Sex av tio hyresgäster ensamförsörjare

Så här fördelar sig hushållstyperna totalt sett.

Så här fördelar sig hushållstyperna totalt sett i Örebro län.

63 procent av hushållen i hyreshus är ensamstående, med eller utan barn. Så ser det ut i Örebro län, och ungefär så är det också i resten av landet.

Att de är ensamstående betyder också att de inte har någon att dela kostnaderna för hyra, möbler, försäkringar och andra utgifter med.

Även i bostadsrätter bor många ensamhushåll, men i villorna gäller det bara en fjärdedel av hushållen.

Ensamstående och lågavlönade betalar mest

SCBs statistik över boendekostnadernas utveckling visar att hyrorna ökat mer än dubbelt så mycket som den allmänna prisnivån (KPI). Samtidigt har boendekostnaden i villor hela tiden ökat mindre än konsumentprisindex.

Det betyder att de största utgiftshöjningarna för boendet burits av den grupp som innehåller flest ensamförsörjare, ofta dessutom med låga inkomster.

63 procent av hushållen i hyreshus har bara en försörjare. I villorna är bara 26 procent ensamstående.

63 procent av hushållen i hyreshus har bara en försörjare. I villorna är bara 26 procent ensamstående.

LÄS MER: Om statistiken

Uppgifterna på den här sidan kommer från SCB: Registret över totalbefolkningen och Lägenhetsregistret. Kategoriseringen i hyresrätt, bostadsrätt eller äganderätt bestäms av fastighetsägarens juridiska form. Det betyder till exempel att hushåll som hyr en bostadsrätt, av föreningen eller av bostadsrättsinnehavaren, redovisas som boende i bostadsrätt. På samma sätt registreras den som hyr en villa av en privatperson som boende i äganderätt.

Ett hushåll består av alla personer som är folkbokförda i samma bostad. Som barn räknas i det här fallet personer upp till 24 år som är folkbokförda tillsammans med minst en av föräldrarna. Åldersgränsen 24 år är vald för att statistiken ska vara jämförbar inom EU.

I Kategorierna Sammanboende med barn och Sammanboende utan barn ingår också andra vuxna som är folkbokförda i samma bostad. Det kan vara barn över 24 år, andra anhöriga eller vänner.

Senast uppdaterad: 24 april, 2022