Familj och ekonomi avgör var du bor

I Södermanland bor folk ungefär som riksgenomsnittet.

I Södermanland bor folk ungefär som riksgenomsnittet.

Södermanlands län skiljer sig inte så mycket från riksgenomsnittet när man tittar på hur människor väljer att bo. En något större andel bor i hyresrätt, och färre i bostadsrätt, än i riket som helhet. Det gäller särskilt bland de ensamstående. Andelen som väljer bostadsrätt ökar dock.

Precis som i resten av landet är det framför allt familjetyp och ekonomi som styr boendet.

Par med barn bor oftast i villa

Störst andel villaboende är det i familjer med två barn. I hushåll som har tre eller fler barn ökar andelen boende i hyresrätt, även om villaboendet fortfarande dominerar.

Mammor hyr, pappor äger

Av barnfamiljerna med bara en vuxen bor däremot 57 procent i hyresrätt. Här är det dock stor skillnad mellan könen: Nästan hälften av de ensamma papporna bor i eget hus, men bara 18 procent av de ensamma mammorna.

Det är också en viss skillnad mellan pensionärer och andra, inom gruppen ensamboende. Pensionärerna bor oftare i eget hus.

Förändringar sedan 2012

SCB började redovisa den här statistiken 2012. Den tydligaste förändringen sedan dess är att andelen barnfamiljer med två vuxna som bor i eget hus stadigt minskar. 2012 bodde 67 procent av de hushållen i villa, mot 61 procent 2021.

På en annan sida redovisas hur sammansättningen av hushåll ser ut i olika  upplåtelseformer.

Sex av tio barnfamiljer med två vuxna bor i villa.

Sex av tio barnfamiljer med två vuxna bor i villa. Den gula kategorin ”specialbostäder” består mest av student- och äldreboenden.

 

LÄS MER: Individer och hushåll – äpplen och päron
Av alla hushåll i Södermanland bor 40 procent i eget hus. Andelen av invånarna är mycket större.

Av alla hushåll i Södermanland bor 40 procent i eget hus. Andelen av invånarna är mycket större.

När man pratar om hur stor andel som bor i hyreshus, villa eller bostadsrätt gäller det att skilja på personer och hushåll. Eftersom det oftast bor fler i ett villahushåll än i en hyreslägenhet blir andelarna olika beroende på vad man väljer.

Medan 48 procent av invånarna i Södermanland bor i villa, är det bara 40 procent av hushållen som gör det. 18 procent av hushållen bor i bostadsrätt, men bara 14 procent av invånarna.

Statistiken på de här sidorna handlar om hur hushållen bor.

LÄS MER: Om statistiken

Uppgifterna på den här sidan kommer från SCB: Registret över totalbefolkningen och Lägenhetsregistret. Kategoriseringen i hyresrätt, bostadsrätt eller äganderätt bestäms av fastighetsägarens juridiska form. Det betyder att hushåll som hyr en bostadsrätt, av föreningen eller av bostadsrättsinnehavaren, redovisas som boende i bostadsrätt. På samma sätt registreras den som hyr en villa av en privatperson som boende i äganderätt.
Sammantaget betyder det här att det är något fler som hyr sina bostäder än vad statistiken visar.

Ett hushåll består av alla personer som är folkbokförda i samma bostad. Som barn räknas i det här fallet personer upp till 24 år som är folkbokförda tillsammans med minst en av föräldrarna. Åldersgränsen är vald för att statistiken ska vara jämförbar inom EU. I Kategorierna Sammanboende med barn och Sammanboende utan barn ingår också andra vuxna som är folkbokförda i samma bostad. Det kan vara barn över 24 år, andra anhöriga eller vänner.

Kategorin Övrigt i diagrammen består består av specialbostäder (t ex äldre- eller studentboende) samt av ett mindre antal ägarlägenheter, privatpersoner som bor i egen hyresfastighet och andra typer av boende med okänd upplåtelseform.

Senast uppdaterad: 24 april, 2022