Familj och ekonomi styr boendet

En tredjedel hyr bostad.

Fördelningen i Skåne är som riksgenomsnittet.

Familjens sammansättning styr vårt val av boende – men naturligtvis också vad vi har råd med. Så är det i Skåne, och mönstret skiljer sig inte från riksgenomsnittet.

Två tredjedelar av Skånes barnfamiljer med två vuxna bor i villa. Störst andel är det i familjer med två barn.

I de hushåll som har tre eller fler barn  ökar andelen boende i hyresrätt, även om villaboendet fortfarande dominerar.

Mammor hyr, pappor äger

Av barnfamiljerna med bara en vuxen bor däremot hälften i hyresrätt. Där är det dock stor skillnad mellan könen: en majoritet av de ensamstående papporna bor i villa.

Det finns också en viss skillnad mellan pensionärer och andra, inom gruppen ensamboende. Pensionärerna bor oftare i eget hus.

en annan sida redovisas hur sammansättningen av hushåll ser ut i olika  upplåtelseformer.

Två av tre barnfamiljer med två vuxna bor i villa. I den grå kategorin ”övrigt” ingår student- och äldreboenden.

Två av tre barnfamiljer med två vuxna bor i villa. I den grå kategorin ”övrigt” ingår student- och äldreboenden.

LÄS MER: Individer och hushåll – äpplen och päron

Av alla hushåll i Skåne bor 42 procent i eget hus. Andelen av invånarna är mycket större.

Av alla hushåll i Skåne bor 42 procent i eget hus. Andelen av invånarna är mycket större.

När man pratar om hur stor andel som bor i hyreshus, villa eller bostadsrätt gäller det att skilja på personer och hushåll. Eftersom det oftast bor fler i ett villahushåll än i en hyreslägenhet blir andelarna olika beroende på vad man väljer.

Medan 31 procent av hushållen i Skåne bor i hyresrätt, är det bara 28 procent av invånarna som gör det. 42 procent av hushållen bor i villa, av invånarna blir det 51 procent.

Statistiken på de här sidorna handlar om hur hushållen bor.

LÄS MER: Om statistiken

Uppgifterna på den här sidan kommer från SCB: Registret över totalbefolkningen och Lägenhetsregistret. Kategoriseringen i hyresrätt, bostadsrätt eller äganderätt bestäms av fastighetsägarens juridiska form. Det betyder att hushåll som hyr en bostadsrätt, av föreningen eller av bostadsrättsinnehavaren, redovisas som boende i bostadsrätt. På samma sätt registreras den som hyr en villa av en privatperson som boende i äganderätt.

Sammantaget betyder det här att det är något fler som hyr sina bostäder än vad statistiken visar.

Ett hushåll består av alla personer som är folkbokförda i samma bostad. Som barn räknas i det här fallet personer upp till 24 år som är folkbokförda tillsammans med minst en av föräldrarna. Åldersgränsen är vald för att statistiken ska vara jämförbar inom EU. I Kategorierna Sammanboende med barn och Sammanboende utan barn ingår också andra vuxna som är folkbokförda i samma bostad. Det kan vara barn över 24 år, andra anhöriga eller vänner.

Kategorin Övrigt i diagrammen består framför allt av specialbostäder (t ex äldre- eller studentboende) samt ett mindre antal ägarlägenheter, privatpersoner som bor i egen hyresfastighet och andra typer av boende med okänd upplåtelseform.

De cirka 265 000 personer som den 31 december 2015 var folkbokförda i Sverige men inte på någon bostad (cirka tre procent av befolkningen), ingår inte i den beräknade fördelningen på boendeformer.

Senast uppdaterad: 9 januari, 2017