Stark inflyttning ökar trycket på bostäder

Mest ökar Trosa och Strängnäs.

Närheten till Stockholm påverkar befolkningsutvecklingen i de östra länsdelarna positivt.

Befolkningen i Sverige fortsatte att att öka under 2018, men inte lika mycket som året innan. I Södermanland ökade befolkningen i ungefär samma takt som 2017.

Stor inflyttning

Drygt 13 000 flyttade till Södermanland, varav 10 000 från andra delar av Sverige och cirka 3 000 från andra länder. Samtidigt flyttade många ut från länet, flyttningsnettot blev 3 100 personer. Ett födelseöverskott (fler födda än döda) på drygt 200 personer gav en total befolkningsökning på 3 300 personer.

Sju av nio ökade

I sju av länets nio kommuner ökade befolkningen, mest i Eskilstuna med över 1 200 personer.

Största folkökning i förhållande till invånarantalet stod Trosa, Strängnäs och Gnesta för. Trosa som ökade med 393 personer 2018, eller 3,0 procent, kom på femte plats i Sverige med den siffran.

Stark utveckling på längre sikt

Sedan år 2000 har Trosas befolkning ökat med 30 procent, en utveckling som stärkts av att det också byggts mycket i kommunen.

Befolkningen i hela Södermanlands län har ökat stadigt sedan millennieskiftet. Nästan halva ökningen har skett i Eskilstuna, men även Strängnäs och Nyköping har bidragit starkt.

Närheten till Stockholmsregionen påverkar positivt. Pendlingsmöjligheterna från de östra länsdelarna är goda samtidigt som bostadspriserna är lägre.

Svagare utveckling

I två kommuner, Vingåker och Flen, minskade befolkningen under 2018. Det var också de enda kommunerna med flyttningsunderskott. I Flen bidrog dessutom ett födelseunderskott på 64 personer till minskningen.

 

Södermanland 2018
Födda + 3 227
Döda – 3 008
Födelsenetto + 219
Inflyttade
Därav fr andra län
Därav fr utlandet
+ 13 084
9 955
3 129
Utflyttade
Därav till andra län
Därav till utlandet
– 9 980
9 195
785
Flyttningsnetto + 3 104
Folkökning* + 3 354
Antal invånare
*Justerat med sent rapporterade händelser
Källa: SCB
294 695
Stor inflyttning ligger bakom folkökningen.

Det är framför allt en stor inflyttning som ligger bakom folkökningen.

Senast uppdaterad: 26 februari, 2019