Många nya hyresrätter i Värmland

Byggandet ökade igen 2020.

1 002 bostäder blev klara 2020, varav 541 hyresrätter.

Efter en dipp 2019 redovisas åter ett stort antal nybyggda bostäder i Värmland. År 2020 blev drygt 1 000 nya bostäder, varav över 700 i Karlstad, inflyttningsklara.

Och fler ska det bli: Under 2020 påbörjades cirka 1 300 bostäder i länet, enligt SCB:s preliminära statistik.

Mest hyresrätter

Av de nya lägenheterna i flerbostadshus i Karlstad var mer än 60 procent hyresrätter. Året före var det i stället bostadsrätterna som dominerade.

I de mindre kommunerna, undantaget Hammarö, är samtliga nya lägenheter hyresrätter. Där är det också vanligt att man använder sig av det statliga investeringsstödet vilket gör att hyrorna kan hållas på en lägre nivå.

Investeringsstödet har gjort nytta

Länsstyrelsen skriver i sin Bostadsmarknadsanalys 2020 att det statliga investeringsstödet till byggande av hyresbostäder haft stor betydelse i Värmland, särskilt på mindre orter. Från 2017, när stödet infördes, och fram till och med 2020 beviljades statligt investeringsstöd till nära 800 hyres- eller studentbostäder i länet. I flertalet projekt har stödet varit avgörande för att bygget skulle bli av.

Höga kostnader och svag marknad

Svaga marknadsförutsättningar har annars varit ett stort hinder för att få igång nybyggen i Värmland. Det kan också vara svårt att få lån.

På många orter blir byggkostnaden högre än marknadsvärdet. För aktiebolag kan en strikt tolkning av bokföringsregler leda till krav på nedskrivning så snart bygget är klart. Länsstyrelsen i Värmland skriver i sin analys att det finns ett stort behov av att ändra dessa nedskrivningsregler.

 

Färdigställda bostäder i Värmland 2020
Kommun Småhus Flerbost Summa varav
hyresrätt
bostadsrätt äganderätt Byggt per
1000 inv
Arvika 16 0 16 0 % 0 % 100 % 0,6
Eda 3 0 3 0 % 0 % 100 % 0,4
Filipstad 1 40 41 98 % 0 % 2 % 3,9
Forshaga 8 0 8 0 % 0 % 100 % 0,7
Grums 4 0 4 0 % 0 % 100 % 0,4
Hagfors 2 0 2 0 % 0 % 100 % 0,2
Hammarö 21 26 47 0 % 55 % 45 % 2,8
Karlstad 57 670 727 57 % 35 % 7 % 7,7
Kil 7 0 7 0 % 0 % 100 % 0,6
Kristinehamn 11 16 27 0 % 59 % 41 % 1,1
Munkfors 1 0 1 0 % 0 % 100 % 0,3
Storfors 0 0 0 0,0
Sunne 12 45 57 81 % 0 % 19 % 4,3
Säffle 6 0 6 0 % 0 % 100 % 0,4
Torsby 7 4 11 36 % 0 % 64 % 1,0
Årjäng 12 33 45 73 % 0 % 27 % 4,5
Värmland 168 834 1 002 54 % 30 % 16 % 3,5
Riket 11 573 38 906 50 479 48 % 36 % 16 % 4,9
Källa: SCB
LÄS MER: Färdigställda bostäder i Värmland 2019
Färdigställda bostäder i Värmland 2019
Kommun Småhus Flerbost Summa varav
hyresrätt
bostadsrätt äganderätt Byggt per
1000 inv
Arvika 19 21 40 53 % 0 % 48 % 1,5
Eda 2 0 2 0 % 0 % 100 % 0,2
Filipstad 1 0 1 0 % 0 % 100 % 0,1
Forshaga 19 32 51 63 % 0 % 37 % 4,4
Grums 2 0 2 0 % 0 % 100 % 0,2
Hagfors 3 0 3 0 % 0 % 100 % 0,3
Hammarö 23 0 23 0 % 0 % 100 % 1,4
Karlstad 131 268 399 28 % 55 % 17 % 4,2
Kil 16 0 16 0 % 0 % 100 % 1,3
Kristinehamn 9 24 33 0 % 73 % 27 % 1,4
Munkfors 1 24 25 96 % 0 % 4 % 6,7
Storfors 1 0 1 0 % 0 % 100 % 0,2
Sunne 2 0 2 0 % 0 % 100 % 0,2
Säffle 7 25 32 78 % 0 % 22 % 2,1
Torsby 3 6 9 67 % 0 % 33 % 0,8
Årjäng 5 0 5 0 % 0 % 100 % 0,5
Värmland 244 400 644 34 % 38 % 28 % 2,3
Riket 10 213 45 446 55 659 44 % 43 % 13 % 5,4
Källa: SCB
LÄS MER: Färdigställda bostäder i Värmland 2018
Färdigställda bostäder i Värmland 2018
Kommun Småhus Flerbost Summa varav
hyresrätt
bostadsrätt äganderätt Byggt per
1000 inv
Arvika 17 0 17 0 % 0 % 100 % 0,7
Eda 5 0 5 0 % 0 % 100 % 0,6
Filipstad 1 0 1 0 % 0 % 100 % 0,1
Forshaga 9 0 9 0 % 0 % 100 % 0,8
Grums 1 0 1 0 % 0 % 100 % 0,1
Hagfors 0 0 0 0,0
Hammarö 75 66 141 47 % 44 % 9 % 8,6
Karlstad 120 1 080 1 200 45 % 50 % 6 % 13,0
Kil 7 0 7 0 % 0 % 100 % 0,6
Kristinehamn 15 0 15 0 % 0 % 100 % 0,6
Munkfors 0 0 0 0,0
Storfors 1 40 41 98 % 0 % 2 % 10,1
Sunne 1 2 3 67 % 0 % 33 % 0,2
Säffle 7 0 7 0 % 0 % 100 % 0,4
Torsby 4 20 24 83 % 0 % 17 % 2,0
Årjäng 13 0 13 77 % 0 % 23 % 1,3
Värmland 276 1 208
1 484
45 %
44 %
10 %
5,3
Riket 12 032
42 844
54 876
42 %
43 %
15 %
5,4
Källa: SCB
LÄS MER: Färdigställda bostäder i Värmland 2017
Färdigställda bostäder i Värmland 2017
Kommun Småhus Flerbost Summa varav
hyresrätt
bostadsrätt äganderätt Byggt per
1000 inv
Arvika 18 0 18 0 % 0 % 100 % 0,7
Eda 3 0 3 0 % 0 % 100 % 0,3
Filipstad 0 0 0 0,0
Forshaga 3 0 3 0 % 0 % 100 % 0,3
Grums 2 0 2 0 % 0 % 100 % 0,2
Hagfors 3 0 3 0 % 0 % 100 % 0,3
Hammarö 66 48 114 0 % 88 % 12 % 7,0
Karlstad 85 450 535 30 % 62 % 8 % 5,9
Kil 33 0 33 0 % 0 % 100 % 2,8
Kristinehamn 20 0 20 0 % 0 % 100 % 0,8
Munkfors 0 0 0 0,0
Storfors 1 0 1 0 % 0 % 100 % 0,2
Sunne 5 8 13 62 % 0 % 38 % 1,0
Säffle 4 6 10 60 % 0 % 40 % 0,6
Torsby 3 23 26 88 % 0 % 12 % 2,2
Årjäng 10 0 10 0 % 0 % 100 % 1,0
Värmland 256 535 791 25 %
55 %
20 %
2,8
Riket 12 444
35 783
48 227
37 %
45 %
18 %
4,8
Källa: SCB
LÄS MER: Färdigställda bostäder i Värmland 2016
Färdigställda bostäder i Värmland 2016
Kommun Småhus Flerbost Summa varav
hyresrätt
bostadsrätt äganderätt Byggt per
1000 inv
Arvika 12 0 12 0 % 0 % 100 % 0,5
Eda 1 0 1 0 % 0 % 100 % 0,1
Filipstad 2 0 2 0 % 0 % 100 % 0,2
Forshaga 2 40 42 95 % 0 % 5 % 3,7
Grums 3 0 3 0 % 0 % 100 % 0,3
Hagfors 0 0 0 0,0
Hammarö 35 62 97 64 % 16 % 20 % 6,2
Karlstad 102 543 645 77 % 11 % 12 % 7,2
Kil 4 0 4 0 % 0 % 100 % 0,3
Kristinehamn 14 0 14 0 % 0 % 100 % 0,6
Munkfors 0 0 0 0,0
Storfors 2 0 2 0 % 0 % 100 % 0,5
Sunne 1 0 1 0 % 0 % 100 % 0,1
Säffle 5 0 5 0 % 0 % 100 % 0,3
Torsby 4 3 7 43 % 0 % 57 % 0,6
Årjäng 3 0 3 0 % 0 % 100 % 0,3
Värmland 190 648 838 71 %
10 %
18 %
3,0
Riket 11 411
31 030
42 441
40 %
38 %
22 %
4,2
Källa: SCB
LÄS MER: Färdigställda bostäder i Värmland 2015
Färdigställda bostäder i Värmland 2015
Kommun Småhus Flerbost Summa varav
hyresrätt
bostadsrätt äganderätt Byggt per
1000 inv
Arvika 10 38 48 79 % 0 % 21 % 1,9
Eda 4 0 4 0 % 0 % 100 % 0,5
Filipstad 2 0 2 0 % 0 % 100 % 0,2
Forshaga 1 0 1 0 % 0 % 100 % 0,1
Grums 4 0 4 0 % 0 % 100 % 0,4
Hagfors 3 0 3 0 % 0 % 100 % 0,3
Hammarö 30 34 64 0 % 53 % 47 % 4,2
Karlstad 124 458 582 58 % 21 % 21 % 6,5
Kil 1 0 1 0 % 0 % 100 % 0,1
Kristinehamn 12 0 12 8 % 0 % 92 % 0,5
Munkfors 0 0 0 0,0
Storfors 0 0 0 0,0
Sunne 1 0 1 0 % 0 % 100 % 0,1
Säffle 3 0 3 0 % 0 % 100 % 0,2
Torsby 7 0 7 0 % 0 % 100 % 0,6
Årjäng 3 0 3 0 % 0 % 100 % 0,3
Värmland 205 530 735 51 % 21 % 28 % 2,7
Riket 9 038 25 565 34 603 39 % 40 % 21 % 3,5
Källa: SCB
LÄS MER: Färdigställda bostäder i Värmland 2014
Färdigställda bostäder i Värmland 2014
Kommun Småhus Flerbost Summa varav
hyresrätt
bostadsrätt äganderätt Byggt per
1000 inv
Arvika 4 0 4 0 % 0 % 100 % 0,2
Eda 3 0 3 0 % 0 % 100 % 0,4
Filipstad 3 0 3 0 % 0 % 100 % 0,3
Forshaga 2 0 2 0 % 0 % 100 % 0,2
Grums 0 0 0 0,0
Hagfors 1 0 1 0 % 0 % 100 % 0,1
Hammarö 49 0 49 0 % 29 % 71 % 3,2
Karlstad 55 123 178 51 % 28 % 21 % 2,0
Kil 3 0 3 0 % 0 % 100 % 0,3
Kristinehamn 6 0 6 0 % 0 % 100 % 0,2
Munkfors 0 0 0 0,0
Storfors 1 0 1 0 % 0 % 100 % 0,2
Sunne 4 0 4 0 % 0 % 100 % 0,3
Säffle 7 0 7 0 % 0 % 100 % 0,5
Torsby 0 0 0 0,0
Årjäng 4 0 4 0 % 0 % 100 % 0,4
Värmland 142 123 265 34 % 24 % 42 % 1,0
Riket 8 410 20 754 29 164 38 % 38 % 24 % 3,0
Källa: SCB
LÄS MER: Färdigställda bostäder i Värmland 2012-2013
Färdigställda bostäder i Värmland 2012-2013
Kommun Småhus Flerbost Summa varav
hyresrätt
bostadsrätt äganderätt Byggt per
1000 inv
Arvika 17 0 17 100 % 0,7
Eda 7 0 7 100 % 0,8
Filipstad 3 0 3 100 % 0,3
Forshaga 7 26 33 79 % 21 % 2,9
Grums 4 0 4 100 % 0,4
Hagfors 7 0 7 100 % 0,6
Hammarö 59 0 59 8 % 92 % 3,9
Karlstad 66 158 224 27 % 51 % 22 % 2,6
Kil 26 0 26 35 % 65 % 2,2
Kristinehamn 7 0 7 100 % 0,3
Munkfors 0 0 0 0,0
Storfors 2 0 2 100 % 0,5
Sunne 16 40 56 71 % 2 % 27 % 4,3
Säffle 17 0 17 100 % 1,1
Torsby 11 18 29 62 % 38 % 2,4
Årjäng 28 0 28 100 % 2,8
Värmland 277 242 519 24 % 28 % 47 % 1,9
Riket 17 898 37 320 55 218 35 % 35 % 30 % 5,8
Källa: SCB
Senast uppdaterad: 25 augusti, 2021