Höga hyresnivåer i Sörmland

Allmännyttans snitthyror i Trosa sticker ut.

Den höga hyresnivån i Trosa beror på att bolaget sålt ut en stor del av sitt äldre fastighetsbestånd, och i det nya man byggt är hyrorna höga.

Hyresnivåerna i flera av Sörmlands kommunala bostadsföretag ligger långt över riksgenomsnittet.

Allra mest sticker Trobo i Trosa ut. Det bolaget har byggt mycket nytt samtidigt som man sålt en stor del av de äldre husen, där hyrorna var lägre.

Försäljningar har satt sina spår även i Eskilstuna, och närheten till Stockholm driver upp hyrorna i nybyggda lägenheter.

Tusenlappar skiljer

Det kan skilja flera tusen kronor per månad mellan nybyggda och äldre hus.

Renoveringar leder också ofta till höjda hyror. Normalt underhåll ska inte påverka hyresnivån, men ofta höjs samtidigt standarden till exempel i kök och badrum.

Renoveringar i dialog

Renoveringsprojekt pågår i nästan samtliga kommuner i Södermanland, och Hyresgästföreningen strävar efter att de ska ske i dialog mellan de boende och fastighetsägaren, så att nivån på åtgärderna blir rätt och hyreshöjningarna inte större än att de som vill kan bo kvar.

Gnestahem har till exempel i sina projekt bemödat sig om att begränsa de standardhöjande åtgärderna så att inte hyrorna behöver höjas så mycket, och även att erbjuda olika nivåer på upprustningen.

Ytrenovering blir dyrt

Vissa privata värdar, till exempel riskkapitalbolaget Hembla som tidigare hette D Carnegie, har satt i system att renovera en lägenhet i taget vartefter de blir lediga. De slipper då begära godkännande från en befintlig hyresgäst, men kan å andra sidan inte göra några genomgripande renoveringar av t ex avloppsstammar, trapphus eller fasader.

Hyrorna som Hembla därefter begär har legat på en nivå som motsvarar nybyggen, vilket Hyresgästföreningen inte accepterar. Därmed blir det strandning och bolaget fastställer hyran själv, vilket gäller tills någon hyresgäst eventuellt väljer att be om en prövning i hyresnämnden.

Andra privata fastighetsägare, t  ex Victoria Park och Heimstaden, har valt en annan väg. De renoverar också när lägenheter blir lediga men höjer inte hyrorna så kraftigt. De hyrorna är förhandlade med Hyresgästföreningen.

Kostsamt i längden

De här så kallade konceptrenoveringarna, där man åtgärdar en lägenhet åt gången, leder inte bara till höga hyror. De är störande för andra boende i områdena, skapar otrygghet och stor omflyttning vilket i längden blir kostsamt även för bostadsbolagen.

Billiga lägenheter allt färre

Hur renoveringar görs och vilka hyror det leder till har betydelse inte bara för befintliga hyresgäster. Det har också betydelse för hela bostadsmarknaden.

Det är i de hittills orenoverade husen i miljonprogrammet som de riktigt låga hyrorna finns. När de nu rustas upp får de som har verkligt låga inkomster allt sämre möjlighet att hitta någonstans att bo. Därför är det angeläget att renoveringar görs på ett sätt som inte driver hyrorna högre än nödvändigt.

Investeringsstödet används flitigt

Det byggs mycket nya hyresrätter i Södermanland, framför allt i tillväxtorterna Eskilstuna, Nyköping och Strängnäs men även i Oxelösund planeras nybyggen. Det är både nya och gamla aktörer på marknaden, och de flesta har använt sig av det statliga investeringsstödet som infördes 2017.

Ett villkor för att få stödet är att normhyran inte överstiger 1 450 kr per kvadratmeter och år. För en 70 kvm stor lägenhet motsvarar det en månadshyra på cirka 8 800 kronor.

 

Läs mer här om hur hyresnivåerna skiljer sig mellan olika byggperioder och även mellan allmännyttiga och privata fastighetsägare.

 

Senast uppdaterad: 18 juni, 2021