Stor skillnad mellan taxor i kommunerna

Oxelösund har näst lägsta fjärrvärmetaxan i landet.

Oxelösund har näst lägsta fjärrvärmetaxan i landet.

Taxorna har ökat flerdubbelt mer än andra priser.

Taxorna har ökat mer än tre gånger så mycket som den allmänna prisnivån (KPI) sedan 1996 då mätningarna startade.

Ungefär en tredjedel av hyran går till att betala taxor och avgifter för värme, el, vatten och avfallshantering.

Den genomsnittliga höjningen av taxorna i riket mellan 2018 och 2019 blev 4,8 procent. I Södermanland var den genomsnittliga taxeökningen något mindre, 3,4 procent. Det kan jämföras med den allmänna prisnivån, KPI, som bara ökade med 1,9 procent.

Elpriset kraftigt upp

Det är framför allt elpriserna som höjs. I flertalet av länets kommuner låg höjningen runt 10 procent, vilket motsvarar ungefär 60 kr i månaden för en normalstor lägenhet. I Eskilstuna höjdes elpriset med nära 20 procent.

När det gäller övriga avgiftsslag var höjningarna mer måttliga.Strängnäsborna kunde glädjas åt sänkt pris med 10 procent för avfallshanteringen, vilket bidrog till att den sammanlagda höjningen där stannade på drygt 2 procent.

Stor skillnad mellan kommuner

Hur mycket hyresgästen måste betala för värme, el, VA och avfall varierar mellan kommunerna. Flen och Vingåker finns bland de 15 dyraste av landets 290 kommuner. I båda driver framförallt dyr fjärrvärme och höga elpriser upp den sammanlagda taxenivån.

Dyrare i glesbygd

Generellt är det dyrare i glesbygd. I Vingåker och Flen blir summan av alla taxor cirka 2 400 kr i månaden för en lägenhet på 67 kvadratmeter. I Oxelösund stannar det på drygt 1 600 kr, vilket gör kommunen till den tredje billigaste i landet. Även Eskilstuna tillhör de billigare. Främsta orsaken till det är låga fjärrvärmetaxor. Även elpriserna är jämförelsevis låga där.

Mycket pengar för lågavlönade

Skillnaden mellan Flen och Oxelösund är närmare 800 kr i månaden för en trerummare. På ett år blir det 9 500 kronor, vilket är mycket för familjer som redan tidigare hade svårt att få pengarna att räcka. I Södermanland är det dessutom så att Vingåker och Flen, som är bland de dyraste kommunerna att bo i, också har länets lägsta medelinkomster.

Stor höjning över tid

Flen tillsammans med Gnesta och Eskilstuna hör också till de kommuner där taxorna höjts kraftigt över tid. Sedan 1996, då undersökningen startade, har den allmänna taxenivån där mer än fördubblats, dvs höjts med över 100 procent.

Taxor och avgifter har stigit betydligt mer än andra priser under en lång rad år. I riket som helhet har taxorna höjts med 86 procent i genomsnitt sedan 1996, samtidigt som hyrorna stigit med cirka 50 procent och den allmänna prisnivån KPI bara stigit med runt 30 procent.

 

Kostnader 2019 för olika nyttigheter, kr/kvm inkl moms
Kommun Fjärrv* El VA Avfall Total kostnad
Eskilstuna 140 97 49 25 311
Flen 183 118 104 26 431
Gnesta 193 118 47 28 386
Katrineholm 171 109 74 20 374
Nyköping 173 118 71 18 380
Oxelösund 112 93 63 22 290
Strängnäs 173 98 83 23 378
Trosa 161 118 72 28 379
Vingåker 187 118 92 24 422
Riksgenomsnitt 166 110 70 22 369
Källa: Avgiftsgruppen
* Värmekostnaderna baseras på en medelförbrukning i Sverige.
LÄS MER: Nils Holgersson-undersökningen

Undersökningens metod är att ”förflytta” en bostadsfastighet till landets alla kommuner och jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp (VA), el och uppvärmning. Undersökningen har genomförts varje år sedan 1996. Bakom den så kallade Avgiftsgruppen står HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och Sabo.

Länk till hela Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. Avgiftsstudie 2019 (pdf, 72 sidor).

 

 

Senast uppdaterad: 4 december, 2019