Lägsta taxan i största staden

Örebro har en av landets lägsta VA-taxor.

Taxorna är oftast lägre i stora städer. Örebro har en av landets lägsta VA-taxor.

Taxor och avgifter har höjts ungefär tre gånger så mycket som andra priser (KPI).

Taxor och avgifter har i snitt höjts ungefär tre gånger så mycket som andra priser i samhället (KPI). Mest i länet har Lekeberg höjt.

Ungefär en tredjedel av hyran går till att betala taxor och avgifter för värme, el, vatten och avfallshantering. Den kostnaden stiger mer än andra priser i samhället.

I Örebro län ökade taxorna mellan 2018 och 2019 med 5,8 procent. Genomsnittet i hela riket var 4,8 procent, medan den allmänna prisnivån, KPI, bara ökade med 1,9 procent.

Kraftig elprishöjning

Elpriserna fortsätter stiga, i de flesta av länets kommuner med uppemot 15 procent. I Hällefors, Laxå och Ljusnarsberg var elprishöjningarna något mindre. VA-taxorna höjdes mer än riksgenomsnittet i samtliga kommuner utom Hallsberg och Hällefors. Karlskoga och Örebro fick även känna på rejält höjda kostnader för sophantering.

Högst taxor i Lekeberg

Lekeberg och Askersund är länets dyraste kommuner när det gäller boendetaxorna. De sammanlagda avgifterna för en lägenhet på 67 kvadratmeter ligger där över 2 260 kr i månaden, ungefär 200 kr mer än snittet i riket.

Taxorna, och prisutvecklingen,  varierar stort mellan kommunerna. I Örebro är motsvarande kostnad 1 886 kr, bland annat på grund av en av landets lägsta VA-taxor och billig fjärrvärme.

Dyra elnät slår igenom

Kostnaderna för el är jämförelsevis höga i länets kommuner. Genomsnittspriset i riket är 110 kr per kvadratmeter och år. I Laxå, Hällefors och Ljusnarsberg som har Ellevio som nätleverantör, ligger priset på 120 kr. I övriga kommuner är priset ännu högre, 123 kr. Sex av dem, däribland Örebro, har E.ON Energidistribution som leverantör.

Stor höjning över tid

Avgiftsgruppens jämförelser har gjorts varje år sedan 1996, och sett över hela den perioden har taxorna i de flesta av länets kommuner höjts flerdubbelt mer än inflationen. Största ökningen i länet har skett i Lekeberg där taxorna höjts fyra gånger mer än inflationen, mätt som konsumentprisindex KPI. I Askersund, Ljusnarsberg och Kumla har taxorna höjts tre gånger mer än KPI.

I riket som helhet har taxorna höjts med 86 procent i genomsnitt sedan 1996, samtidigt som hyrorna stigit med cirka 50 procent och den allmänna prisnivån KPI bara stigit med runt 30 procent.

 

Kostnader 2019 för olika nyttigheter, kr/kvm inkl moms
Kommun Fjärrv* El VA Avfall Total kostnad
Askersund 173 123 89 20 405
Degerfors 176 108 60 16 361
Hallsberg 162 123 69 22 376
Hällefors 179 120 70 16 386
Karlskoga 174 111 53 17 355
Kumla 162 123 61 13 359
Laxå 174 120 66 20 380
Lekeberg 167 123 101 18 409
Lindesberg 163 105 58 16 342
Ljusnarsberg 179 120 68 18 385
Nora 180 123 62 14 379
Örebro 162 123 38 15 338
Riksgenomsnitt 166 110 70 22 369
Källa: Avgiftsgruppen
*Värmekostnaderna baseras på en medelförbrukning i Sverige.
LÄS MER: Nils Holgersson-undersökningen

Undersökningens metod är att ”förflytta” en bostadsfastighet till landets alla kommuner och jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp (VA), el och uppvärmning. Undersökningen har genomförts varje år sedan 1996. Bakom den så kallade Avgiftsgruppen står HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och Sabo.

Länk till hela Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. Avgiftsstudie 2019 (pdf, 72 sidor).

 

 

Senast uppdaterad: 4 december, 2019