Glappet växer för varje år

Byggtakten hänger inte alls med befolkningsutvecklingen.

Om bostäderna ska matcha befolkningsökningen borde det byggas ungefär en ny bostad för två nya invånare. I många av Skånes kommuner (mörkblå i kartan) går det fyra, fem, sex nya invånare på varje ny bostad.

Antalet nybyggda bostäder har ökat de senaste åren – men når fortfarande inte de nivåer som krävs för att matcha befolkningsökningen. Eftersom byggandet dessutom varit så lågt under lång tid finns ett uppdämt behov av bostäder, framför allt hyresrätter.

Inflyttning sätter press

Kartan här bredvid visar hur mycket kommunerna byggt i relation till sin befolkningsökning 2010–2015. I Landskrona och Åstorp går det mer än sex nya invånare på varje nybyggd lägenhet. I Malmö 4,3.

Flera av kommunerna i nordost har också höga siffror. Där har situationen ändrats dramatiskt genom stor inflyttning på kort tid.

Bostäder på gång

Tabellen här intill visar att de bostäder som stod färdiga 2015 inte ens nådde upp till 60 procent av vad länsstyrelsen i Skåne anser skulle behövas.

Kommunerna tror på ökat bostadsbyggande.

Kommunerna är optimistiska när de bedömer hur många bostäder som ska byggas 2016 och 2017.

Men i Boverkets bostadsmarknadsenkät (kolumnerna längst till höger) uppger kommunerna mer optimistiska siffror för byggen de tror kommer att påbörjas 2016 och 2017. Om de stämmer ska nya bostäder möta behoven relativt väl.

Osäkert men hoppfullt

Alla planerade byggen påbörjas inte som väntat, så siffrorna i enkäten ska tas med en nypa salt. Å andra sidan finns många tecken som tyder på att byggandet verkligen ökar ordentligt.

2014 påbörjades 4 800 bostäder i Skåne, och 2015 var siffran över 5 600. Det är fler än på mycket länge, och en ovanligt stor andel av de nya lägenheterna är hyresrätter.

Senast uppdaterad: 9 januari, 2017