Stor skillnad mellan taxor i kommunerna

Oxelösund har näst lägsta fjärrvärmetaxan i landet.

Oxelösunds sammanlagda taxor tillhör landets lägsta. Fjärrvärmetaxan är näst lägst.

Taxorna har ökat flerdubbelt mer än andra priser.

Taxorna har ökat mer än två–tre gånger så mycket som den allmänna prisnivån (KPI) sedan 1996 då mätningarna startade.

Ungefär en tredjedel av hyran går till avgifter för uppvärmning, el, vatten och avfallshantering. Varje år brukar avgifterna höjas, oftast med betydligt mer än andra priser i samhället. Mellan 2019 och 2020 sjönk visserligen den sammanlagda kostnaden som en följd av kraftigt sänkta elpriser. Men till i år var ”ordningen” återställd: den sammanlagda kostnaden för fjärrvärme, el, avfall och VA ökade med 2,3 procent, att jämföra med den allmänna kostnadsutvecklingen (KPI) som stannade på 1,7 procent.

Samma bild i Södermanland

Även i Södermanland höjdes taxorna. Största ökningarna, över 4 procent, hade Oxelösund och Trosa. I Flen och Vingåker stannade taxehöjningen under 1 procent.

I Trosa höjdes framförallt VA-taxan kraftigt, med nära 15 kronor kvadrametern vilket motsvarar 80 kr i månaden för en normalstor trea (67 kvm). I Oxelösund var höjningarna mer jämt fördelade mellan avgiftsslagen.

Tre kommuner bland de dyraste

Vingåker, Gnesta och Flen tillhör de 16 dyraste av landets 290 kommuner. Där driver främst dyr fjärrvärme upp den sammanlagda taxenivån. Även VA-taxorna i de tre kommunerna är bland de högre i landet.

Generellt är det dyrare i glesbygd. I Vingåker blir summan av alla taxor nära 2 400 kr i månaden för en lägenhet på 67 kvadratmeter. I Oxelösund stannar det runt 1 600 kr, vilket gör kommunen till den femte billigaste i landet. Även Eskilstuna tillhör de billigare. Främsta orsaken till det är låga fjärrvärmetaxor, i Oxelösund även låga elpriser.

Skillnaden mellan Vingåker och Oxelösund är över 700 kr i månaden för en trerummare. På ett år blir det 8 800 kronor, vilket är mycket för familjer som redan tidigare hade svårt att få pengarna att räcka. 

Stor höjning över tid

Flen, Gnesta, Vingåker, Eskilstuna och Trosa hör också till de kommuner där taxorna höjts extremt kraftigt över tid. Sedan 1996, då undersökningen startade, har den samlade taxenivån där mer än fördubblats, dvs höjts med över 100 procent. 

Taxor och avgifter har stigit betydligt mer än andra priser under en lång rad år. I riket som helhet har taxorna höjts med 87 procent i genomsnitt sedan 1996, samtidigt som hyrorna stigit med 53 procent och den allmänna prisnivån KPI bara stigit med 32 procent.

 

Kostnader 2021 för olika nyttigheter, kr/kvm inkl moms
Kommun Fjärrv* El VA Avfall Total kostnad
Eskilstuna 145 92 51 25 313
Flen 188 103 107 26 424
Gnesta 195 103 98 29 425
Katrineholm 173 99 79 20 371
Nyköping 177 103 78 18 377
Oxelösund 121 85 66 25 297
Strängnäs 176 91 85 23 375
Trosa 169 103 92 33 396
Vingåker 192 103 107 26 428
Riksgenomsnitt 171 99 77 24 371
Källa: Avgiftsgruppen
* Värmekostnaderna baseras på en medelförbrukning i Sverige.
LÄS MER: Nils Holgersson-undersökningen

Undersökningens metod är att ”förflytta” en bostadsfastighet till landets alla kommuner och jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp (VA), el och uppvärmning. Undersökningen har genomförts varje år sedan 1996. Bakom den så kallade Avgiftsgruppen står HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och Sveriges Allmännytta.

Länk till hela Nils Holgersson, avgiftsrapporten 2021 (pdf).

 

 

Senast uppdaterad: 16 november, 2021