Här finns fakta och statistik om 65 kommuner.

Här finns fakta och statistik om 65 kommuner.

Resten av landet
får vänta

Faktabanken hurvibor.se görs på uppdrag av Hyresgästföreningens regioner Mitt och Västra Sverige.

Region Mitt omfattar Dalarna, Södermanland, Värmlands och Örebro län. Region Västra Sverige består av 13 kommuner i Göteborgsregionen.

Därför omfattar det lokala och regionala materialet i faktabanken just de områdena: Fyra län plus en storstadsregion – eller sammanlagt 65 kommuner.

Rikstäckande kartor

Utöver detta finns ett antal sidor med rikstäckande, interaktiva kartor som visar läget i Sveriges 290 kommuner. Det gäller:

Bostadsläget (brist, balans, överskott) i kommunerna

Behov av byggande enligt Boverket

Ombildningar i relation till byggda hyresrätter

Medelhyra per kommun

Beviljade investeringsstöd

Rot-avdrag per invånare

Byggt per 1000 invånare 2017–2021

Andel nya hyresrätter 2017–2021

Medelinkomst per kommun

Trångboddhet per kommun

Tips för eget faktasök

Det mesta av materialet på hurvibor.se är hämtat från offentliga, öppna, källor som du kan hitta på nätet. Oftast SCB, Boverket eller respektive länsstyrelse. Så om du vill ha tag i fakta från ett län eller en kommun som inte är med här – kolla våra källhänvisningar och sök vidare därifrån.

Gäller det hyror eller bostadsmarknad kan du också vända dig till Hyresgästföreningen i det län där du bor. På hyresgastforeningen.se finns kontaktuppgifter.

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 19 juni, 2022