årets sänkning, 592 kr i månaden. I de sex E.ON-kommunerna är månadskostnaden 572 kr. I de resterande tre kommunerna levererar kommunala energibolag näten. De har länets lägsta elpriser: Karlskoga 546 kr i månaden, Degerfors 529 kr och Lindesberg 516 kr.

Stor höjning över tid

Avgiftsgruppens jämförelser har gjorts varje år sedan 1996, och sett över hela den perioden har taxorna i de flesta av länets kommuner höjts flerdubbelt mer än inflationen. Största ökningen i länet har skett i Lekeberg där taxorna höjts fyra gånger mer än inflationen, mätt som konsumentprisindex KPI. I Ljusnarsberg, Kumla och Askersund har taxorna höjts tre gånger mer än KPI.

I riket som helhet har taxorna höjts med 83 procent i genomsnitt sedan 1996, samtidigt som hyrorna stigit med cirka 50 procent och den allmänna prisnivån KPI bara stigit med runt 30  procent.

Kostnader 2020 för olika nyttigheter, kr/kvm inkl moms
Kommun Fjärrv* El VA Avfall Total kostnad
Askersund 175 103 76 20 374
Degerfors 176 95 60 16 348
Hallsberg 166 103 69 22 361
Hällefors 184 107 71 16 377
Karlskoga 174 98 50 16 339
Kumla 166 103 62 13 345
Laxå 192 107 70 20 389
Lekeberg 169 103 102 18 392
Lindesberg 166 93 65 16 339
Ljusnarsberg 184 107 68 18 377
Nora 184 103 69 14 370
Örebro 166 103 44 15 328
Riksgenomsnitt 169 97 73 23 363
Källa: Avgiftsgruppen
*Värmekostnaderna baseras på en medelförbrukning i Sverige.
LÄS MER: Nils Holgersson-undersökningen

Undersökningens metod är att ”förflytta” en bostadsfastighet till landets alla kommuner och jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp (VA), el och uppvärmning. Undersökningen har genomförts varje år sedan 1996. Bakom den så kallade Avgiftsgruppen står HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och Sveriges Allmännytta.

Länk till hela Nils Holgersson, avgiftsrapporten 2020 (pdf).

 

 

Senast uppdaterad: 19 november, 2020