Privatvärdar störst på hyresmarknaden

I Oxelösund och Nyköping finns en ovanligt stor andel bostadsrätter.

Andelen hyresrätter är normalt störst i städer, på landsbygden dominerar villorna. I Oxelösund och Nyköping finns dock en ovanligt stor andel bostadsrätter.

Fyra av tio bostäder i Södermanland är hyresrätter.

Fyra av tio bostäder i Södermanland är hyresrätter.

När det gäller lägenheter i flerbostadshus är Södermanlands kommuner ovanliga på flera sätt. 

Dels äger allmännyttan – kommunala bostadsföretag – en ovanligt liten andel av hyresrätterna. Dels finns ett par kommuner där cirka hälften av lägenheterna är bostadsrätter.

Utförsäljningar

Allmännyttans andel av hyreslägenheterna har länge varit ovanligt låg i Södermanland. Efter stora utförsäljningar i Eskilstuna, Trosa, Nyköping och Katrineholm har den minskat ytterligare.

Privatvärdar i majoritet

Tre fjärdedelar av hyreslägenheterna i Katrineholm, Strängnäs och Vingåker ägs av privata värdar, och efter allmännyttans försäljning av nära 600 lägenheter i Eskilstuna 2020 blir förhållandet ungefär detsamma där. 

Många bostadsrätter i Oxelösund

Ett annat förhållande som avviker från mönstret är den stora andelen bostadsrätter i Oxelösund och Nyköping. Av det följer att andelen hyresrätter är ovanligt låg i de kommunerna.

Mer normalt är att nästan hälften av bostäderna i Eskilstuna och Katrineholm är hyresrätter. Så brukar det vara i städer, där bebyggelsen domineras av flerbostadshus.

Fyra av tio i eget hus

Tittar man på hela bostadsbeståndet ser Sörmland ut ungefär som genomsnittet för län utanför storstadsregionerna. Fyra av tio bor i en villa de äger själva.

Men även här är det stor skillnad mellan kommunerna. Under fliken Kommuner finns diagram över bostadsbeståndets fördelning i varje kommun.

LÄS MER: Om upplåtelseformer i statistiken

Statistiska centralbyråns offentliga statistik över bostadsbeståndet baseras på det nationella lägenhetsregistret.

I underlaget för fördelning på upplåtelseformer ingår även specialbostäder, till exempel studentbostäder, boenden för äldre eller funktionshindrade. Dessa är oftast hyresrätter.

Senast uppdaterad: 13 juni, 2022