Nu växer Skåne för fullt igen

Skånes sydvästra hörn har ökat mest perioden 2000–2015.

Skånes sydvästra hörn står för den största ökningen 2000–2015. De gula linjerna avgränsar ­Skånes olika delar.

Efter några år med en årlig befolkningsökning på ”bara” cirka 10 000 personer per år är Skåne tillbaka på nivåer där invånarantalet ökar med uppåt 15 000 varje år.

Helsingborg drar ifrån

Precis som tidigare är det i sydväst och nordväst som ökningen är störst. Den riktiga raketen är Helsingborg, som ökat med cirka 2 500 invånare två år i rad, efter att tidigare ha legat på ungefär halva den takten.

I Malmö och Lund däremot har befolkningsökningen mattats av något. Malmö har också, precis som Stockholm och Göteborg, negativt flyttnetto gentemot det egna länet, dvs fler flyttar ut till än in från grannkommunerna. Ett mönster är att barnfamiljer flyttar ut till mindre kommuner.

Invandring i små kommuner

I östra och norra Skåne har inflyttning från utlandet fått befolkningssiffrorna i flera kommuner att stiga de senaste åren.

 

Så växte Skåne 2015
Födda + 15 579
Döda – 11 796
Födelsenetto + 3 783
Flyttningsnetto*
Därav från övriga Sverige
Därav från utlandet
+ 10 700
2 031
8 669
Total ökning + 14 483
Antal invånare 1 303 627
Källa: SCB
De senaste åren har inflyttningen ökat igen.

Skånes befolkning har ökat kraftigt i flera decennier.

LÄS MER: Om befolkningssiffrorna
15 000 föds och 40 000 flyttar in
• Ungefär en fjärdedel av folkökningen är födelseöverskott, det vill säga att det föds fler än det dör.
• Nästan hälften av dem som flyttar till Skåne kommer från utlandet.
Siffrorna för inrikes och utrikes flyttningar bör dock tolkas försiktigt. En stor del av inflyttningen från utlandet består av svenskar som varit bosatta utomlands och nu flyttar hem. Och en del av den inrikes flyttningen består av utländska medborgare som flyttar från ett län till ett annat.
Senast uppdaterad: 9 januari, 2017