Lägsta folkökningen på många år

Mest ökar Trosa och Strängnäs.

Närheten till Stockholm har länge påverkat befolkningsutvecklingen i de östra länsdelarna positivt.

Sveriges folkökning 2020 var den lägsta på 15 år. Det beror både på höga dödstal och minskad invandring till följd av pandemin.

Även i Södermanland var folkökningen lägre än på många år, men en fortsatt hög nivå på inflyttningen från andra län höll uppe siffrorna.

Negativt födelsenetto

I Södermanland avled 3 198 personer under 2020, 308 fler än året före.

För första gången sedan 2009 hade länet ett negativt födelsenetto, dvs fler dog än vad som föddes.

Av kommunerna var det bara Eskilstuna och Trosa som hade positiva födelsenetton 2020.

Stark flyttvåg från Stockholm

Det som gör att länet fortsätter växa trots pandemi och minskad invandring är en mycket stark våg av inflyttning från framför allt Stockholms län. Den har ökat stadigt under hela 2000-talet och utgör ungefär hälften av den inrikes inflyttningen.

Bara Flen backar

Sammantaget ökade Södermanlands befolkning med nära 1 900 personer, eller 0,6 procent. Folkökningen 2019 var nästan 1 000 personer större.

Befolkningen ökade i samtliga kommuner utom Flen, vars befolkning minskade med 154 personer. Kommunen har haft födelseunderskott under hela 2000-talet, och även negativa flyttnetton under de tre senaste åren.

Trosa i topp

Trosa toppar 2020 listan i landet vad det gäller folkökning i förhållande till invånarantal. De senaste åren även vad gäller byggandet – så det har funnits många nya bostäder att flytta till. I Trosa har antalet invånare ökat med 25 procent sedan 2010. Under 2020 växte Trosas befolkning med 562 personer, eller 4,1 procent.

Inflyttning från andra län ligger bakom folkökningen i Trosa. I kommuner som Flen och Eskilstuna har invandringen betytt mer för befolkningstillväxten.

Allt äldre befolkning

Sörmlänningarna blir allt äldre. 1970 var 14 procent av länets befolkning över 65 år. 2020 hade andelen äldre ökat till 23 procent. Det kan jämföras med riksgenomsnittet, 20 procent, eller med andelen äldre i Stockholms län, 16 procent.

I länet har Oxelösund, Flen och Vingåker de högsta andelarna +65-åringar. Eskilstuna har den relativt sett yngsta befolkningen, med en andel +65-åringar i nivå med riksgenomsnittet.

 

SÖDERMANLAND 2020
Födda + 3 013
Döda – 3 198
Födelsenetto – 185
Inflyttade
Därav fr andra län
Därav fr utlandet
+ 12 786
11 094
1 692
Utflyttade
Därav till andra län
Därav till utlandet
– 10 760
9 698
1 062
Flyttningsnetto + 2 026
Folkökning* + 1 861
Antal invånare
*Justerat med sent rapporterade händelser
Källa: SCB
299 401
Stor inflyttning ligger bakom folkökningen.

Det är framför allt en stor inflyttning som ligger bakom folkökningen.

Senast uppdaterad: 28 februari, 2021