Fler hyresrätter byggs i Södermanland

Nu byggs fler hyresrätter.

1 678 bostäder byggdes 2021, varav 1114 hyresrätter.

2017 kom byggandet igång efter att ha legat på mycket låg nivå i många år. Sedan har det fortsatt, och numera är Södermanland ett av de län som har högst byggande i relation till befolkningen.

2020 blev 1 923 nya bostäder klara för inflyttning. Den nivån har byggandet inte varit på sedan början av 1990-talet.

Flera tusen på gång

Ytterligare flera tusen bostäder är under byggnad. 2020 påbörjades drygt 1 700 nya bostäder i länet, och 2021 så många som 2 200, enligt SCB.

Genombrott för hyresrätter

I hela länet tillkom mer än 1 100 hyreslägenheter under 2021, varav 500 i Eskilstuna.

Samtidigt blev nära 300 hyreslägenheter i Nyköping, och drygt 100 i Katrineholm klara för inflyttning. Även i Strängnäs, Oxelösund, Gnesta och Vingåker byggdes nya hyresrätter.

Billigare hyresrätter behövs

En hög byggtakt behövs, inte minst i de delar av länet som hör till Stockholmsregionen. Samtidigt är det viktigt vad som byggs.

I länsstyrelsens Bostadsmarknadsanalys 2021 lyfts problemet med dyra nybyggen: ”En kraftigt ökad nyproduktion av hyresrätter med höga hyror har lett till att utbudet i vissa fall inte motsvarar efterfrågan, och det kan ta tid att få alla lägenheter uthyrda.”

Investeringsstöd till 2 500 lägenheter

Ett sätt att få ned hyreskostnaden i nybyggda hus har varit att utnyttja det statliga investeringsstödet. Från det att stödet infördes 2017 till och med 2021 – när det togs bort – hade bidrag beviljats till nära 2 500 lägenheter i Södermanland. En del av dem är fortfarande under byggnad.

Enligt SCB:s statistik är månadshyran i hus som byggts med stöd ett par tusen kronor lägre.

Inga hinder i Trosa

Aktiviteten skiljer sig åt mellan kommunerna. Trosa har varje år sedan 2016 varit en av de kommuner där det byggs mest i Sverige i förhållande till invånarantalet. 2021 blev de omsprungna på den listan av Oxelösund, där det byggts lägenheter i flerbostadshus för första gången på länge.

Trosa är också en av de få kommuner som i Boverkets bostadsmarknadsenkät brukar svara att det inte finns några hinder för att bygga bostäder i deras kommun. I flera av de andra kommunerna uppges höga produktionskostnader vara ett problem liksom konflikter med statliga intressen enligt miljöbalken.

 

Färdigställda bostäder i Södermanland 2021
Kommun Småhus Flerbost Summa varav
hyresrätt
bostadsrätt äganderätt Byggt per
1000 inv
Eskilstuna 193 499 692 78 % 9 % 14 % 6,4
Flen 3 0 3 0 % 0 % 100 % 0,2
Gnesta 15 37 52 71 % 0 % 29 % 4,5
Katrineholm 59 111 170 70 % 14 % 16 % 4,9
Nyköping 54 303 357 80 % 4 % 15 % 6,2
Oxelösund 2 100 102 49 % 49 % 2 % 8,4
Strängnäs 117 56 173 40 % 19 % 40 % 4,5
Trosa 53 56 109 0 % 51 % 49 % 7,4
Vingåker 6 14 20 70 % 0 % 30 % 2,2
Södermanland 502 1 176 1 678 66 % 14 % 19 % 5,6
Riket 10 384 39 705 60 089 52 % 33 % 15 % 4,8
Källa: SCB
LÄS MER: Färdigställda bostäder i Södermanland 2020
Färdigställda bostäder i Södermanland 2020
Kommun Småhus Flerbost Summa varav
hyresrätt
bostadsrätt äganderätt Byggt per
1000 inv
Eskilstuna 159 342 501 19 % 67 % 14 % 4,7
Flen 5 22 27 81 % 0 % 19 % 1,6
Gnesta 4 74 78 95 % 0 % 5 % 6,8
Katrineholm 48 51 99 19 % 32 % 48 % 2,8
Nyköping 32 620 652 80 % 15 % 5 % 11,4
Oxelösund 3 0 3 0 % 0 % 100 % 0,3
Strängnäs 102 234 336 28 % 57 % 15 % 9,0
Trosa 70 145 215 58 % 20 % 23 % 15,0
Vingåker 12 0 12 0 % 0 % 100 % 1,3
Södermanland 435 1 488 1 923 49 % 36 % 14 % 6,4
Riket 11 573 38 906 50 479 48 % 36 % 16 % 4,9
Källa: SCB
LÄS MER: Färdigställda bostäder i Södermanland 2019
Färdigställda bostäder i Södermanland 2019
Kommun Småhus Flerbost Summa varav
hyresrätt
bostadsrätt äganderätt Byggt per
1000 inv
Eskilstuna 125 80 205 10 % 50 % 40 % 1,9
Flen 0 0 0 0,0
Gnesta 12 163 175 25 % 69 % 7 % 15,4
Katrineholm 14 25 39 64 % 0 % 36 % 1,1
Nyköping 82 281 363 45 % 46 % 9 % 6,4
Oxelösund 3 0 3 0 % 0 % 100 % 0,3
Strängnäs 130 132 262 12 % 66 % 21 % 7,2
Trosa 74 196 270 30 % 50 % 20 % 19,6
Vingåker 10 0 10 0 % 0 % 100 % 1,1
Södermanland 450 877 1 327 28 % 53 % 20 % 4,5
Riket 10 213 45 446 55 659 44 % 43 % 13 % 5,4
Källa: SCB
LÄS MER: Färdigställda bostäder i Södermanland 2018
Färdigställda bostäder i Södermanland 2018
Kommun Småhus Flerbost Summa varav
hyresrätt
bostadsrätt äganderätt Byggt per
1000 inv
Eskilstuna 126 497 623 79 % 3 % 18 % 5,9
Flen 3 0 3 0 % 0 % 100 % 0,2
Gnesta 9 76 85 0 % 89 % 11 % 7,6
Katrineholm 2 210 212 55 % 44 % 1 % 6,1
Nyköping 95 164 259 9 % 75 % 16 % 4,6
Oxelösund 6 36 42 86 % 0 % 14 % 3,5
Strängnäs 159 269 428 41 % 35 % 24 % 12,0
Trosa 97 61 158 22 % 28 % 50 % 11,9
Vingåker 11 0 11 0 % 0 % 100 % 1,2
Södermanland 508 1 313
1 821 48 %
32 %
20 %
6,2
Riket 12 032
42 844
54 876
42 %
43 %
15 %
5,4
Källa: SCB
LÄS MER: Färdigställda bostäder i Södermanland 2017
Färdigställda bostäder i Södermanland 2017
Kommun Småhus Flerbost Summa varav
hyresrätt
bostadsrätt äganderätt Byggt per
1000 inv
Eskilstuna 115 111 226 52 % 12 % 36 % 2,2
Flen 7 14 21 0 % 67 % 33 % 1,2
Gnesta 60 0 60 0 % 70 % 30 % 5,4
Katrineholm 12 79 91 87 % 0 % 13 % 2,7
Nyköping 161 68 229 0 % 83 % 17 % 4,1
Oxelösund 1 0 1 0 % 0 % 100 % 0,1
Strängnäs 132 148 280 20 % 41 % 39 % 8,0
Trosa 143 115 258 17 % 54 % 29 % 20,0
Vingåker 6 16 22 73 % 0 % 27 % 2,4
Södermanland 637 551 1 188 26 %
45 %
29 %
4,1
Riket 12 444
35 783
48 227
37 %
45 %
18 %
4,8
Källa: SCB
LÄS MER: Färdigställda bostäder i Södermanland 2016
Färdigställda bostäder i Södermanland 2016
Kommun Småhus Flerbost Summa varav
hyresrätt
bostadsrätt äganderätt Byggt per
1000 inv
Eskilstuna 71 120 191 0 % 63 % 37 % 1,8
Flen 9 16 25 64 % 0 % 36 % 1,5
Gnesta 16 0 16 0 % 0 % 100 % 1,5
Katrineholm 19 87 106 44 % 38 % 18 % 3,1
Nyköping 42 43 85 2 % 51 % 47 % 1,5
Oxelösund 4 0 4 0 % 0 % 100 % 0,3
Strängnäs 72 40 112 0 % 36 % 64 % 3,2
Trosa 68 112 180 9 % 61 % 30 % 14,5
Vingåker 1 32 33 97 % 0 % 3 % 3,6
Södermanland 302 450 752 15 %
47 %
38 %
2,6
Riket 11 411
31 030
42 441
40 %
38 %
22 %
4,2
Källa: SCB
LÄS MER: Färdigställda bostäder i Södermanland 2015
Färdigställda bostäder i Södermanland 2015
Kommun Småhus Flerbost Summa varav
hyresrätt
bostadsrätt äganderätt Byggt per
1000 inv
Eskilstuna 35 190 225 44 % 41 % 15 % 2,2
Flen 7 0 7 0 % 0 % 100 % 0,4
Gnesta 8 43 51 84 % 0 % 16 % 4,8
Katrineholm 24 50 74 43 % 53 % 4 % 2,2
Nyköping 56 203 259 43 % 35 % 22 % 4,8
Oxelösund 18 0 18 0 % 0 % 100 % 1,5
Strängnäs 83 45 128 23 % 30 % 46 % 3,8
Trosa 23 67 90 31 % 43 % 26 % 7,5
Vingåker 2 0 2 0 % 0 % 100 % 0,2
Södermanland 256 598 854 40 % 35 % 25 % 3,0
Riket 9 038 25 565 34 603 39 % 40 % 21 % 3,5
Källa: SCB
LÄS MER: Färdigställda bostäder i Södermanland 2014
Färdigställda bostäder i Södermanland 2014
Kommun Småhus Flerbost Summa varav
hyresrätt
bostadsrätt äganderätt Byggt per
1000 inv
Eskilstuna 30 123 153 84 % 0 % 16 % 1,5
Flen 2 0 2 0 % 0 % 100 % 0,1
Gnesta 8 32 40 0 % 80 % 20 % 3,8
Katrineholm 4 2 6 33 % 0 % 67 % 0,2
Nyköping 23 152 175 87 % 0 % 13 % 3,3
Oxelösund 2 0 2 0 % 0 % 100 % 0,2
Strängnäs 81 130 211 3 % 59 % 38 % 6,2
Trosa 20 3 23 13 % 0 % 87 % 1,9
Vingåker 4 0 4 0 % 0 % 100 % 0,4
Södermanland 174 442 616 47 % 25 % 27 % 2,2
Riket 8 410 20 754 29 164 38 % 38 % 24 % 3,0
Källa: SCB
LÄS MER: Färdigställda bostäder i Södermanland 2012-2013
Färdigställda bostäder i Södermanland 2012-2013
Kommun Småhus Flerbost Summa varav
hyresrätt
bostadsrätt äganderätt Byggt per
1000 inv
Eskilstuna 48 193 241 37 % 44 % 20 % 2,4
Flen 22 35 57 61 % 39 % 3,6
Gnesta 29 0 29 100 % 2,8
Katrineholm 26 0 26 100 % 0,8
Nyköping 73 382 455 22 % 66 % 12 % 8,7
Oxelösund 47 53 100 53 % 47 % 8,9
Strängnäs 83 50 133 2 % 38 % 61 % 4,0
Trosa 55 108 163 48 % 19 % 33 % 14,1
Vingåker 1 0 1 100 % 0,1
Södermanland 384 821 1 205 30 % 40 % 30 % 4,4
Riket 17 898 37 320 55 218 35 % 35 % 30 % 5,8
Källa: SCB
Senast uppdaterad: 11 juni, 2022