Det skulle behövas byggas betydligt fler bostader för att matcha befolkningsökningen.

De blå staplarna borde vara ungefär hälften så höga som de röda, om bostadsbyggandet skulle hålla jämna steg med befolkningsökningen. Detta eftersom det bor i genomsnitt 2,1 personer i varje bostad i Skåne.

 

Behov: 7 000 bostäder per år. Byggs: 4 000

Bostadsbyggandet behöver minst fördubblas för att matcha befolkningsutvecklingen.

I tre av fyra länsdelar behöver bostadsbyggandet fördubblas. I nordöstra Skåne, där invånarantalet väntas växa mycket de kommande åren, skulle en tredubbling krävas.

Byggtakten i Skåne skulle i princip behöva fördubblas för att hålla jämna steg med befolkningsökningen. Det kommer länsstyrelsen fram till i en kartläggning som gjordes 2015.

Där räknade man fram behovet av nya bostäder i varje kommun, med utgångspunkt från SCBs prognos över befolkningsutvecklingen fram till 2030.

För varje år som bostadsbyggandet blir lägre än behovet fördjupas krisen.

Kan behövas ännu mer

Vid en uppföljning våren 2016 konstaterar länsstyrelsen att byggandet 2015 bara nådde upp till 59 procent av det beräknade behovet.

Både länsstyrelsen och Boverket tror att antalet bostäder som behövs kan öka än mer beroende på att många av de senast ankomna flyktingarna är ensamstående.

En annan faktor som inte räknats in i siffran för behovet är att bostadsbristen var svår redan i utgångsläget 2015.

I avdelningen Kommuner finns siffror över behov och byggande i varje kommun.

LÄS MER: Förklaringar till kartan

I tre av fyra länsdelar behöver bostadsbyggandet fördubblas för att matcha befolkningsutvecklingen. I nordöstra Skåne, där invånarantalet väntas växa mycket de kommande åren, skulle en tredubbling krävas.

Observera att skalan för staplarna ovan skiljer sig mellan länsdelarna. I antal räknat är byggbehovet mer än tio gånger större i sydväst än i sydost.

Senast uppdaterad: 9 januari, 2017