Inflyttningen fortsätter, men i lägre takt

Torsby, Hagfors och Storfors har haft stora befolkningstapp senaste decenniet.

Sedan 2012 ökar befolkningen i Värmland igen, mest i Karlstad/Hammarö.

Värmlands befolkning ökade förra året med 471 personer, bara hälften så mycket som det varit de senaste åren.

Avmattningen är likartad i hela landet: Sverige har inte haft så låg befolkningsökning på 15 år. Pandemin har lett till både höga dödstal och minskad invandring.

Karlstadsregionen fortsätter växa

Befolkningen i Karlstad/Hammarö ökade ändå med över 1 000 personer. Kil, Forshaga och Sunne hade små ökningar. Men i övriga elva kommuner blev det minus.

Filipstad och Arvika minskade mest. Filipstad finns bland de 20 kommuner i landet som har de största befolkningstappen 2020, procentuellt sett.

Fler dör än det föds

Det avled fler än vad som föddes i  länet, och så brukar det vara även år utan pandemi. Det beror på att Värmland har en relativt ålderstigen befolkning.

I Karlstad och Hammarö ligger andelen invånare över 65 år runt 20 procent, i nivå med riksgenomsnittet. Det är också de enda kommuner som stadigt noterar fler födda än döda. Men i övriga kommuner är andelen äldre betydligt högre. I Hagfors, Torsby, Storfors, Filipstad och Munkfors är andelen äldre runt 30 procent.

Fler flyttar in än ut

Bakom årets relativt blygsamma folkökning låg ett positivt flyttningsnetto på 865 personer. Detta trots att invandringen minskade kraftigt. I stället ökade inflyttningen från andra län något.

Som vanligt var det magneten Karlstad/Hammarö som hade bästa flyttningsnettot, men en klar majoritet – 11 av Värmlands 16 kommuner – redovisar flyttningsöverskott 2020. Det vill säga att fler flyttar dit än därifrån.

Stadig ökning från 2012

I mitten av 1990-talet var Värmlands befolkning som störst. Sedan tog utflyttningen fart i krisens spår, jobb försvann och befolkningen minskade med cirka 10 000 personer.

Vid sekelskiftet hejdades befolkningsraset och från och med 2012 har länets befolkning ökat varje år. Det är främst i Karlstad/Hammarö, med 40 procent av länets befolkning, som invånarantalet ökar. Precis som i andra län är det högskoleorter och större städer som växer.

 

Värmlands län 2020
Födda + 2 720
Döda – 3 159
Födelsenetto – 439
Inflyttade
Därav fr andra län
Därav fr utlandet
+ 8 123
6 447
1 676
Utflyttade
Därav till andra län
Därav till utlandet
– 7 258
6 427
831
Flyttningsnetto + 865
Folkökning* + 471
Antal invånare
*Justerat med sent rapporterade händelser
Källa: SCB
282 885
Sedan 2012 har befolkningen ökat stadigt.

Efter befolkningsraset på 1990-talet har länet åter ökat sitt invånarantal.

Senast uppdaterad: 1 mars, 2021