Stor andel hyresrätter i Örebro kommun

Andelen hyresrätter är ovanligt stor i Örebro.

Andelen hyresrätter är ovanligt stor i Örebro. I bruksorterna har andelen minskat när hundratals hyreslägenheter rivits.

Bostadsrätterna är relativt få i Örebro län.

Bostadsrätterna är relativt få i Örebro län.

57 procent av bostäderna i Örebro kommun är hyresrätter. Det är en ovanligt hög andel även för att vara stor stad, andelen ligger normalt kring 45–50 procent.

På landsbygden och i mindre tätorter är det vanligare med egnahem. Så ser det också ut i Örebro län. I samtliga kommuner utom Örebro och Karlskoga är majoriteten av bostäderna villor.

Ingen omfattande omvandling

Det har inte skett någon omvandling av hyres- till bostadsrätter i samma omfattning som i många andra län.

Däremot har andelen hyresrätter i flera av kommunerna minskat genom att ett stort antal lägenheter rivits. I Karlskoga är numera bostadsrätterna i majoritet i flerbostadshusen.

Nybyggda hyresrätter

Även av det nybyggda har Örebro län en större andel hyresrätter än riksgenomsnittet.

Av de 7 200 bostäder i flerbostadshus som byggts i länet 2016–2020 är 65 procent hyresrätter. Att jämföra med 54 procent i riket som helhet.

Stor allmännytta

Allmännyttan, de kommunala bostadsföretagen, har stor betydelse på länets bostadsmarknad. De äger 51 procent av hyreslägenheterna i länet, och i flera kommuner ligger andelen över 60 procent. Riksgenomsnittet är 43 procent.

Under fliken Kommuner finns diagram över bostadsbeståndets fördelning i varje enskild kommun.

LÄS MER: Om upplåtelseformer i statistiken

I underlaget för fördelning på upplåtelseformer ingår även specialbostäder, till exempel studentbostäder, boenden för äldre eller funktionshindrade. Dessa är oftast hyresrätter.

Senast uppdaterad: 25 maj, 2021