Befolkningsökningen måttligare nu

Mest ökar Trosa och Strängnäs.

Närheten till Stockholm har länge påverkat befolkningsutvecklingen i de östra länsdelarna positivt.

2021 blev året när Södermanlands befolkning passerade 300 000-strecket.

En stark inflyttning det senaste decenniet, framför allt från Stockholms län, ligger bakom. Vissa år har också invandring bidragit rejält till befolkningsökningen.

Ökningstakten har minskat

Sammantaget ökade Södermanlands befolkning med 2 400 personer under 2021. Det är mer än pandemiåret 2020, men annars en lägre siffra än genomsnittet det senaste decenniet.

Så är det även i resten av landet; befolkningsökningen har saktat in.

Vingåker och Flen backar

Befolkningen ökade i samtliga kommuner utom Vingåker och Flen, vilka tidigare haft ett högt flyktingmottagande.

Negativa födelseöverskott, det vill säga att fler dör än det föds, förstärker nedgången när invandringen har minskat.

Trosa i topp

Trosa och Strängnäs är däremot bland de kommuner i landet som ökat mest i förhållande till sitt invånarantal 2021.

Trosa har ju också i flera år toppat listorna vad gäller byggandet – så det har funnits många nya bostäder att flytta till. Antalet invånare har ökat med 28 procent sedan 2010.

SÖDERMANLAND 2021
Födda + 3 045
Döda – 3 079
Födelsenetto – 34
Inflyttade
Därav fr andra län
Därav fr utlandet
+ 13 352
11 815
1 537
Utflyttade
Därav till andra län
Därav till utlandet
– 11 124
10 057
1 067
Flyttningsnetto + 2 228
Folkökning* + 2 400
Antal invånare
*Justerat med sent rapporterade händelser
Källa: SCB
301 801
Stor inflyttning ligger bakom folkökningen.

Det är framför allt en stor inflyttning som ligger bakom folkökningen.

Senast uppdaterad: 24 februari, 2022