Lägsta taxan i största staden

Örebro har en av landets lägsta VA-taxor.

Taxorna är oftast lägre i stora städer. Örebro har en av landets lägsta VA-taxor.

Taxor och avgifter har höjts ungefär tre gånger så mycket som andra priser (KPI).

Taxor och avgifter har i snitt höjts ungefär tre gånger så mycket som andra priser i samhället (KPI). Mest i länet har Lekeberg höjt.

Ungefär en tredjedel av hyran går till att betala taxor och avgifter för värme, el, vatten och avfallshantering. Den kostnaden har stigit dubbelt eller tredubbelt mer än andra priser i samhället i en lång rad år.

Den genomsnittliga höjningen av taxorna i riket mellan 2017 och 2018 blev hela 6,1 procent, medan den allmänna prisnivån, KPI, bara ökade med 1,9 procent.

Det är framför allt elpriserna som höjts. När det gäller övriga avgiftsslag var höjningarna mer måttliga.

Bilden är densamma i de flesta av länets kommuner. I genomsnitt ökade taxorna i Örebro län med 5,9 procent.

Sänkt fjärrvärme i Laxå

Laxå kommun bröt dock mönstret. Där höjdes de sammanlagda taxorna endast med 2,3 procent. En jämförelsevis blygsam elprishöjning på 12 procent (av ett redan högt elpris) i kombination med sänkt fjärrvärmetaxa gav en sammanlagd taxehöjning med endast 8,40 kr/kvm och år. Det motsvarar 46 kr i månaden för en normalstor lägenhet, vilket kan jämföras med höjningar på runt 125 kr för samma förbrukning i flera av länets kommuner, däribland Örebro.

Askersund och Laxå har fortfarande bland de högsta avfallstaxorna i Sverige, trots att det inte blev någon höjning där.

Lägre taxor i städerna

Taxorna, och prisutvecklingen,  varierar stort mellan kommunerna. Generellt är det dyrare i glesbygd. I Askersund är summan av alla taxor över 2  200 kr i månaden för en lägenhet på 67 kvadrameter. I Örebro stannar det på 1 800 kr, bland annat på grund av en av landets lägsta VA-taxor.

Dyra elnät slår igenom

En faktor som håller uppe totalkostnaden för Hällefors, Ljusnarsberg och Laxå är att de har Ellevio (fd Fortum) som elnätsleverantör. Det är ett av de bolag som har dyrast elnät i Sverige.

Stor höjning över tid

Avgiftsgruppens jämförelser har gjorts varje år sedan 1996, och sett över hela den perioden har taxorna i de flesta av länets kommuner höjts flerdubbelt mer än inflationen. Största ökningen i länet har skett i Lekeberg, Askersund och Ljusnarsberg, där taxorna höjts mer än fyra gånger mer än inflationen, mätt som konsumentprisindex KPI.

Taxorna har höjts mer än hyrorna

I riket som helhet har taxorna höjts med drygt 80 procent i genomsnitt sedan 1996, samtidigt som hyrorna stigit med cirka 50 procent och den allmänna prisnivån KPI bara stigit med 26 procent.

 

Kostnader 2018 för olika nyttigheter, kr/kvm inkl moms
Kommun Fjärrv* El VA Avfall Total kostnad
Askersund 171 114 81 34 400
Degerfors 176 102 54 16 349
Hallsberg 161 114 69 33 377
Hällefors 178 117 69 16 380
Karlskoga 174 105 48 13 340
Kumla 161 114 56 13 344
Laxå 167 117 63 34 381
Lekeberg 163 114 97 18 392
Lindesberg 160 100 55 16 331
Ljusnarsberg 178 117 62 18 375
Nora 175 114 59 14 362
Örebro 161 114 36 13 324
Riksgenomsnitt 164 106 68 21 360
Källa: Avgiftsgruppen
*Värmekostnaderna baseras på en medelförbrukning i Sverige.
LÄS MER: Nils Holgersson-undersökningen

Undersökningens metod är att ”förflytta” en bostadsfastighet till landets alla kommuner och jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp (VA), el och uppvärmning. Undersökningen har genomförts varje år sedan 1996. Bakom den så kallade Avgiftsgruppen står HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och Sabo.

Länk till hela Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. Avgiftsstudie 2018 (pdf, 73 sidor).

 

 

Senast uppdaterad: 27 augusti, 2019