Allt färre röstar i hyreshusområden

Mest rasade valdeltagandet i Vivalla.

I utpräglade hyreshusområden är det färre som använder sin rösträtt.

När klyftorna ökar i samhället får det också konsekvenser för demokratin.

I utpräglade hyreshusområden där inkomsten är låg och arbetslösheten hög kan det ibland vara mindre än hälften som använder sin rösträtt.

Ett ras i utsatta områden

I det senaste valet, 2022, förstärktes skillnaderna. Valdeltagandet jämfört med 2018 var lägre i stort sett överallt, men allra mest minskade det i områden med låga inkomster och många utlandsfödda.

Tydligt mönster

Tittar man på de valdistrikt i Örebro där valdeltagandet var lågt respektive högt följer de mönstret.

I villaområdena är det ofta kring 90 procent som röstar, medan de som bor i hyreshusen i Vivalla oftare låter bli. Där var det bara 55 procent som använde sin rösträtt, ett ras med över 12 procentenheter sedan valet 2018.

Tilltro till politiken

Vad betyder skillnaderna i valdeltagande för politiken som förs? Vad säger den om olika gruppers tilltro till det politiska systemet?

Siffrorna här gäller riksdagsvalet, där bara de som är svenska medborgare får rösta. Med andra ord var det nära hälften av de svenska medborgarna i Vivalla som avstod från att rösta i senaste riksdagsvalet. Att jämföra med 16 procent i riket som helhet.

 

Senast uppdaterad: 24 september, 2022