Färre hyresgäster använder sin rösträtt

Valdeltagandet är mycket lägre i Vivalla än i Almby.

Valdeltagandet är mycket lägre i Vivalla än i Almby.

När klyftorna ökar i samhället får det också konsekvenser för demokratin.

I utpräglade hyreshusområden där inkomsten är låg och arbetslösheten hög kan det ibland vara mindre än hälften som använder sin rösträtt.

Tydligt mönster

Tittar man på de två valdistrikt i Örebro där valdeltagandet var lägst respektive högst följer de mönstret.

I villaområdet Almby röstade 93 procent, medan de som bor i hyreshusen i Vivalla oftare lät bli. Där var det bara 62 procent som använde sin rösträtt.

Minskande trend hejdad

Medan valdeltagandet i hela landet ökade 2018 jämfört med 2014, låg det kvar på samma nivå i Vivalla. Men den tidigare trenden med ständigt minskande valdeltagande har ändå hejdats.

Observera att siffrorna här gäller riksdagsvalet, där bara de som är svenska medborgare får rösta. Med andra ord var det 38 procent av de svenska medborgarna i Vivalla som inte röstade i senaste riksdagsvalet.

Senast uppdaterad: 30 september, 2018