Viktigt renovera till rimlig kostnad

Allmännyttans snitthyror i Trosa sticker ut.

Den höga hyresnivån i Trosa beror på att bolaget sålt ut en stor del av sitt äldre fastighetsbestånd, och i det nya man byggt är hyrorna höga.

Hyresnivån i de flesta kommunägda bostadsföretag i Sörmland ligger ungefär på riksgenomsnittet.

Det som sticker ut med en högre genomsnittshyra i beståndet är Trobo i Trosa. Det bolaget har byggt mycket nytt samtidigt som man sålt en stor del av de äldre husen, där hyrorna var lägre.

Tusenlappar skiljer

Det kan skilja flera tusen kronor per månad mellan nybyggda och äldre hus.

Renoveringar leder också ofta till höjda hyror. Normalt underhåll ska inte påverka hyresnivån, men ofta höjs samtidigt standarden till exempel i kök och badrum.

Renoveringar i dialog

Renoveringsprojekt pågår i nästan samtliga kommuner i Södermanland, och Hyresgästföreningen strävar efter att de ska ske i dialog mellan de boende och fastighetsägaren, så att nivån på åtgärderna blir rätt och hyreshöjningarna inte större än att de som vill kan bo kvar.

I ett projekt som gäller stambyte på Torggatan i Gnesta, där det bor många äldre hyresgäster, har man till exempel kommit överens med Gnestahem om att begränsa de standardhöjande åtgärderna så att inte hyrorna behöver höjas så mycket. Upprustningen omfattar förutom stambytet endast högre standard i badrummet medan köket bibehålls, och då stannar hyreshöjningen på cirka 500 kr per månad.

Stöd ger hyresrabatt

Några fastighetsägare har utnyttjat ett särskilt statligt stöd till renoveringar i så kallat socioekonomiskt utsatta områden. Stödet, som upphörde 2019, innebär att en målhyra förhandlas, men att den sedan rabatteras under sju år. Villkoret är också att målhyran inte överstiger 1 350 kr/kvm vilket motsvarar 7 975 kr/mån för en lägenhet på 70 kvm.

Det här bidraget har använts i Strängnäs (HSB Finninge), Eskilstuna (Kommunfastigheter i Torshälla och Skogsängen) och i Nyköping (Nyköpingshem Brandkärr).

Ytrenovering blir dyrt

Vissa privata värdar, till exempel riskkapitalbolaget Hembla som tidigare hette D Carnegie, har satt i system att renovera en lägenhet i taget vartefter de blir lediga. De slipper då begära godkännande från en befintlig hyresgäst, men kan å andra sidan inte göra några genomgripande renoveringar av t ex avloppsstammar, trapphus eller fasader.

Hyrorna som Hembla därefter begär har legat på en nivå som motsvarar nybyggen, vilket Hyresgästföreningen inte accepterar. Därmed blir det strandning och bolaget fastställer hyran själv, vilket gäller tills någon hyresgäst eventuellt väljer att be om en prövning i hyresnämnden.

Andra privata fastighetsägare, t  ex Victoria Park och Heimstaden, har valt en annan väg. De renoverar också när lägenheter blir lediga men höjer inte hyrorna så kraftigt. De hyrorna är förhandlade med Hyresgästföreningen.

Kostsamt i längden

De här så kallade konceptrenoveringarna, där man åtgärdar en lägenhet åt gången, leder inte bara till höga hyror. De är störande för andra boende i områdena, skapar otrygghet och stor omflyttning vilket i längden blir kostsamt även för bostadsbolagen.

Nära dialog på Arnö

På Arnö utanför Nyköping finns ett område med tvåvånings hyresradhus från 1970-talet som ska totalrenoveras. Där har Nyköpingshem bjudit in var och en av de 20 hyresgästerna i första etappen till enskilda samtal, för att diskutera var de vill bo under tiden och efteråt. De som inte vill flytta tillbaka erbjuds förtur till lediga lägenheter i Nyköpingshems övriga bestånd.

Investeringsstödet används flitigt

Det byggs mycket nya hyresrätter i Södermanland, framför allt i tillväxtorterna Eskilstuna, Nyköping och Strängnäs men även i Oxelösund planeras nybyggen. Det är både nya och gamla aktörer på marknaden, och de flesta har använt sig av det statliga investeringsstödet som infördes 2017.

Ett villkor för att få stödet är att normhyran inte överstiger 1 450 kr per kvadratmeter och år. För en 70 kvm stor lägenhet motsvarar det en månadshyra på cirka 8 800 kronor.

 

Läs mer här om hur hyresnivåerna skiljer sig mellan olika byggperioder och även mellan allmännyttiga och privata fastighetsägare.

 

Senast uppdaterad: 8 oktober, 2020