Bostadsbristen har gått från svår till akut

Bostadsbristen i Skåne är större än någonsin.

2016 är den rapporterade bostadsbristen större än någonsin: 29 av Skånes 33 kommuner har underskott på bostäder.

Bostadsbristen har präglat Skåne i många år. Men nu är den akut.

I början av 2016 rapporterar 29 av länets 33 kommuner bostadsbrist, när Boverket ställer frågan i den årliga Bostadsmarknadsenkäten.

Under hela 2000-talet har bostadsbristen ökat och förstärkts genom att det byggts alldeles för lite bostäder i förhållande till inflyttningen. De senaste åren har byggandet ökat något – men långt ifrån vad som behövs.

Trångboddhet och misär

Bristen på bostäder leder till trångboddhet, hemlöshet och sociala problem som blir dyra även för samhället. Så här sammanfattar länsstyrelsen läget i sin årliga rapport:

”Den svåra situationen på bostadsmarknaden begränsar individ och samhälle. Exemplen är oräkneliga.”

Glappet ökar för varje år

Det borde funnits betydligt fler bostäder i Malmö.

Om antalet bostäder ökat lika mycket som befolkningen sedan 1990 skulle det funnits 26 000 fler bostäder i Malmö 2015.

Skåne, och särskilt Malmöregionen, har i många år varit en av de starkast växande i Sverige.

De senaste tio åren har Malmö stad i snitt ökat med 5 000 personer, samtidigt som årstakten för byggda bostäder legat kring 1 100. Glappet mellan tillgång och behov på bostadsmarknaden växer år från år, och även om byggandet ökat den senaste tiden är det mycket som ska hämtas igen.

Boendelösningar som skulle vara tillfälliga blir långvariga, och kostnaden för att ordna bostäder åt dem som inte själva lyckats få tak över huvudet ökar även i mindre kommuner.

För dyrt för alla

Ett annat problem är att de nya lägenheter som byggs blir väldigt dyra. De som behöver bostad har inte råd, och de som har råd tycker inte att det är prisvärt. Ofta bor de för betydligt lägre kostnad i ett eget hus.

Senast uppdaterad: 10 januari, 2017