2018 bästa byggåret sedan 1992

Inte sedan 1992 har det byggts så mycket.

1 484 nya bostäder blev klara 2018. Av dem är 673 hyresrätter.

Efter många magra år sköt byggsiffrorna i höjden 2015 – och 2018 nåddes en ny nivå: Nära 1 500 nya bostäder blev klara.

Så många bostäder har inte byggts i Värmland något enskilt år sedan 1992. Investeringsstödet haft stor betydelse, enligt länsstyrelsen.

1 200 av de nya bostäderna finns i Karlstad, vilket placerar kommunen på nionde plats i Sverige när det gäller byggande i förhållande till folkmängden.

Ännu mer på gång

Antalet påbörjade bostäder i länet 2018 var drygt 900, och 2019 mindre än 600 enligt SCB:s preliminära statistik. En nedgång – men i perspektivet hur mycket som byggts de senaste åren inte så oväntat.

Stark folkökning

När byggandet nu verkligen satt igång är det efterlängtat. I Karlstad och Hammarö, där folkmängden numera ökar med mer än 1 000 personer årligen (2018 nära 1 700), byggdes i genomsnitt bara 170 bostäder per år 2012–2014 (se tabeller nedan).

2018 fick Karlstad och Hammarö tillsammans 1 340 nya bostäder, och 2015–2017 var byggsiffrorna 600–700 per år.

Byggandet sprider sig

I resten av länet har det mest bara byggts enstaka småhus de senaste åren. Men 2016 stod 40 hyreslägenheter klara i Forshaga, och 2017 byggdes 23 hyresrätter i Torsby.

2018 fick Storfors 40 nya hyreslägenheter, och Torsby 20. I Årjäng har småhus byggts som hyresrätter.

Investeringsstödet har gjort nytta

Länsstyrelsen skriver i sin Bostadsmarknadsanalys 2019 att det statliga investeringsstödet till byggande av hyresbostäder haft stor betydelse i Värmland, särskilt på mindre orter.

Under 2017 och 2018 beviljades statligt investeringsstöd till nära 700 hyres- eller studentbostäder i länet. I flertalet projekt har stödet varit avgörande för att bygget skulle bli av.

Höga kostnader och svag marknad

Svaga marknadsförutsättningar har annars varit ett stort hinder för att få igång nybyggen i Värmland. Det kan också vara svårt att få lån.

På många orter blir byggkostnaden högre än marknadsvärdet, det vill säga det är svårt att få tillbaka pengarna om man sedan vill sälja. För aktiebolag kan en strikt tolkning av bokföringsregler leda till krav på nedskrivning så snart bygget är klart.

 

Färdigställda bostäder i Värmland 2018
Kommun Småhus Flerbost Summa varav
hyresrätt
bostadsrätt äganderätt Byggt per
1000 inv
Arvika 17 0 17 0 % 0 % 100 % 0,7
Eda 5 0 5 0 % 0 % 100 % 0,6
Filipstad 1 0 1 0 % 0 % 100 % 0,1
Forshaga 9 0 9 0 % 0 % 100 % 0,8
Grums 1 0 1 0 % 0 % 100 % 0,1
Hagfors 0 0 0 0,0
Hammarö 75 66 141 47 % 44 % 9 % 8,6
Karlstad 120 1 080 1 200 45 % 50 % 6 % 13,0
Kil 7 0 7 0 % 0 % 100 % 0,6
Kristinehamn 15 0 15 0 % 0 % 100 % 0,6
Munkfors 0 0 0 0,0
Storfors 1 40 41 98 % 0 % 2 % 10,1
Sunne 1 2 3 67 % 0 % 33 % 0,2
Säffle 7 0 7 0 % 0 % 100 % 0,4
Torsby 4 20 24 83 % 0 % 17 % 2,0
Årjäng 13 0 13 77 % 0 % 23 % 1,3
Värmland 276 1 208
1 484
45 %
44 %
10 %
5,3
Riket 12 032
42 844
54 876
42 %
43 %
15 %
5,4
Källa: SCB
LÄS MER: Färdigställda bostäder i Värmland 2017
Färdigställda bostäder i Värmland 2017
Kommun Småhus Flerbost Summa varav
hyresrätt
bostadsrätt äganderätt Byggt per
1000 inv
Arvika 18 0 18 0 % 0 % 100 % 0,7
Eda 3 0 3 0 % 0 % 100 % 0,3
Filipstad 0 0 0 0,0
Forshaga 3 0 3 0 % 0 % 100 % 0,3
Grums 2 0 2 0 % 0 % 100 % 0,2
Hagfors 3 0 3 0 % 0 % 100 % 0,3
Hammarö 66 48 114 0 % 88 % 12 % 7,0
Karlstad 85 450 535 30 % 62 % 8 % 5,9
Kil 33 0 33 0 % 0 % 100 % 2,8
Kristinehamn 20 0 20 0 % 0 % 100 % 0,8
Munkfors 0 0 0 0,0
Storfors 1 0 1 0 % 0 % 100 % 0,2
Sunne 5 8 13 62 % 0 % 38 % 1,0
Säffle 4 6 10 60 % 0 % 40 % 0,6
Torsby 3 23 26 88 % 0 % 12 % 2,2
Årjäng 10 0 10 0 % 0 % 100 % 1,0
Värmland 256 535 791 25 %
55 %
20 %
2,8
Riket 12 444
35 783
48 227
37 %
45 %
18 %
4,8
Källa: SCB
LÄS MER: Färdigställda bostäder i Värmland 2016
Färdigställda bostäder i Värmland 2016
Kommun Småhus Flerbost Summa varav
hyresrätt
bostadsrätt äganderätt Byggt per
1000 inv
Arvika 12 0 12 0 % 0 % 100 % 0,5
Eda 1 0 1 0 % 0 % 100 % 0,1
Filipstad 2 0 2 0 % 0 % 100 % 0,2
Forshaga 2 40 42 95 % 0 % 5 % 3,7
Grums 3 0 3 0 % 0 % 100 % 0,3
Hagfors 0 0 0 0,0
Hammarö 35 62 97 64 % 16 % 20 % 6,2
Karlstad 102 543 645 77 % 11 % 12 % 7,2
Kil 4 0 4 0 % 0 % 100 % 0,3
Kristinehamn 14 0 14 0 % 0 % 100 % 0,6
Munkfors 0 0 0 0,0
Storfors 2 0 2 0 % 0 % 100 % 0,5
Sunne 1 0 1 0 % 0 % 100 % 0,1
Säffle 5 0 5 0 % 0 % 100 % 0,3
Torsby 4 3 7 43 % 0 % 57 % 0,6
Årjäng 3 0 3 0 % 0 % 100 % 0,3
Värmland 190 648 838 71 %
10 %
18 %
3,0
Riket 11 411
31 030
42 441
40 %
38 %
22 %
4,2
Källa: SCB
LÄS MER: Färdigställda bostäder i Värmland 2015
Färdigställda bostäder i Värmland 2015
Kommun Småhus Flerbost Summa varav
hyresrätt
bostadsrätt äganderätt Byggt per
1000 inv
Arvika 10 38 48 79 % 0 % 21 % 1,9
Eda 4 0 4 0 % 0 % 100 % 0,5
Filipstad 2 0 2 0 % 0 % 100 % 0,2
Forshaga 1 0 1 0 % 0 % 100 % 0,1
Grums 4 0 4 0 % 0 % 100 % 0,4
Hagfors 3 0 3 0 % 0 % 100 % 0,3
Hammarö 30 34 64 0 % 53 % 47 % 4,2
Karlstad 124 458 582 58 % 21 % 21 % 6,5
Kil 1 0 1 0 % 0 % 100 % 0,1
Kristinehamn 12 0 12 8 % 0 % 92 % 0,5
Munkfors 0 0 0 0,0
Storfors 0 0 0 0,0
Sunne 1 0 1 0 % 0 % 100 % 0,1
Säffle 3 0 3 0 % 0 % 100 % 0,2
Torsby 7 0 7 0 % 0 % 100 % 0,6
Årjäng 3 0 3 0 % 0 % 100 % 0,3
Värmland 205 530 735 51 % 21 % 28 % 2,7
Riket 9 038 25 565 34 603 39 % 40 % 21 % 3,5
Källa: SCB
LÄS MER: Färdigställda bostäder i Värmland 2014
Färdigställda bostäder i Värmland 2014
Kommun Småhus Flerbost Summa varav
hyresrätt
bostadsrätt äganderätt Byggt per
1000 inv
Arvika 4 0 4 0 % 0 % 100 % 0,2
Eda 3 0 3 0 % 0 % 100 % 0,4
Filipstad 3 0 3 0 % 0 % 100 % 0,3
Forshaga 2 0 2 0 % 0 % 100 % 0,2
Grums 0 0 0 0,0
Hagfors 1 0 1 0 % 0 % 100 % 0,1
Hammarö 49 0 49 0 % 29 % 71 % 3,2
Karlstad 55 123 178 51 % 28 % 21 % 2,0
Kil 3 0 3 0 % 0 % 100 % 0,3
Kristinehamn 6 0 6 0 % 0 % 100 % 0,2
Munkfors 0 0 0 0,0
Storfors 1 0 1 0 % 0 % 100 % 0,2
Sunne 4 0 4 0 % 0 % 100 % 0,3
Säffle 7 0 7 0 % 0 % 100 % 0,5
Torsby 0 0 0 0,0
Årjäng 4 0 4 0 % 0 % 100 % 0,4
Värmland 142 123 265 34 % 24 % 42 % 1,0
Riket 8 410 20 754 29 164 38 % 38 % 24 % 3,0
Källa: SCB
LÄS MER: Färdigställda bostäder i Värmland 2012-2013
Färdigställda bostäder i Värmland 2012-2013
Kommun Småhus Flerbost Summa varav
hyresrätt
bostadsrätt äganderätt Byggt per
1000 inv
Arvika 17 0 17 100 % 0,7
Eda 7 0 7 100 % 0,8
Filipstad 3 0 3 100 % 0,3
Forshaga 7 26 33 79 % 21 % 2,9
Grums 4 0 4 100 % 0,4
Hagfors 7 0 7 100 % 0,6
Hammarö 59 0 59 8 % 92 % 3,9
Karlstad 66 158 224 27 % 51 % 22 % 2,6
Kil 26 0 26 35 % 65 % 2,2
Kristinehamn 7 0 7 100 % 0,3
Munkfors 0 0 0 0,0
Storfors 2 0 2 100 % 0,5
Sunne 16 40 56 71 % 2 % 27 % 4,3
Säffle 17 0 17 100 % 1,1
Torsby 11 18 29 62 % 38 % 2,4
Årjäng 28 0 28 100 % 2,8
Värmland 277 242 519 24 % 28 % 47 % 1,9
Riket 17 898 37 320 55 218 35 % 35 % 30 % 5,8
Källa: SCB
Senast uppdaterad: 20 februari, 2020