270 miljoner i bidrag till renoveringar

267 miljoner kronor betalades ut under 2020.

2016 sänktes rot-avdraget till 30 procent. Men fortfarande betalas ett par hundra miljoner per år ut i Södermanland.

Statens kostnad för rot-avdrag i Södermanland blev nära 270 miljoner kronor 2020. Det är en stor ökning jämfört med åren innan, men klart mindre än innan avdraget sänktes från 50 till 30 procent av arbetskostnaden.

Volymen av rot-arbeten, det vill säga underlaget för utbetalningarna, har dock inte minskat nämnvärt, som framgår av diagrammet här bredvid. Nivån är ungefär som före sänkningen.

Rusning efter bidrag 2015

2015, som var sista året med avdrag på 50 procent, var rot-utbetalningarna rekordhöga. Många ville passa på att renovera innan bidraget sänktes.

Mer än bostadsbidraget

Men även sedan rot-avdraget sänkts till 30 procent uppgår utbetalningarna i Södermanland till betydande belopp. I själva verket mer än de fattigaste hushållen får i bostadsbidrag. 2019 betalades 224 miljoner kronor ut i bostadsbidrag i länet.

I riket som helhet kostade rot-avdragen statskassan nära 11 miljarder 2020, vilket var ungefär dubbelt så mycket som utbetalningarna till bostadsbidrag.

Avdraget som är ett bidrag

Rot-avdraget har funnits i sin nuvarande form sedan 2009. Tekniskt sett är det ett avdrag från skatten, men i praktiken fungerar det som ett bidrag till renovering av villor, bostadsrätter och fritidshus. Bidraget utbetalas till hantverkaren, och rabatten ges direkt på fakturan, utan att köparen behöver ansöka om det.

Även hus som svenskar äger i utlandet omfattas av stödet. Men det är fortfarande inte tillgängligt för boende i hyresrätter.

Lågavlönade tvingas flytta

Bostadsföretag får inte heller bidrag från staten till sina renoveringar. Där bärs kostnaden i stället av hyresgästerna, på hyran. I äldre bostadsområden, som tidigare haft jämförelsevis låga hyror, kan standardhöjningen i samband med renovering leda till hyreshöjningar på flera tusen kronor i månaden.

Enligt en rapport från Hyresgästföreningen kan vart tredje hushåll i områden som står inför renovering bli tvunget att flytta därför att de inte har råd med nya hyran. Bostadsbidraget, där de bidragsgrundande hyresnivåerna inte höjts sedan 1996, är inte heller till stor hjälp i det läget.

Ju högre inkomst desto mer bidrag

Förutom den obalans som ligger i att hyresrätten står utanför rot-avdraget finns också en obalans i hur rot-avdraget utnyttjas. Både andelen som använder rot-avdrag och beloppen de får i bidrag till sina renoveringar ökar med stigande inkomst.

Det betalas ut mest bidrag till renoveringar i de rikaste kommunerna, och mer till de rikaste hushållen. Samma mönster syns när det gäller ränteavdragen, eftersom högavlönade personer i allmänhet bor i dyrare bostäder med större lån.

 

Skattelättnad i form av rot-avdrag 2020
Kommun Prel rot-avdrag
2020, milj kr
Prel rot-avdrag
per inv 2020, kr
Trosa 15 1 070
Vingåker 10 1 060
Nyköping 60 1 045
Gnesta 11 977
Strängnäs 35 948
Oxelösund 11 937
Katrineholm 31 885
Flen 14 837
Eskilstuna 80 749
Södermanland 267 892
Riket 10 871 1 047
Källa: Skatteverket (preliminär siffra, slutlig avstämning i samband med taxeringen)
LÄS MER: Så funkar ROT-avdrag

Rot-avdraget är tekniskt sett ett skatteavdrag, men i praktiken fungerar det som ett bidrag. Det betalar 30 procent av arbetskostnaden vid reparation, om- och tillbyggnad av villor, bostadsrätter och fritidshus. Även arbeten på hus som svenskar äger i utlandet är berättigade till rot-avdrag. 2009–2015 var avdraget 50 procent av arbetskostnaden.

Den som äger en privatbostad och renoverar eller bygger om hemma får rabatten redan på fakturan. Det beloppet (rot-avdraget) får hantverkaren/byggfirman i stället från Skatteverket, efter att ha fyllt i en blankett på nätet. Den här transaktionen, som tekniskt sett är ett avdrag från köparens inkomstskatt, sker automatiskt, utan att personen behöver ansöka om det. Fram till och med 2014 behövde heller inga kvitton lämnas in, men senare har reglerna skärpts något.

Avdraget är begränsat till 50 000 kr per person och år. Makar som äger en bostad tillsammans kan alltså få bidrag till att bygga om hemma med upp till 100 000 kr per år. Hyresgäster och de som äger hyresfastigheter kan inte få rot-avdrag.

Hyresgästföreningen tycker: Ta bort hyrskatten

Hyresgästföreningen vill ha likvärdiga villkor mellan boendeformerna. Till exempel att rot-avdraget ska gälla för alla, oavsett om renoveringarna betalas direkt eller via hyran.

Senast uppdaterad: 10 februari, 2021