Kraftiga taxehöjningar i Örebro län

Örebro har en av landets lägsta VA-taxor.

Taxorna är oftast lägre i stora städer. Örebro har exempelvis en av de lägre VA-taxorna i landet.

Taxor och avgifter har höjts mycket mer än andra priser (KPI).

Taxor och avgifter har i snitt höjts ungefär tre gånger så mycket som andra priser i samhället (KPI). Mest i länet har Lekeberg höjt.

Ungefär en tredjedel av hyran går till att betala taxor och avgifter för värme, el, vatten och avfallshantering. Den kostnaden stiger mer än andra priser i samhället, och så har det varit i många år. 

I år ökade boendetaxorna i riket med 2,3 procent, medan den allmänna kostnadsutvecklingen (KPI) var 1,7 procent. I Örebro län blev den genomsnittliga ökningen ännu större, 3,7 procent.

VA-taxorna rusar

Det är framför allt avgifterna för VA och avfallshantering som ökar i länets kommuner. I Askersund höjdes VA-taxan med 32 procent, i Nora med 26 och i Lindesberg med 21 procent. I Laxå, Örebro och Ljusnarsberg steg VA-taxan med 15 procent.

Avfallstaxor stiger också

Avfallshanteringen är en ganska liten del av de samlade taxorna, men även där har stora höjningar skett 2021.

I Laxå steg taxan med 27 procent, i Lekeberg med 26 och i Karlskoga med 18 procent. Även Hallsberg, Kumla, Lindesberg, Degerfors och Askersund fick rejält höjda avfallstaxor. 

Däremot sänktes avfallstaxorna i Hällefors och Ljusnarsberg. Hällefors hör nu, liksom Nora, till de kommuner som har lägst avfallstaxa i landet. 

Högst taxor i Askersund

Efter de kraftiga höjningarna av VA- och avfallstaxorna har nu Askersund länets högsta boendetaxor. De sammanlagda avgifterna för en lägenhet på 67 kvadratmeter ligger där över 2  250 kr i månaden, cirka 200 kr mer än snittet i riket. 

Taxorna, och prisutvecklingen,  varierar stort mellan kommunerna. I Örebro är motsvarande kostnad cirka 1 900 kr, bland annat på grund av en relativt låg VA-taxa.

Stor höjning över tid

Avgiftsgruppens jämförelser har gjorts varje år sedan 1996, och sett över hela den perioden har taxorna i de flesta av länets kommuner höjts flerdubbelt mer än inflationen (KPI). Största ökningen i länet har skett i Lekeberg.

I riket som helhet har taxorna höjts med 87 procent i genomsnitt sedan 1996, samtidigt som hyrorna stigit med 53 procent och den allmänna prisnivån KPI bara stigit med 32  procent.

Kostnader 2021 för olika nyttigheter, kr/kvm inkl moms
Kommun Fjärrv* El VA Avfall Total kostnad
Askersund 177 106 100 22 406
Degerfors 176 98 66 18 359
Hallsberg 170 106 71 26 373
Hällefors 184 102 76 14 376
Karlskoga 177 105 52 19 352
Kumla 170 106 62 15 354
Laxå 192 102 81 26 400
Lekeberg 171 106 102 23 402
Lindesberg 167 98 78 17 360
Ljusnarsberg 184 102 78 17 381
Nora 188 106 87 14 396
Örebro 170 106 50 15 341
Riksgenomsnitt 171 99 77 24 371
Källa: Avgiftsgruppen
*Värmekostnaderna baseras på en medelförbrukning i Sverige.
LÄS MER: Nils Holgersson-undersökningen

Undersökningens metod är att ”förflytta” en bostadsfastighet till landets alla kommuner och jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp (VA), el och uppvärmning. Undersökningen har genomförts varje år sedan 1996. Bakom den så kallade Avgiftsgruppen står HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och Sveriges Allmännytta.

Länk till hela Nils Holgersson, avgiftsrapporten 2021 (pdf).

 

 

Senast uppdaterad: 17 november, 2021