Skilda världar i samma stad

I de flesta delar av Malmö är medelinkomsten lägre än riksgenomsnitt.

I de flesta delar av Malmö är medelinkomsten lägre än riksgenomsnitt. De beiga ytorna är industriområden, parker mm som saknar bostadsbebyggelse.

Gapet mellan rikaste och fattigaste bostadsområde inom Malmö är klart större än i Helsingborg.

Gapet mellan rikaste och fattigaste bostadsområde inom Malmö är klart större än i Helsingborg.

Malmö har lägst medelinkomst av Sveriges tre storstäder, och är den mest segregerade – om man ser till skillnader mellan olika stadsdelar i sådant som inkomst, arbetslöshet och utländsk bakgrund.

Samtidigt har varken Stockholm eller Göteborg lika nära rent geografiskt mellan socialt utsatta och välbärgade områden som det är i Malmö.

Jämnare i Helsingborg

Även Helsingborg har sina rikare och fattigare stadsdelar – men avvikelserna är inte alls lika stora som i Malmö, vare sig åt ena eller andra hållet. Helsingborg har högre medelinkomst, ungefär i nivå med riksgenomsnittet – men dess rikaste område Hittarp-Laröd kan ändå inte matcha Malmös gräddhylla Bellevue.

Stor barnfattigdom

Malmö har länge legat högst i Rädda barnens årliga kartläggning av barnfattigdomen i Sverige. Över 30 procent av barnen här lever i familjer med mycket låga inkomster, att jämföra med 12 procent i landet som helhet.

30 procent är nästan 20 000 barn. Ungefär 4 000 av dem bor i Rosengård, där andelen som lever i ekonomisk utsatthet var över 60 procent 2013.

Högt även i Helsingborg

Även Helsingborg har en större andel barn i ekonomisk utsatthet än riksgenomsnittet. Siffran där var cirka 18 procent 2013, vilket motsvarar nära 5 000 barn som växer upp i familjer med mycket låga inkomster.

 

*Fotnot: Malmö och SCB räknar olika

Enligt Malmö stads sätt att räkna, vilket kartan och uppgifterna i diagrammet bygger på, är snitt-inkomsten (sammanräknad förvärvsinkomst) i hela Malmö 213 000 kronor. Enligt SCB är dock den siffran för Malmö stad 240 000 kronor, vilket kan jämföras med riksgenomsnittet 295 000 kronor. Oavsett vilket beräkningssätt man väljer har Malmö lägst medelinkomst av storstäderna och har största skillnaderna inom sig.

Senast uppdaterad: 9 januari, 2017