Byggboom i Södermanland

Nära 900 var hyresrätter.

1 821 bostäder byggdes 2018. Samtidigt ökade befolkningen med 3 350 personer.

2018 blev ett nytt starkt år för byggandet i Södermanland. Inte sedan början av 1990-talet har siffrorna varit så höga.

Över 1 800 nya bostäder blev klara 2018. Av dem var nästan hälften hyreslägenheter.

De flesta nya bostäderna – över 600 – byggdes i Eskilstuna. Men det är Strängnäs och – återigen – Trosa som toppar listan om man tar hänsyn till invånarantalet.

Flera tusen påbörjade

Byggboomen ser dessutom ut att hålla i sig, tvärt emot hur trenden ser ut i Storstockholm och landet som helhet. 2018 påbörjades drygt 1 800 bostäder, varav 1 300 i flerbostadshus, i Södermanland. Och 2019 byggstartades återigen cirka 1 800 bostäder i länet, enligt SCB:s preliminära statistik.

Men ökningen av byggandet sker från en nivå som legat mycket lågt under många år – samtidigt som befolkningen vuxit kraftigt.

Billigare hyresrätter behövs

Länsstyrelsen bedömer i sin Bostadsmarknadsanalys 2019 att det behöver byggas minst 1 500 bostäder per år. ”Sådana som kan efterfrågas”, lägger man till. Det som framför allt behövs är hyresrätter – med lägre hyror än i det som hittills byggts. De som behöver bostad kan inte betala, och de som kan betala bor ofta billigare och tycker inte att det nya är prisvärt.

Inga hinder i Trosa

Aktiviteten skiljer sig åt mellan kommunerna. Trosa var både 2016, 2017 och 2018 en av de kommuner där det byggdes mest i Sverige i förhållande till invånarantalet.
Trosa är också en av de få kommuner som i Boverkets bostadsmarknadsenkät 2019, liksom åren före, svarar att det inte finns några hinder för att bygga bostäder i deras kommun.

Trögt i Eskilstuna – tills nu

I Eskilstuna, en kommun som årligen växer med över 1 000 personer, byggdes bara ett par hundra nya bostäder per år fram till och med 2017. Men nu verkar det ha lossnat även där: 2018 blev över 600 nya bostäder inflyttningsklara och ytterligare cirka 750 påbörjades.

I hela länet tillkom nära 900 hyreslägenheter under 2018. Förutom cirka 500 i Eskilstuna byggdes 177 i Strängnäs, 116 i Katrineholm och mindre antal i Trosa, Oxelösund och Nyköping.

Bostadsrätter byggdes främst i Nyköping, Strängnäs och Katrineholm. Många av bostadsrätterna i länet byggdes i form av småhus.

 

Färdigställda bostäder i Södermanland 2018
Kommun Småhus Flerbost Summa varav
hyresrätt
bostadsrätt äganderätt Byggt per
1000 inv
Eskilstuna 126 497 623 79 % 3 % 18 % 5,9
Flen 3 0 3 0 % 0 % 100 % 0,2
Gnesta 9 76 85 0 % 89 % 11 % 7,6
Katrineholm 2 210 212 55 % 44 % 1 % 6,1
Nyköping 95 164 259 9 % 75 % 16 % 4,6
Oxelösund 6 36 42 86 % 0 % 14 % 3,5
Strängnäs 159 269 428 41 % 35 % 24 % 12,0
Trosa 97 61 158 22 % 28 % 50 % 11,9
Vingåker 11 0 11 0 % 0 % 100 % 1,2
Södermanland 508 1 313
1 821 48 %
32 %
20 %
6,2
Riket 12 032
42 844
54 876
42 %
43 %
15 %
5,4
Källa: SCB
LÄS MER: Färdigställda bostäder i Södermanland 2017
Färdigställda bostäder i Södermanland 2017
Kommun Småhus Flerbost Summa varav
hyresrätt
bostadsrätt äganderätt Byggt per
1000 inv
Eskilstuna 115 111 226 52 % 12 % 36 % 2,2
Flen 7 14 21 0 % 67 % 33 % 1,2
Gnesta 60 0 60 0 % 70 % 30 % 5,4
Katrineholm 12 79 91 87 % 0 % 13 % 2,7
Nyköping 161 68 229 0 % 83 % 17 % 4,1
Oxelösund 1 0 1 0 % 0 % 100 % 0,1
Strängnäs 132 148 280 20 % 41 % 39 % 8,0
Trosa 143 115 258 17 % 54 % 29 % 20,0
Vingåker 6 16 22 73 % 0 % 27 % 2,4
Södermanland 637 551 1 188 26 %
45 %
29 %
4,1
Riket 12 444
35 783
48 227
37 %
45 %
18 %
4,8
Källa: SCB
LÄS MER: Färdigställda bostäder i Södermanland 2016
Färdigställda bostäder i Södermanland 2016
Kommun Småhus Flerbost Summa varav
hyresrätt
bostadsrätt äganderätt Byggt per
1000 inv
Eskilstuna 71 120 191 0 % 63 % 37 % 1,8
Flen 9 16 25 64 % 0 % 36 % 1,5
Gnesta 16 0 16 0 % 0 % 100 % 1,5
Katrineholm 19 87 106 44 % 38 % 18 % 3,1
Nyköping 42 43 85 2 % 51 % 47 % 1,5
Oxelösund 4 0 4 0 % 0 % 100 % 0,3
Strängnäs 72 40 112 0 % 36 % 64 % 3,2
Trosa 68 112 180 9 % 61 % 30 % 14,5
Vingåker 1 32 33 97 % 0 % 3 % 3,6
Södermanland 302 450 752 15 %
47 %
38 %
2,6
Riket 11 411
31 030
42 441
40 %
38 %
22 %
4,2
Källa: SCB
LÄS MER: Färdigställda bostäder i Södermanland 2015
Färdigställda bostäder i Södermanland 2015
Kommun Småhus Flerbost Summa varav
hyresrätt
bostadsrätt äganderätt Byggt per
1000 inv
Eskilstuna 35 190 225 44 % 41 % 15 % 2,2
Flen 7 0 7 0 % 0 % 100 % 0,4
Gnesta 8 43 51 84 % 0 % 16 % 4,8
Katrineholm 24 50 74 43 % 53 % 4 % 2,2
Nyköping 56 203 259 43 % 35 % 22 % 4,8
Oxelösund 18 0 18 0 % 0 % 100 % 1,5
Strängnäs 83 45 128 23 % 30 % 46 % 3,8
Trosa 23 67 90 31 % 43 % 26 % 7,5
Vingåker 2 0 2 0 % 0 % 100 % 0,2
Södermanland 256 598 854 40 % 35 % 25 % 3,0
Riket 9 038 25 565 34 603 39 % 40 % 21 % 3,5
Källa: SCB
LÄS MER: Färdigställda bostäder i Södermanland 2014
Färdigställda bostäder i Södermanland 2014
Kommun Småhus Flerbost Summa varav
hyresrätt
bostadsrätt äganderätt Byggt per
1000 inv
Eskilstuna 30 123 153 84 % 0 % 16 % 1,5
Flen 2 0 2 0 % 0 % 100 % 0,1
Gnesta 8 32 40 0 % 80 % 20 % 3,8
Katrineholm 4 2 6 33 % 0 % 67 % 0,2
Nyköping 23 152 175 87 % 0 % 13 % 3,3
Oxelösund 2 0 2 0 % 0 % 100 % 0,2
Strängnäs 81 130 211 3 % 59 % 38 % 6,2
Trosa 20 3 23 13 % 0 % 87 % 1,9
Vingåker 4 0 4 0 % 0 % 100 % 0,4
Södermanland 174 442 616 47 % 25 % 27 % 2,2
Riket 8 410 20 754 29 164 38 % 38 % 24 % 3,0
Källa: SCB
LÄS MER: Färdigställda bostäder i Södermanland 2012-2013
Färdigställda bostäder i Södermanland 2012-2013
Kommun Småhus Flerbost Summa varav
hyresrätt
bostadsrätt äganderätt Byggt per
1000 inv
Eskilstuna 48 193 241 37 % 44 % 20 % 2,4
Flen 22 35 57 61 % 39 % 3,6
Gnesta 29 0 29 100 % 2,8
Katrineholm 26 0 26 100 % 0,8
Nyköping 73 382 455 22 % 66 % 12 % 8,7
Oxelösund 47 53 100 53 % 47 % 8,9
Strängnäs 83 50 133 2 % 38 % 61 % 4,0
Trosa 55 108 163 48 % 19 % 33 % 14,1
Vingåker 1 0 1 100 % 0,1
Södermanland 384 821 1 205 30 % 40 % 30 % 4,4
Riket 17 898 37 320 55 218 35 % 35 % 30 % 5,8
Källa: SCB
Senast uppdaterad: 20 februari, 2020