Inflyttningen fortsätter, men i lägre takt

Torsby, Hagfors och Storfors har haft stora befolkningstapp senaste decenniet.

Sedan 2012 ökar befolkningen i Värmland igen, mest i Karlstad/Hammarö.

Värmlands befolkning ökade 2021 med 311 personer. Det är litet jämfört med genomsnittet på nära 1 000 personer per år det senaste decenniet.

Det som hänt är att invandringen minskat, samtidigt som Värmland dras med ett stort födelseunderskott: fler dör än det föds, i ett län med hög medelålder.

Karlstadsregionen fortsätter växa

Befolkningen i Karlstad/Hammarö ökade ändå med nära 700 personer. Kil, Sunne och Hagfors hade små ökningar. Men i övriga elva kommuner blev det minus.

Storfors och Filipstad minskade mest. De finns också bland de 20 kommuner i landet som hade de största befolkningstappen 2021, procentuellt sett.

Fler flyttar in än ut

Bakom årets relativt blygsamma folkökning låg ett positivt flyttningsnetto på 811 personer. Detta trots att invandringen minskade kraftigt. I stället ökade inflyttningen från andra län något.

Som vanligt var det magneten Karlstad/Hammarö som hade bästa flyttningsnettot, men en klar majoritet – 11 av Värmlands 16 kommuner – redovisar flyttningsöverskott 2021. Det vill säga att fler flyttar dit än därifrån.

Stadig ökning från 2012

I mitten av 1990-talet var Värmlands befolkning som störst. Sedan tog utflyttningen fart i krisens spår, jobb försvann och befolkningen minskade med cirka 10 000 personer.

Vid sekelskiftet hejdades befolkningsraset och från och med 2012 har länets befolkning ökat varje år. Det är främst i Karlstad/Hammarö, med 40 procent av länets befolkning, som invånarantalet ökar. Precis som i andra län är det högskoleorter och större städer som växer.

Värmlands län 2021
Födda + 2 634
Döda – 3 251
Födelsenetto – 617
Inflyttade
Därav fr andra län
Därav fr utlandet
+ 8 414
6 711
1 703
Utflyttade
Därav till andra län
Därav till utlandet
– 7 603
6 610
993
Flyttningsnetto + 811
Folkökning* + 311
Antal invånare
*Justerat med sent rapporterade händelser
Källa: SCB
283 196
Sedan 2012 har befolkningen ökat stadigt.

Efter befolkningsraset på 1990-talet har länet åter ökat sitt invånarantal.

Senast uppdaterad: 24 februari, 2022