Sex av tio hushåll i hyreshus har bara en försörjare. I villorna har de flesta två inkomster.

Sex av tio hushåll i hyreshus har bara en försörjare. I villorna har de flesta två inkomster.

Sex av tio är ensamma med hyran

Ungefär en tredjedel av alla vuxna svenskar bor i hyresrätt, och den andelen är lika stor i Skåne.

Men mellan kommunerna skiljer sig boendemönstren åt. I Lomma är till exempel bara 10 procent av bostäderna hyresrätter, i Landskrona så mycket som 52 procent. Malmö, Lund och Helsingborg har alla kring 45 procent hyresrätter, vilket är normalt i lite större städer.

Det finns flest hyresrätter i de större städerna.

Det finns flest hyresrätter i de större städerna.

Livssituationen avgör

Hur vi bor beror alltså i stor utsträckning på i vilken typ av kommun vi bor, men ännu större betydelse har vår livssituation, det vill säga familjetyp och inkomst.

De flesta barnfamiljer med två vuxna bor i villa, de flesta ensamstående föräldrar bor i hyreslägenhet.

I hyresrätt är över huvud taget ensamhushållen i majoritet. Sex av tio hyresgäster har ingen att dela utgifterna för hyra, möbler, försäkringar och annat med.

Det är nästan lika hög andel ensamhushåll i bostadsrätt, men där är inkomsterna i regel högre.

Alla bor i hyresrätt

Det bor många med goda inkomster i hyresrätt också. De väljer att hyra eftersom det är ett bekvämt och flexibelt boende.

Men dagens skattesystem gör att den som har möjlighet att låna pengar ofta bor billigare i bostadsrätt eller villa.

De som inte har möjlighet att välja – de med lägsta inkomsterna – är hänvisade till den dyraste boendeformen.

LÄS MER: Om statistiken

Så här fördelar sig hushållstyperna.

Så här fördelar sig hushållstyperna totalt sett i Skåne.

Uppgifterna på den här sidan kommer från SCB: Registret över totalbefolkningen och Lägenhetsregistret. Kategoriseringen i hyresrätt, bostadsrätt eller äganderätt bestäms av fastighetsägarens juridiska form. Det betyder till exempel att hushåll som hyr en bostadsrätt, av föreningen eller av bostadsrättsinnehavaren, redovisas som boende i bostadsrätt. På samma sätt registreras den som hyr en villa av en privatperson som boende i äganderätt.

Ett hushåll består av alla personer som är folkbokförda i samma bostad. Som barn räknas i det här fallet personer upp till 24 år som är folkbokförda tillsammans med minst en av föräldrarna. Åldersgränsen 24 år är vald för att statistiken ska vara jämförbar inom EU.

I Kategorierna Sammanboende med barn och Sammanboende utan barn ingår också andra vuxna som är folkbokförda i samma bostad. Det kan vara barn över 24 år, andra anhöriga eller vänner.

Senast uppdaterad: 9 januari, 2017