Stor skillnad mellan taxor i kommunerna

Oxelösund har näst lägsta fjärrvärmetaxan i landet.

Oxelösund har näst lägsta fjärrvärmetaxan i landet.

Taxorna har ökat flerdubbelt mer än andra priser.

Taxorna har ökat runt fyra gånger så mycket som den allmänna prisnivån (KPI) sedan 1996 då mätningarna startade.

Ungefär en tredjedel av hyran går till att betala taxor och avgifter för värme, el, vatten och avfallshantering.

Den genomsnittliga höjningen av taxorna i riket mellan 2017 och 2018 blev hela 6,1 procent, medan den allmänna prisnivån, KPI, bara ökade med 1,9 procent.

Det är framför allt elpriserna som höjts. I flertalet av länets kommuner låg höjningen runt 20 procent, vilket motsvarar ungefär 100 kr i månaden för en normalstor lägenhet. I Eskilstuna höjdes elpriset med 25 procent.

När det gäller övriga avgiftsslag var höjningarna mer måttliga, med några undantag: Avfallstaxan i Trosa höjdes med 46 procent och VA-taxan i Flen med 20 procent.

Stor skillnad mellan kommuner

Prisutvecklingen varierar stort mellan kommunerna. Likaså hur mycket hyresgästen måste betala för värme, el, VA och avfall. Flen tillhör de dyraste. Höga elpriser och dyr VA-taxa placerar kommunen på sjätte plats bland landets 290 kommuner. Även Gnesta, med dyr el och fjärrvärme, finns bland de 20 dyraste kommunerna.

Dyrare i glesbygd

Generellt är det dyrare i glesbygd. I Vingåker, Gnesta och Flen blir summan av alla taxor över 2 200 kr i månaden för en lägenhet på 67 kvadrameter. I Oxelösund stannar det på drygt 1 440 kr, vilket gör att kommunen tillhör de billigaste i landet. Främsta orsaken till det är en låg fjärrvärmetaxa; den näst lägsta i landet.

Mycket pengar för lågavlönade

Skillnaden mellan Flen och Oxelösund är 750 kr i månaden för en treummare. På ett år blir det 9 000 kronor, vilket är mycket för familjer som redan tidigare hade svårt att få pengarna att räcka. I Södermanland är det dessutom så att Vingåker och Flen, som är bland de dyraste kommunerna att bo i, också har länets lägsta medelinkomster.

Stor höjning över tid

Flen tillsammans med Gnesta och Eskilstuna hör också till de kommuner där taxorna höjts kraftigt över tid. Sedan 1996, då undersökningen startade, har den allmänna taxenivån där mer än fördubblats, dvs höjts med över 100 procent.

Taxor och avgifter har stigit betydligt mer än andra priser under en lång rad år. I riket som helhet har taxorna höjts med drygt 80 procent i genomsnitt sedan 1996, samtidigt som hyrorna stigit med cirka 50 procent och den allmänna prisnivån KPI bara stigit med 26 procent.

 

Kostnader 2018 för olika nyttigheter, kr/kvm inkl moms
Kommun Fjärrv* El VA Avfall Total kostnad
Eskilstuna 138 89 49 23 299
Flen 175 115 104 26 420
Gnesta 187 115 77 28 407
Katrineholm 170 106 74 20 370
Nyköping 171 115 70 16 372
Oxelösund 110 89 64 22 285
Strängnäs 173 95 83 26 377
Trosa 157 115 68 28 368
Vingåker 183 115 89 22 409
Riksgenomsnitt 164 106 68 21 360
Källa: Avgiftsgruppen
* Värmekostnaderna baseras på en medelförbrukning i Sverige.
LÄS MER: Nils Holgersson-undersökningen

Undersökningens metod är att ”förflytta” en bostadsfastighet till landets alla kommuner och jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp (VA), el och uppvärmning. Undersökningen har genomförts varje år sedan 1996. Bakom den så kallade Avgiftsgruppen står HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och Sabo.

Länk till hela Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. Avgiftsstudie 2018 (pdf, 73 sidor).

 

 

Senast uppdaterad: 16 oktober, 2018