Fyra av tio hyresgäster har låg inkomst

Skillnaden är störst mellan barnfamiljer.

Hyresgäster har i genomsnitt lägre inkomst än de som äger sina bostäder, och det gäller i alla hushållstyper.

Det är stor skillnad mellan kommunerna.

I Flen och Vingåker har varannan hyresgäst inkomst under EUs fattigdomsgräns.

I hyreshusen är det fler än rikssnittet som har låg inkomst.

38 procent av hyresgästerna i länet har inkomst under EUs fattigdomsgräns.

Genomsnittsinkomsten är lägre i hyresrätt än i de båda ägda boendeformerna. Det gäller för alla familjetyper.

I Södermanland är skillnaden ännu större än i riket som helhet.

Risk för fattigdom

Nästan 40 procent av hyresgästerna i länet har till och med en ekonomisk standard under den gräns som i EU-statistiken kallas risk för fattigdom, eller relativ fattigdom.

Med det menas en disponibel inkomst som är lägre än 60 procent av medianen i landet. SCB definierar det som låg inkomst.

Inga marginaler

Oavsett vilka ord man väljer är det ett läge där man inte har marginaler för att klara större oväntade utgifter.

Svårast är det för barnfamiljer, där många hyresgäster till och med lever på en ekonomisk standard som är lägre än den nivå som ekonomiskt bistånd, det som tidigare kallades socialbidrag, ger.

Skillnad mellan kommuner

Inkomststandarden skiljer sig också mellan kommunerna. Andelen hyresgäster med låg inkomst är dubbelt så hög i Flen och Vingåker som i Strängnäs, Gnesta och Trosa.

I Flen och Vingåker är det ovanligt stor andel med låg inkomst även bland dem som äger sina bostäder.

LÄS MER: Definitioner och fakta om statistiken

Disponibel inkomst är inkomst minus skatt plus eventuella bidrag.
Konsumtionsenhet (KE) är ett sätt att kunna jämföra inkomster mellan olika hushållstyper. Måttet motsvarar i princip en vuxen person. Men när det bor fler personer, eller barn, i ett hushåll får de mindre ”vikt” eftersom det är billigare att leva flera tillsammans.

Statistiken om disponibel inkomst görs av SCB utifrån uppgifter om taxerad inkomst, och underlaget är hela befolkningen från 20 år och uppåt. Genom att folkbokföringen numera är sammankopplad med lägenhetsregistret kan man även få fram statistik som visar inkomstläget i olika upplåtelseformer.

* Låg inkomst, dvs en disponibel inkomst som är lägre än 60 procent av medianen, baseras 2020 på medianvärdet 266 000 kronor. Eftersom jämförelsen sedan görs med hjälp av begreppet konsumtionsenhet (se ovan), blir nivån olika för olika typer av hushåll. Till exempel motsvarar 60 procent av medianen cirka 13 300 kronor per månad för en ensamstående person, och cirka 32 600 kronor per månad för ett sammanboende par med två barn.

Statistiken om andelen boende med inkomst under 60 procent av medianen i riket är framtagen speciellt för Hyresgästföreningen av SCB.

Senast uppdaterad: 9 februari, 2022