Sänkta elnätspriser i tio kommuner

Bara fyra kommuner har en samlad taxenivå under riksgenomsnittet.

Bara fyra av Värmlands 16 kommuner har en samlad taxenivå under riksgenomsnittet. Taxorna brukar vara högre i glesbygd.

I många kommuner har taxorna höjts minst tre gånger mer än KPI.

I de flesta kommuner har taxorna höjts uppåt tre gånger mer än den allmänna prisnivån KPI.

Värme, vatten, el och sophämtning är dyrt i Värmland. Bara Karlstad, Arvika, Kristinehamn och Hagfors har en samlad taxenivå som ligger under riksgenomsnittet.

Generellt är taxorna högre i glesbygd. I Karlstad går drygt 1 800 kronor i månaden till taxor och avgifter i en normalstor lägenhet. I Årjäng, Torsby och Storfors med flera kommuner får hyresgästen betala uppemot 450 kronor mer för samma förbrukning.

Sänkta elnätspriser

Varje år brukar avgifterna höjas, oftast med betydligt mer än andra priser i samhället. I år höjdes taxorna 2,3 procent i snitt i riket medan den allmänna kostnadsutvecklingen var 1,7 procent. 

I Värmland stannade dock den genomsnittliga taxehöjningen på 0,3 procent. Det berodde helt och hållet på sänkta elnätspriser i de tio kommuner som har Ellevio som nätleverantör. Efter att tidigare ha legat högst i landet börjar man nu närma sig genomsnittet.

Övriga taxor höjdes

De kommuner som hade andra elnätsleverantörer fick dock höjningar, och även andra taxor steg.

I Arvika höjdes VA-taxan med 18 procent och övriga taxor med 3–4 procent. Det gav en sammanlagd taxehöjning i kommunen med 6 procent, högst i länet. 

I Hammarö och Storfors steg avfallstaxorna kraftigt, med 16 respektive 18 procent. Men där vägdes höjningen upp av sänkt elnätstaxa.

Dyr fjärrvärme i Forshaga

Fjärrvärmen är en tung post i de samlade taxorna, och har därför stor betydelse för hur den totala nivån blir. 

Forshagas fjärrvärmetaxa är näst högst i landet. Dock höjdes den inte under 2021, till skillnad från i Arvika och Sunne där fjärrvärmen steg med drygt 3 procent.

Taxorna har höjts mer än hyrorna

Taxor och avgifter har stigit betydligt mer än andra priser under en lång rad år. Sedan 1996 har taxenivån i Torsby, Årjäng, Forshaga och Säffle höjts tre gånger mer än inflationen, mätt som KPI. De flesta av de andra Värmlandskommunerna ligger inte långt efter.

I riket som helhet har taxorna höjts med 87 procent i genomsnitt sedan 1996, samtidigt som hyrorna stigit med 53 procent och den allmänna prisnivån KPI bara stigit med 32  procent.

 

Kostnader 2021 för olika nyttigheter, kr/kvm inkl moms
Kommun Fjärrv* El VA Avfall Total kostnad
Arvika 168 96 73 23 360
Eda 162 102 87 20 371
Filipstad 183 95 82 23 382
Forshaga 205 102 77 18 401
Grums 184 102 82 18 385
Hagfors 175 102 65 27 369
Hammarö 179 102 97 23 401
Karlstad 159 95 55 19 327
Kil 172 102 105 18 397
Kristinehamn 183 96 58 24 361
Munkfors 177 102 83 23 385
Storfors 192 102 94 19 406
Sunne 187 102 84 29 401
Säffle 183 103 66 21 373
Torsby 184 96 103 24 406
Årjäng 181 103 105 17 406
Riksgenomsnitt 171 99 77 24 371
Källa: Avgiftsgruppen
*Värmekostnaderna baseras på en medelförbrukning i Sverige.
LÄS MER: Nils Holgersson-undersökningen

Undersökningens metod är att ”förflytta” en bostadsfastighet till landets alla kommuner och jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp (VA), el och uppvärmning. Undersökningen har genomförts varje år sedan 1996. Bakom den så kallade Avgiftsgruppen står HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och Sveriges Allmännytta.

Länk till hela Nils Holgersson, avgiftsstudie 2021 (pdf).

 

Senast uppdaterad: 17 november, 2021