Färre hyresgäster använder sin rösträtt

I hyreshusområdet är det färre som röstar.

I hyreshusområdet är det färre som röstar än i villorna i Skogstorp.

När klyftorna ökar i samhället får det också konsekvenser för demokratin.

I utpräglade hyreshusområden där inkomsten är låg och arbetslösheten hög kan det ibland vara mindre än hälften som använder sin rösträtt.

Tydligt mönster

I Södermanland är skillnaderna inte lika dramatiska. Men tittar man på valdistrikt i Eskilstuna där valdeltagandet var lågt respektive högt följer de mönstret.

I typiska villa- och bostadsrättsområden är det ofta kring 90 procent som röstar. Rekordet i Eskilstuna uppmättes i Skogstorp södra, där nära 94 procent röstade, medan de som bor i hyreshusen i Råbergstorp och Lagersberg oftare lät bli.

Ökning sedan förra valet

Bara 63 procent av de röstberättigade i Råbergstorp och Lagersberg gick till valurnorna. Det är ändå en ökning med en procentenhet jämfört med förra valet, vilket betyder att en nedåtgående trend har brutits.

Men mer än en tredjedel lät alltså bli att använda sin rösträtt.

Vad betyder de skillnaderna för politiken som förs? Vad säger den om olika gruppers tilltro till det politiska systemet?

Observera att siffrorna här gäller riksdagsvalet, där bara de som är svenska medborgare får rösta. Med andra ord var det mer än en tredjedel av de svenska medborgarna i Råbergstorp och Lagersberg som inte röstade i senaste riksdagsvalet.

Senast uppdaterad: 30 september, 2018