Var tredje hyresgäst har låg inkomst

Skillnaden är störst mellan barnfamiljer.

Hyresgäster har i genomsnitt lägre inkomst än de som äger sina bostäder, och det gäller i alla hushållstyper.

Hällefors har extremt stor andel låginkomsttagare bland hyresgäster.

I sju av länets kommuner har minst fyra av tio hyresgäster inkomst under EUs fattigdomsgräns.

Riksgenomsnittet är lägre, 31 procent.

I snitt 34 procent av hyresgästerna i länet har låg inkomst.

Genomsnittsinkomsten är lägre i hyresrätt än i de båda ägda boendeformerna. Det gäller för alla familjetyper.

I Örebro län är mönstret ungefär som i riket som helhet. Störst är skillnaden mellan barnfamiljer.

Risk för fattigdom

En tredjedel av hyresgästerna i länet har en ekonomisk standard under den gräns som i EU-statistiken kallas risk för fattigdom, eller relativ fattigdom.

Med det menas en disponibel inkomst som är lägre än 60 procent av medianen i landet. SCB definierar det som låg inkomst.

Inga marginaler

Oavsett vilka ord man väljer är det ett läge där man inte har marginaler för att klara större oväntade utgifter.

Svårast är det för barnfamiljer, där många hyresgäster till och med lever på en ekonomisk standard som är lägre än den nivå som ekonomiskt bistånd, det som tidigare kallades socialbidrag, ger.

Skillnad mellan kommuner

Inkomststandarden skiljer sig också mellan kommunerna, som vi kan se i diagrammet. Störst andel – 59 procent av hyresgästerna – med låg inkomst finner vi i Hällefors. Det är högsta siffran i landet.

Även Karlskoga, Degerfors, Laxå och Lindesberg har mycket stora andelar med pressad ekonomi.

LÄS MER: Definitioner och fakta om statistiken

Disponibel inkomst är inkomst minus skatt plus eventuella bidrag.
Konsumtionsenhet (KE) är ett sätt att kunna jämföra inkomster mellan olika hushållstyper. Måttet motsvarar i princip en vuxen person. Men när det bor fler personer, eller barn, i ett hushåll får de mindre ”vikt” eftersom det är billigare att leva flera tillsammans.

Statistiken om disponibel inkomst görs av SCB utifrån uppgifter om taxerad inkomst, och underlaget är hela befolkningen från 20 år och uppåt. Genom att folkbokföringen numera är sammankopplad med lägenhetsregistret kan man även få fram statistik som visar inkomstläget i olika upplåtelseformer.

* Låg inkomst, dvs en disponibel inkomst som är lägre än 60 procent av medianen, baseras 2020 på medianvärdet 266 000 kronor. Eftersom jämförelsen sedan görs med hjälp av begreppet konsumtionsenhet (se ovan), blir nivån olika för olika typer av hushåll. Till exempel motsvarar 60 procent av medianen cirka 13 300 kronor per månad för en ensamstående person, och cirka 32 600 kronor per månad för ett sammanboende par med två barn.

Statistiken om andelen boende med inkomst under 60 procent av medianen i riket är framtagen speciellt för Hyresgästföreningen av SCB.

Senast uppdaterad: 13 februari, 2022