Splittrat bostadsläge i Värmland

Sju av 16 kommuner rapporterar bostadsbrist 2022.

2022 rapporterar sju kommuner bostadsbrist, Filipstad, Årjäng och Eda överskott. Sex kommuner uppger att det råder balans på bostadsmarknaden.

För ett tiotal år sedan var det stora problemet i Värmland tomma lägenheter. Sedan har i stället bostadsbristen dominerat länet.

Men nu har kommunerna som rapporterar balans blivit fler, och från 2019 har några kommuner återigen uppgett att de har överskott på bostäder.

2022 är det Filipstad, Eda och Årjäng som har tomma lägenheter. Eda och Årjäng har påverkats kraftigt av minskad gränshandel under pandemin.

Bidragstagare skickas hit

Det som kallas social dumpning, att rikare kommuner i storstadsområdena ”hjälper” socialbidragstagare att flytta till andra kommuner med lediga bostäder har blivit ett stort problem i flera av länets kommuner.

I Filipstad har man till och med rivit bostäder för att hejda denna inflyttning.

Ingen exakt vetenskap

Uppgifterna om brist, balans eller överskott kommer från Boverkets enkät, där man varje år ber kommunerna bedöma läget på sina respektive bostadsmarknader.

Men bedömningen är subjektiv. Ibland kan bristen handla om att bostäderna inte matchar behoven. Eller att de som är lediga ligger i utkanten av kommunen.

Byggboom i Karlstad

Antalet nybyggda bostäder i Värmland var extremt lågt under många år. Men 2015 bröts trenden, och 2018 blev ett riktigt toppår med nära 1 500 nya bostäder, de flesta i Karlstad och Hammarö.

Sedan har byggandet sett ut att mattas av något, men många projekt pågår och ännu fler verkar vara på gång, som synes i tabellen nedan. Totalt ska ett par, tre tusen nya bostäder påbörjas i Karlstad 2022–2023 om kommunens förväntningar infrias.

Siffrorna osäkra

Dessa siffror bör dock alltid tas med en nypa salt, och nu tillkommer en extra osäkerhetsfaktor: Kriget i Ukraina, som fått priserna på byggmaterial att rusa och även övrigt gjort läget mer svårbedömt. Uppgifterna i tabellen nedan lämnades i januari 2022, det vill säga innan kriget bröt ut.

 

  Kommunernas bedömning av bostadsbyggandet i Värmland 2022–2023
  Förväntat byggande 20221   Förväntat byggande 20231 varav
Kommun Småhus Flerbost Summa Småhus Flerbost Summa Totalt småhus flerbost
Arvika 0 0 0 0 0 0 0
Eda 0 0 0 0 0 0 0
Filipstad 2 0 2 0 0 0 2 100 % 0 %
Forshaga 15 43 58 15 30 45 103 29 % 71 %
Grums 4 0 4 3 0 3 7 100 % 0 %
Hagfors 2 0 2 2 0 2 4 100 % 0 %
Hammarö 16 69 85 39 198 237 322 17 % 83 %
Karlstad 109 1 723 1 832 35 963 998 2 830 5 % 95 %
Kil 25 29 54 50 40 90 144 52 % 48 %
Kristinehamn 20 261 281 20 90 110 391 10 % 90 %
Munkfors 0 0 0 1 0 1 1 100 % 0 %
Storfors 10 0 10 15 0 15 25 100 % 0 %
Sunne 15 0 15 15 30 45 60 50 % 50 %
Säffle 30 15 45 30 15 45 90 67 % 33 %
Torsby 5 37 42 5 0 5 47 21 % 79 %
Årjäng 0 0 0 0 0 0 0
Värmland 253 2 177 2 430 229 1 367 1 596 4 026 12 % 88 %
Riket 2 11 277 74 546 85 823 12 926 78 433 91 359 177 182 13 % 87 %
Källa: Boverket, Bostadsmarknadsenkäten 2022.
1) De bostäder som kommunen med hänsyn till planläge, projektering och marknadsförutsättningar bedömer kommer att påbörjas under åren 2022 och 2023. Även specialbostäder, som t ex trygghetsbostäder för äldre, ingår.
2) Summan av samtliga kommuners uppskattning. De senaste åren påbörjades i genomsnitt cirka 80 procent av det som kommunerna förväntade sig, enligt Boverket. Obs att enkäten 2022 besvarades före Rysslands invasion av Ukraina.

 

LÄS MER: Brist, balans, överskott

I Bostadsmarknadsenkäten 2022 svarade 204 av 290 kommuner att de hade underskott (brist) på bostäder. 66 rapporterade balans, och 14 överskott. Sex avstod från att svara.

Boverkets definitioner:
Balans på bostadsmarknaden innebär att konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven.

Underskott (i kartan kallat brist) innebär att behov och efterfrågan är större än utbudet. Har kommunen underskott på bostäder är det till exempel svårt att flytta till eller inom kommunen.

Överskott på bostadsmarknaden innebär att det ständigt finns fler lediga hyresbostäder eller bostäder till salu än vad som efterfrågas. Att det finns outhyrda lägenheter i något enstaka bostadsområde behöver inte innebära att den lokala bostadsmarknaden som helhet har överskott.

Senast uppdaterad: 14 juni, 2022