Svårtolkat bostadsläge i Värmland

Nio av 16 kommuner rapporterar bostadsbrist 2020.

2020 rapporterar nio kommuner bostadsbrist, och Filipstad överskott. Fler än tidigare uppger att det råder balans på bostadsmarknaden.

För ett tiotal år sedan var det stora problemet i Värmland tomma lägenheter. Sedan några år har i stället bostadsbristen dominerat länet.

Men 2019 rapporterade Hagfors och Eda återigen att de hade överskott på bostäder. Och 2020 är det Filipstad som har problem med tomma lägenheter.

Enligt SCB var 78 lägenheter i Filipstad outhyrda 2019. Det är 13 procent av allmännyttans bestånd.

Ingen exakt vetenskap

Uppgifterna om brist, balans eller överskott kommer från Boverkets enkät, där man varje år ber kommunerna bedöma läget på sina respektive bostadsmarknader.

Men bedömningen är subjektiv. Ibland kan bristen handla om att bostäderna inte matchar behoven. Eller att de som är lediga ligger i utkanten av kommunen.

Byggboom i Karlstad

Antalet nybyggda bostäder i Värmland var extremt lågt under många år. Men 2015 bröts trenden, och 2018 blev ett riktigt toppår med nära 1 500 nya bostäder, de flesta i Karlstad och Hammarö.

2019 föll siffrorna tillbaka rejält, men många nybyggen har startat och fler verkar vara på gång, som synes i tabellen nedan.

Ett tusental nya bostäder ska påbörjas i Karlstad både 2020 och 2021 om kommunens förväntningar infrias. Dock ska man ha i minnet att det förväntade byggandet ofta är högre än det som verkligen sätts igång.

Matchar byggandet behoven?

I Boverkets analys av hur många bostäder som behöver byggas fram till 2029 bedömer man det årliga behovet till cirka 600 i den här regionen. Samtidigt påpekar man att det kan finnas lokala behov som inte täcks in av analysen.

Länsstyrelsen å sin sida lyfter i sin bostadsmarknadsanalys 2020 fram att det som mest behövs är bostäder med lägre hyror, och att lägenheter i äldre flerfamiljshus behöver byggas om så att de blir tillgängliga för fler.

 

  Kommunernas bedömning av bostadsbyggandet i Värmland 2020–2021
  Förväntat byggande 20201   Förväntat byggande 20211 varav
Kommun Småhus Flerbost Summa Småhus Flerbost Summa Totalt småhus flerbost
Arvika 20 14 34 18 6 24 58 66 % 34 %
Eda 0 0 0 0 6 6 6 0 % 100 %
Filipstad 0 0 0 0 0 0 0
Forshaga 20 0 20 30 22 52 72 69 % 31 %
Grums 3 0 3 2 0 2 5 100 % 0 %
Hagfors 2 1 3 0 0 0 3 67 %  33 %
Hammarö 50 75 125 20 195 215 340 21 % 79 %
Karlstad 29 1 152 1 181 28 956 984 2 165 3 % 97 %
Kil 30 30 60 20 100 120 180 28 % 72 %
Kristinehamn 40 26 66 44 42 86 152 55 % 45 %
Munkfors 0 0 0 2 1 3 3 67 % 33 %
Storfors 0 0 0 0 0 0 0
Sunne 14 25 39 14 20 34 73 38 % 62 %
Säffle 0 5 5 10 46 56 61 16 % 84 %
Torsby 4 46 50 4 50 54 104 8 % 92 %
Årjäng 0 40 40 0 0 0 40 0 100%
Värmland 212 1 414 1 626 192 1 444 1 636 3 262 12 % 88 %
Riket 2 11 094 63 502 74 596 11 375 69 260 80 635 155 231 14 % 86 %
Källa: Boverket, Bostadsmarknadsenkäten 2020.
1) De bostäder som kommunen med hänsyn till planläge, projektering och marknadsförutsättningar bedömer kommer att påbörjas under åren 2019 och 2020. Även specialbostäder, som t ex trygghetsbostäder för äldre, ingår.
2) Summan av samtliga kommuners uppskattning. 2018 och 2019 påbörjades i genomsnitt 64 procent av det som kommunerna förväntade sig, enligt Boverket. I år bör man dessutom ha i åtanke att kommunernas svar lämnades in i januari, innan coronakrisen var ett faktum.

 

LÄS MER: Brist, balans, överskott

I Bostadsmarknadsenkäten 2020 svarade 212 av 286 kommuner att de hade underskott (brist) på bostäder. 66 rapporterade balans, och 8 överskott.

Boverkets definitioner:

Balans på bostadsmarknaden innebär att konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven.

Obalans på bostadsmarknaden i form av underskott (i kartan kallat brist) innebär att behov och efterfrågan är större än utbudet. Har kommunen underskott på bostäder är det till exempel svårt att flytta till eller inom kommunen.

Obalans på bostadsmarknaden i form av överskott innebär att det ständigt finns fler lediga hyresbostäder eller bostäder till salu än vad som efterfrågas. Att det finns outhyrda lägenheter i något enstaka bostadsområde behöver inte innebära att den lokala bostadsmarknaden präglas av ett överskott.

Senast uppdaterad: 12 mars, 2021