Ökad pendling ställer krav på infrastruktur

Närmare tre fjärdedelar av arbetskraften i Malmös kranskommuner arbetar i en annan kommun.

10 000 personer pendlar från Lund till Malmö, och 11 000 i andra riktningen. Då är ändå inte studenterna inräknade. 14 300 pendlar från Skåne till jobb i Danmark. Cirka 1 000 personer reser åt andra hållet.

 

Nära 230 000 personer, eller 40 procent av arbetskraften i Skåne, pendlar till en annan kommun för att jobba.

Störst är pendlingen i Malmös kranskommuner där uppåt tre fjärdedelar arbetar i en annan kommun än där de bor.

Både andelen pendlare och sträckorna de reser ökar. Det betyder att det blir allt viktigare att planeringen av bostäder och infrastruktur hänger ihop.

Malmö-Lund drar mest

In till Malmö reser över 63 000 personer varje dag för att arbeta. Ungefär 40 000 pendlar ut därifrån, varav 8 500 till Danmark.

Till Lund pendlar 37 000, varav 11 000 från Malmö. Då ska man komma ihåg att de som reser till studier på universitet och högskolor inte är medräknade i den här statistiken.

Magneter i norr

Helsingborg är en annan stor magnet för pendlarna. Hit reser 23 000 personer för att jobba, mestadels från Ängelholm, Höganäs och Landskrona, men även pendlingen till Helsingborg, och Landskrona, från kommuner längre söderut i länet har ökat.

Kristianstad är ett annat ställe dit fler personer kommer för att arbeta än som pendlar ut. Utbytet mellan kommunerna i nordost är stort, även om merparten arbetar i sin hemkommun.

14 000 reser över sundet

Som mest pendlade 20 000 personer över Öresund i början av 2000-talet. Sedan dess har antalet successivt minskat och var 2014 nere på drygt 14 000 personer.

Fotnot

De som pendlar till Danmark ingår inte i den svenska arbetsmarknadsstatistiken. Därför blir siffrorna för sysselsättning och pendling lägre i Malmöregionen än de är i verkligheten.

Senast uppdaterad: 9 januari, 2017