Stora skillnader mellan nya och äldre hus

Hyresnivåerna skiljer sig mellan bolagen.

Taxor och avgifter (blå stapel) tar sammanlagt mellan 24 och 39 procent av genomsnittshyran i de allmännyttiga bostadsföretagen.
Den genomsnittliga hyran för en 65 kvm stor lägenhet skiljer nästan 2 000 kr mellan MKB i Malmö och Bromöllahem. Men inom bolagen, framför allt i storstäderna, är variationen ännu större.

Taxor och avgifter har höjts mer än andra priser.

Alla kostnader som belastar boendet – och hyrorna – har ökat mer än andra priser (KPI).

De flesta kommunala bostadsbolag i Skåne har en allmän hyresnivå som ligger kring riksgenomsnittet. Men inom bolagen – särskilt i de större städerna – kan det skilja ganska mycket beroende på läge och standard.

En nybyggd trea på 65 kvm i Västra Hamnen i Malmö kan till exempel ha en månadshyra på över 10 000 kronor i månaden medan hyran för en lika stor äldre lägenhet i Seved eller Rosengård ligger under 5 500 kronor.

Rustning höjer hyran

Vanligt underhåll är fastighets­ägarens ansvar och ingår i hyran. Men om renoveringen innebär att standarden höjs – till exempel i kök eller badrum – ska hyresnivån förhandlas om. Beroende på hur omfattande standardförbättringen är kan den nya hyran hamna på nybyggnadsnivå – ofta en höjning på ett par tusen kronor i månaden – eller stanna vid en höjning på några hundra.

För befintliga hyresgäster är det viktigt att få inflytande över nivån på åtgärderna, och därmed hyran.

Lönsamt äga hyreshus

Det är lönsamt att äga hyreshus. Det visar Hyresgästföreningens undersökning av 15 privata fastighetsbolag i södra Skåne*. Bolagen äger och förvaltar cirka 30 000 lägenheter.

Direktavkastningen 2015 var i genomsnitt 6,4 procent, vilket är betydligt högre än bankernas inlåningsränta. Den genomsnittliga årsvinsten per lägenhet var 16 645 kronor.

*Är det en bra affär att äga hyreshus? Privatvärdarnas ekonomi i södra Skåne 2015 (pdf, 28 sid).

LÄS MER: Viktigt ha koll på taxorna

När taxor och avgifter höjs driver de också upp hyrorna. Under de 20 år som Avgiftsgruppens årliga jämförelse gjorts har totalkostnaden för taxor och avgifter ökat med 70 procent, samtidigt som övriga priser (KPI) bara stigit med 22 procent. På kommunsidorna finns diagram där nivån på taxor och avgifter i varje kommun jämförs med riksgenomsnitt.

Senast uppdaterad: 10 januari, 2017