20 000 unga vuxna väntar på egen bostad

Nästan alla skulle vilja ha en egen bostad om det fanns.

2003 hade två tredjedelar av de unga vuxna i Malmö eget boende. 2015 är det bara lite mer än hälften.

Osäkra boendeformer har ökat mest.

I Lund bor ungefär en fjärdedel i studentbostad.

80 procent vill flytta hemifrån snarast.

80 procent av de unga vuxna som bor hos föräldrarna vill flytta hemifrån.

Skåne, och framför allt Malmö, har en ovanligt ung befolkning i jämförelse med riksgenomsnittet. Och av dem som flyttar hit är de unga vuxna i klar majoritet.

Samtidigt har de unga mycket svårt att hitta någonstans att bo. I Boverkets enkät 2016 svarade alla Skånes kommuner utom en att de hade stor brist på bostäder till ungdomar.

Av de unga vuxna som lyckats hitta en bostad i Malmö-Lund är det dessutom allt större andel – nära en tredjedel 2015 – som bor otryggt, utan besittningsskydd.

Mindre än hälften har egen bostad

Hyresgästföreningen har, genom undersökningsföretaget Skop, frågat de unga vuxna hur de bor och hur de skulle vilja bo.

2015 är det mindre än hälften av 20–27-åringarna i Malmö-Lund som har en egen bostad. Det är det lägsta värdet sedan mätningarna började 2003.

Hårt tryck på studentbostäder

I Lund är det bara 37 procent som har eget boende med besittningsskydd. En fjärdedel av de unga vuxna bor i studentbostad – men där får de ju bara bo så länge de studerar.

Även studentbostäder är svåra att få tag i. Studentkårerna i Lund rapporterar inför terminsstarten 2016 att sju av tio nya studenter får bereda sig på minst ett år av tillfälliga lösningar.

”Övrigt” boende ökar mest

Den kategori som ökat mest sedan mätningarna startade är den som kallas ”Kompisar, övrigt”. Där ingår hyresrum men också rent kappsäcksboende på soffan hos en kompis.

7 650 unga vuxna i Malmö och Lund är ofrivilliga mambos, det vill säga bor kvar hemma hos föräldrarna fast de hellre skulle vilja flytta ut. 13 500 bor i andra hand, inneboende eller i andra tillfälliga lösningar.

20 000 väntar på en egen bostad

Sammantaget är det, enligt undersökningen, nära 20 000 unga vuxna i Malmö och Lund som skulle vilja ha en egen bostad – som de ägde eller hade förstahandskontrakt på – om det bara fanns. Det skulle behöva byggas cirka 13 000 nya bostäder, varav 7 000 hyresrätter, bara för att tillgodose deras behov.

Dock är just de nya bostäder som byggs inte särskilt lämpliga, med tanke på hyrorna. De flesta unga vuxna i undersökningen hade en hyra under 4 200 kr i månaden, och det är också den nivå som de flesta tror sig kunna klara av.

Läs hela rapporten: Unga vuxnas boende i Malmö-Lund 2015 (pdf 17 sid)

Senast uppdaterad: 9 januari, 2017