Byggboom i Södermanland

Nu byggs fler hyresrätter.

1 923 bostäder byggdes 2020, varav 948 hyresrätter.

2017 kom byggandet igång i Södermanland efter att ha legat på mycket låg nivå i många år. Sedan har det fortsatt, och 2020 är Södermanland tvåa i landet när det gäller byggande i relation till befolkningen.

2020 blev 1 923 nya bostäder klara för inflyttning. Den nivån har byggandet inte varit på sedan början av 1990-talet.

Flera tusen på gång

Ytterligare flera tusen bostäder är under byggnad. 2020 påbörjades drygt 1 700 nya bostäder i länet, och första halvåret 2021 cirka 1 100, enligt SCB:s preliminära statistik.

Ett annat tecken är Boverkets bostadsmarknadsenkät, där kommunerna i länet förväntar sig att ett par tusen bostäder per år ska byggstartas även 2021 och 2022.

Billigare hyresrätter behövs

Länsstyrelsen bedömer i sin Bostadsmarknadsanalys 2020 att det behöver byggas minst 1 500 bostäder per år. ”Sådana som kan efterfrågas”, lägger man till, och konstaterar samtidigt att behovet av bostäder är större än efterfrågan.

Nyproduktion med höga hyror löser inte de problemen. De som behöver bostad kan inte betala, och de som kan betala bor ofta billigare och tycker inte att det nya är prisvärt.

Investeringsstöd till 1 500 lägenheter

Ett sätt att få ned hyreskostnaden i nybyggda hus är att utnyttja det statliga investeringsstödet. Från det att stödet infördes 2017 till och med 2020 hade bidrag beviljats till nära 1 500 lägenheter i Södermanland. En del av dem är fortfarande under byggnad.

Enligt SCB:s statistik är månadshyran i hus som byggts med stöd ett par tusen kronor lägre.

Fler hyresrätter byggs

2020 var två tredjedelar av de nya lägenheterna i flerbostadshus hyresrätter. Dock inte i Eskilstuna, där bostadsrätter dominerar starkt i de nya husen.

I hela länet tillkom 948 hyreslägenheter under 2020, varav 521 i Nyköping.

Inga hinder i Trosa

Aktiviteten skiljer sig åt mellan kommunerna. Trosa har varje år sedan 2016 varit en av de kommuner där det byggs mest i Sverige i förhållande till invånarantalet. Nu är även Nyköping med på den listan.

Trosa är också en av de få kommuner som i Boverkets bostadsmarknadsenkät brukar svara att det inte finns några hinder för att bygga bostäder i deras kommun. I flera av de andra kommunerna uppges höga produktionskostnader vara ett problem liksom brist på detaljplaner i attraktiva områden.

 

Färdigställda bostäder i Södermanland 2020
Kommun Småhus Flerbost Summa varav
hyresrätt
bostadsrätt äganderätt Byggt per
1000 inv
Eskilstuna 159 342 501 19 % 67 % 14 % 4,7
Flen 5 22 27 81 % 0 % 19 % 1,6
Gnesta 4 74 78 95 % 0 % 5 % 6,8
Katrineholm 48 51 99 19 % 32 % 48 % 2,8
Nyköping 32 620 652 80 % 15 % 5 % 11,4
Oxelösund 3 0 3 0 % 0 % 100 % 0,3
Strängnäs 102 234 336 28 % 57 % 15 % 9,0
Trosa 70 145 215 58 % 20 % 23 % 15,0
Vingåker 12 0 12 0 % 0 % 100 % 1,3
Södermanland 435 1 488 1 923 49 % 36 % 14 % 6,4
Riket 11 573 38 906 50 479 48 % 36 % 16 % 4,9
Källa: SCB
LÄS MER: Färdigställda bostäder i Södermanland 2019
Färdigställda bostäder i Södermanland 2019
Kommun Småhus Flerbost Summa varav
hyresrätt
bostadsrätt äganderätt Byggt per
1000 inv
Eskilstuna 125 80 205 10 % 50 % 40 % 1,9
Flen 0 0 0 0,0
Gnesta 12 163 175 25 % 69 % 7 % 15,4
Katrineholm 14 25 39 64 % 0 % 36 % 1,1
Nyköping 82 281 363 45 % 46 % 9 % 6,4
Oxelösund 3 0 3 0 % 0 % 100 % 0,3
Strängnäs 130 132 262 12 % 66 % 21 % 7,2
Trosa 74 196 270 30 % 50 % 20 % 19,6
Vingåker 10 0 10 0 % 0 % 100 % 1,1
Södermanland 450 877 1 327 28 % 53 % 20 % 4,5
Riket 10 213 45 446 55 659 44 % 43 % 13 % 5,4
Källa: SCB
LÄS MER: Färdigställda bostäder i Södermanland 2018
Färdigställda bostäder i Södermanland 2018
Kommun Småhus Flerbost Summa varav
hyresrätt
bostadsrätt äganderätt Byggt per
1000 inv
Eskilstuna 126 497 623 79 % 3 % 18 % 5,9
Flen 3 0 3 0 % 0 % 100 % 0,2
Gnesta 9 76 85 0 % 89 % 11 % 7,6
Katrineholm 2 210 212 55 % 44 % 1 % 6,1
Nyköping 95 164 259 9 % 75 % 16 % 4,6
Oxelösund 6 36 42 86 % 0 % 14 % 3,5
Strängnäs 159 269 428 41 % 35 % 24 % 12,0
Trosa 97 61 158 22 % 28 % 50 % 11,9
Vingåker 11 0 11 0 % 0 % 100 % 1,2
Södermanland 508 1 313
1 821 48 %
32 %
20 %
6,2
Riket 12 032
42 844
54 876
42 %
43 %
15 %
5,4
Källa: SCB
LÄS MER: Färdigställda bostäder i Södermanland 2017
Färdigställda bostäder i Södermanland 2017
Kommun Småhus Flerbost Summa varav
hyresrätt
bostadsrätt äganderätt Byggt per
1000 inv
Eskilstuna 115 111 226 52 % 12 % 36 % 2,2
Flen 7 14 21 0 % 67 % 33 % 1,2
Gnesta 60 0 60 0 % 70 % 30 % 5,4
Katrineholm 12 79 91 87 % 0 % 13 % 2,7
Nyköping 161 68 229 0 % 83 % 17 % 4,1
Oxelösund 1 0 1 0 % 0 % 100 % 0,1
Strängnäs 132 148 280 20 % 41 % 39 % 8,0
Trosa 143 115 258 17 % 54 % 29 % 20,0
Vingåker 6 16 22 73 % 0 % 27 % 2,4
Södermanland 637 551 1 188 26 %
45 %
29 %
4,1
Riket 12 444
35 783
48 227
37 %
45 %
18 %
4,8
Källa: SCB
LÄS MER: Färdigställda bostäder i Södermanland 2016
Färdigställda bostäder i Södermanland 2016
Kommun Småhus Flerbost Summa varav
hyresrätt
bostadsrätt äganderätt Byggt per
1000 inv
Eskilstuna 71 120 191 0 % 63 % 37 % 1,8
Flen 9 16 25 64 % 0 % 36 % 1,5
Gnesta 16 0 16 0 % 0 % 100 % 1,5
Katrineholm 19 87 106 44 % 38 % 18 % 3,1
Nyköping 42 43 85 2 % 51 % 47 % 1,5
Oxelösund 4 0 4 0 % 0 % 100 % 0,3
Strängnäs 72 40 112 0 % 36 % 64 % 3,2
Trosa 68 112 180 9 % 61 % 30 % 14,5
Vingåker 1 32 33 97 % 0 % 3 % 3,6
Södermanland 302 450 752 15 %
47 %
38 %
2,6
Riket 11 411
31 030
42 441
40 %
38 %
22 %
4,2
Källa: SCB
LÄS MER: Färdigställda bostäder i Södermanland 2015
Färdigställda bostäder i Södermanland 2015
Kommun Småhus Flerbost Summa varav
hyresrätt
bostadsrätt äganderätt Byggt per
1000 inv
Eskilstuna 35 190 225 44 % 41 % 15 % 2,2
Flen 7 0 7 0 % 0 % 100 % 0,4
Gnesta 8 43 51 84 % 0 % 16 % 4,8
Katrineholm 24 50 74 43 % 53 % 4 % 2,2
Nyköping 56 203 259 43 % 35 % 22 % 4,8
Oxelösund 18 0 18 0 % 0 % 100 % 1,5
Strängnäs 83 45 128 23 % 30 % 46 % 3,8
Trosa 23 67 90 31 % 43 % 26 % 7,5
Vingåker 2 0 2 0 % 0 % 100 % 0,2
Södermanland 256 598 854 40 % 35 % 25 % 3,0
Riket 9 038 25 565 34 603 39 % 40 % 21 % 3,5
Källa: SCB
LÄS MER: Färdigställda bostäder i Södermanland 2014
Färdigställda bostäder i Södermanland 2014
Kommun Småhus Flerbost Summa varav
hyresrätt
bostadsrätt äganderätt Byggt per
1000 inv
Eskilstuna 30 123 153 84 % 0 % 16 % 1,5
Flen 2 0 2 0 % 0 % 100 % 0,1
Gnesta 8 32 40 0 % 80 % 20 % 3,8
Katrineholm 4 2 6 33 % 0 % 67 % 0,2
Nyköping 23 152 175 87 % 0 % 13 % 3,3
Oxelösund 2 0 2 0 % 0 % 100 % 0,2
Strängnäs 81 130 211 3 % 59 % 38 % 6,2
Trosa 20 3 23 13 % 0 % 87 % 1,9
Vingåker 4 0 4 0 % 0 % 100 % 0,4
Södermanland 174 442 616 47 % 25 % 27 % 2,2
Riket 8 410 20 754 29 164 38 % 38 % 24 % 3,0
Källa: SCB
LÄS MER: Färdigställda bostäder i Södermanland 2012-2013
Färdigställda bostäder i Södermanland 2012-2013
Kommun Småhus Flerbost Summa varav
hyresrätt
bostadsrätt äganderätt Byggt per
1000 inv
Eskilstuna 48 193 241 37 % 44 % 20 % 2,4
Flen 22 35 57 61 % 39 % 3,6
Gnesta 29 0 29 100 % 2,8
Katrineholm 26 0 26 100 % 0,8
Nyköping 73 382 455 22 % 66 % 12 % 8,7
Oxelösund 47 53 100 53 % 47 % 8,9
Strängnäs 83 50 133 2 % 38 % 61 % 4,0
Trosa 55 108 163 48 % 19 % 33 % 14,1
Vingåker 1 0 1 100 % 0,1
Södermanland 384 821 1 205 30 % 40 % 30 % 4,4
Riket 17 898 37 320 55 218 35 % 35 % 30 % 5,8
Källa: SCB
Senast uppdaterad: 25 augusti, 2021