Höga hyresnivåer i Sörmland

Allmännyttans snitthyror i Trosa sticker ut.

Den höga hyresnivån i Trosa beror på att bolaget sålt ut en stor del av sitt äldre fastighetsbestånd, och i det nya man byggt är hyrorna höga.

Hyresnivåerna i flera av Sörmlands kommunala bostadsföretag ligger långt över riksgenomsnittet.

Allra mest sticker Trobo i Trosa ut. Det bolaget har byggt mycket nytt samtidigt som man sålt en stor del av de äldre husen, där hyrorna var lägre. Närheten till Stockholm driver också upp hyresnivåerna.

Även i Nyköping och Eskilstuna ligger nivåerna högt.

Tusenlappar skiljer

Det kan skilja flera tusen kronor per månad mellan nybyggda och äldre hus, och även äldre hus som genomgått renovering kan få väldigt höga hyror.

Hyresgästföreningen strävar efter att renoveringar ska ske i dialog mellan de boende och fastighetsägaren, så att nivån på åtgärderna blir rätt och hyreshöjningarna inte större än att de som vill kan bo kvar.

Ytrenovering blir dyrt

Vissa värdar, i huvudsak privata, har satt i system att renovera en lägenhet i taget vartefter de blir lediga. De slipper då begära godkännande från en befintlig hyresgäst, men kan å andra sidan inte göra några genomgripande renoveringar av t ex avloppsstammar, trapphus eller fasader.

De här så kallade konceptrenoveringarna, där man åtgärdar en lägenhet åt gången, leder inte bara till höga hyror. De är störande för andra boende i områdena, skapar otrygghet och stor omflyttning vilket i längden blir kostsamt även för bostadsbolagen.

Under senare år har dock flera av de privata bostadsföretagen i länet börjat gå mer varsamt fram med renoveringarna, vilket leder till rimligare hyreshöjningar och nöjdare hyresgäster.

Stora höjningar även i Allmännyttan

De allmännyttiga bolagen gör som regel mer genomgripande renoveringar, där avloppsstammar byts och fasader åtgärdas. Men även då kan hyreshöjningarna bli kännbara. I Eskilstuna begär kommunala Kfast höjningar på i genomsnitt 48 procent när hus från 1950-och 1960-talen renoveras. Det har Hyresgästföreningen inte gått med på.

Kfast ville också höja den allmänna hyresnivån i flera områden där man ansåg att hyrorna var för låga. Det landade till slut i en uppgörelse med Hyresgästföreningen om att parterna gemensamt ska inleda ett arbete med så kallad systematisk hyressättning, där man går igenom och poängsätter alla lägenheters egenskaper efter faktorer som man är överens om.

Billiga lägenheter allt färre

Hur renoveringar görs och vilka hyror det leder till har betydelse inte bara för befintliga hyresgäster. Det har också betydelse för hela bostadsmarknaden.

Det är i de hittills orenoverade husen i miljonprogrammet som de riktigt låga hyrorna finns. När de nu rustas upp får de som har verkligt låga inkomster allt sämre möjlighet att hitta någonstans att bo. Därför är det angeläget att renoveringar görs på ett sätt som inte driver hyrorna högre än nödvändigt.

Investeringsstödet används flitigt

Det byggs mycket nya hyresrätter i Södermanland, framför allt i tillväxtorterna Eskilstuna, Nyköping och Strängnäs men även i Oxelösund planeras nybyggen. Det är både nya och gamla aktörer på marknaden, och de flesta har använt sig av det statliga investeringsstödet som gick att söka 2017–2021.

Ett villkor för att få stödet är att normhyran inte överstiger 1 450 kr per kvadratmeter och år. För en 70 kvm stor lägenhet motsvarar det en månadshyra på cirka 8 800 kronor.

 

Senast uppdaterad: 29 juni, 2022