Hur tätt vi bor och hur trångt vi bor beror både på områdenas karaktär och bostädernas storlek. Samt förstås tillgången på bostäder och vår egen ekonomi.

Hösten 2015 fanns i Malmö 675 barn i hemlösa familjer.

Sedan 2012 har hemlösa i Malmö till övervägande delen bestått av personer vars enda problem är att de saknar bostad. Det är det som kallas strukturella orsaker.
Den här gruppen har också ofta barn.

Trångboddhet och hemlöshet
i bostadsbristens spår

Den genomsnittliga så kallade boendetätheten i Malmö ökade från 188  personer per 100 bostäder år 2000, till 210 år 2015.

Flest antal personer per 100 lägenheter – 319 – bor i Herrgården. Men även i välbärgade villaområden, som till exempel Bellevue, bor många personer i varje bostad.

Lägst boendetäthet räknat på det sättet är det i städernas centrum, där många ensamstående bor. I Helsingborg toppar Slottshöjden den tabellen.

Tre gånger fler rum i Bellevue

Ett annat, mer relevant sätt, att uttrycka skillnader i utrymme är att visa hur många rum, köket oräknat, varje person har tillgång till. I Herrgården är det i genomsnitt 0,8 rum, i Bellevue tre gånger mer, det vill säga 2,4 rum per person.

Fler barn bland de hemlösa

Hemlösheten i Malmö blir allt mer alarmerande. Antalet barn med hemlösa föräldrar ökar dramatiskt, och var hösten 2015 uppe i 675 barn, fördelade på 434 hushåll.

De flesta av barnen hör till hushåll som de sociala myndigheterna inte skulle behöva ägna sig åt, om det inte vore för att de saknar bostad. De har inga missbruks- eller andra kända sociala eller psykiska problem. Nu tvingas barnen, tillsammans med sina föräldrar, flytta runt mellan tillfälliga lösningar som kommunen eller olika frivilligorganisationer ordnar åt dem. Ibland lyckas inte ens det.

Brist på billiga hyresrätter

Totalt registrerade Malmö stad 1 333 vuxna personer som hemlösa hösten 2015. Av dem tillhörde 871 gruppen som skulle klarat sig själva om de bara haft en bostad.

”Det blir allt tydligare att bristen på hyresbostäder, och framför allt hyresbostäder med rimliga hyresnivåer, har stor betydelse för hur hemlöshetssituationen utvecklats i Malmö”, skriver stadsbyggnadskontoret i sin lägesrapport maj 2016.

Förutom mänskligt lidande skapar det hårt tryck på sociala myndigheter, som tvingas lägga stora resurser på att hjälpa människor vars enda problem är att de inte hittar bostad.

Senast uppdaterad: 9 januari, 2017