Åter överskott – men mest bostadsbrist

11 av 16 kommuner rapporterar bostadsbrist 2019.

2019 har överskotten kommit tillbaka till Värmland. Men fortfarande rapporteras bostadsbrist i de flesta kommuner.

För ett tiotal år sedan var det stora problemet i Värmland tomma lägenheter. Sedan några år är det i stället bostadsbristen som dominerar länet.

Men 2019 rapporterar två kommuner återigen att de har överskott på bostäder. Hagforshem har till och med rivit ett hyreshus med 30 lägenheter 2018.

Ingen exakt vetenskap

Uppgifterna om brist, balans eller överskott kommer från Boverkets enkät, där man varje år ber kommunerna bedöma läget på sina respektive bostadsmarknader.

Men bedömningen är subjektiv. Ibland kan bristen, eller underskott som det kallas i Boverkets enkät, handla om att bostäderna inte matchar behoven. Eller att de ligger i utkanten av kommunen.

Till exempel uppger både Forshaga, Grums, Sunne och Arvika att det råder balans utanför centralorten.

Å andra sidan har de flesta kommuner – även Hagfors – bostadsbrist i själva centralorten.

Byggandet matchar inte behoven

Länsstyrelsen lyfter i sin bostadsmarknadsanalys 2019 risken för obalans. Marknaden för nya, dyra lägenheter kan bli mättad samtidigt som det råder stor brist på bostäder med lägre hyror.

Byggboom i Karlstad

Antalet nybyggda bostäder i Värmland var extremt lågt under många år. Men 2015 bröts trenden, och 2018 blev ett riktigt toppår med nära 1 500 nya bostäder. Det är framför allt i Karlstad och Hammarö det byggs, och så ser det i huvudsak ut att fortsätta.

Fler kommuner på gång

Men nu planeras nybyggen även i andra kommuner, som vi kan se i tabellen nedan. I Kristinehamn, Sunne, Arvika och Årjäng finns planer på ett stort antal lägenheter i flerbostadshus, och även Säffle och Filipstad har nya lägenheter på gång.

Dock bör man ha i minnet att det som verkligen byggs brukar bli mindre än vad kommunerna förväntar sig. 2018 påbörjades inte ens hälften av vad kommunerna uppgav i förra årets enkät.

 

  Kommunernas bedömning av bostadsbyggandet i Värmland 2019–2020
  Förväntat byggande 20191   Förväntat byggande 20201 varav
Kommun Småhus Flerbost Summa Småhus Flerbost Summa Totalt småhus flerbost
Arvika 17 38 55 10 0 10 65 42 % 58 %
Eda 3 0 3 3 23 26 29 21 % 79 %
Filipstad 0 0 0 0 40 40 40 0 % 100 %
Forshaga 0 0 0 0 0 0 0
Grums 3 0 3 3 0 3 6 100 % 0 %
Hagfors 3 0 3 0 0 0 3 100 % 0 %
Hammarö 25 80 105 45 140 185 290 24 % 76 %
Karlstad 154 307 461 42 589 631 1 092 18 % 82 %
Kil 10 0 10 17 30 47 57 47 % 53 %
Kristinehamn 20 64 84 20 50 70 154 26 % 74 %
Munkfors 2 0 2 0 0 0 2 100 % 0 %
Storfors 0 0 0 0 0 0 0
Sunne 10 60 70 10 36 46 116 17 % 83 %
Säffle 35 25 60 25 41 66 126 48 % 52 %
Torsby 5 10 15 5 38 43 58 17 % 83 %
Årjäng 0 38 38 0 35 35 73 0 % 100 %
Värmland 287 622 909 180 1 022 1 202 2 111 22 % 78 %
Riket 2 11 313 64 422 75 735 11 398 73 805 85 203 160 938 14 % 86 %
Källa: Boverket, Bostadsmarknadsenkäten 2019.
1) De bostäder som kommunen med hänsyn till planläge, projektering och marknadsförutsättningar bedömer kommer att påbörjas under åren 2019 och 2020. Även specialbostäder, som t ex trygghetsbostäder för äldre, ingår.
2) Summan av samtliga kommuners uppskattning. Historiskt har den genomsnittliga överskattningen varit 28 procent, enligt Boverket.

 

LÄS MER: Brist, balans, överskott

I Bostadsmarknadsenkäten 2019 svarade 240 av landets 290 kommuner att de hade underskott (brist) på bostäder. 46 rapporterade balans, och 4 överskott.

Boverkets definitioner:

Balans på bostadsmarknaden innebär att konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven.

Obalans på bostadsmarknaden i form av underskott innebär inte alltid att det finns bostadssociala problem såsom trångboddhet eller omfattande andrahandsuthyrning som utbrett fenomen. Underskott på bostäder kan innebära att det i kommunen finns en dynamisk ekonomi, där ökade inkomster leder till en ökad efterfrågan på bostäder. Att en kommun uppger underskott på bostäder innebär i många fall att det är svårt att flytta till, eller inom kommunen.

Obalans på bostadsmarknaden i form av överskott innebär att det ständigt finns fler lediga bostäder, eller bostäder till salu, än vad som efterfrågas. Att det finns outhyrda lägenheter i något enstaka bostadsområde behöver inte innebära att den lokala bostadsmarknaden präglas av ett överskott. Ett överskott på bostäder behöver inte heller innebära att det finns lämpliga bostäder i förhållande till hur efterfrågan och/eller behovet ser ut i kommunen.

Senast uppdaterad: 19 augusti, 2019