Mycket höga taxor i Värmland

Bara tre kommuner har en samlad taxenivå under riksgenomsnittet.

Bara Karlstad, Kristinehamn och Arvika har en samlad taxenivå under riksgenomsnittet. Taxorna brukar vara högre i glesbygd.

I många kommuner har taxorna höjts minst tre gånger mer än KPI.

I de flesta kommuner har taxorna höjts minst tre gånger mer än den allmänna prisnivån KPI.

Värme, vatten, el och sophämtning är dyrt i Värmland. 13 av länets 16 kommuner har högre totaltaxa än snittet i riket.

Bara Karlstad, Kristinehamn och Arvika har en samlad taxenivå som ligger under riksgenomsnittet.

I Karlstad går 1 840 kronor i månaden till taxor och avgifter i en normalstor lägenhet. I grannkommunen Hammarö får hyresgästen i snitt betala 460 kronor mer för samma förbrukning och i länets dyraste kommun, Årjäng, kostar samma förbrukning ytterligare 50 kronor i månaden.

Något lägre höjning i Värmland

Kostnaden för el, värme, vatten och avfall fortsätter öka mer än andra priser i samhället. Den genomsnittliga höjningen av taxorna i riket mellan 2018 och 2019 blev 4,8 procent, medan den allmänna prisnivån, KPI, bara ökade med 1,9 procent.

I länets kommuner blev den genomsnittliga höjningen av taxorna något lägre än rikssnittet, 4,2 procent. I några kommuner – Eda, Hammarö, Munkfors och Årjäng – var taxehöjningarna under 3 procent, medan taxorna i Filipstad, Forshaga och Säffle höjdes med 7–8 procent.

Dyra elavtal

Gemensamt för alla kommuner var dock fortsatt höjda elpriser med runt 10 procent, i Karlstad och Filipstad till och med runt 12 procent.

Tio Värmlandskommuner – Hammarö, Sunne, Torsby, Hagfors, Kil, Forshaga, Grums, Eda, Storfors och Munkfors – har Ellevio (fd Fortum) som elnätsföretag. Nio av dem tillhör med elpriset 120 kr per kvadratmeter kommunerna med landets dyraste el. Förra året hade de nio kommunerna också de högsta elavgifterna i länet. Det har de fortfarande, trots att företaget sänkt nätavgiften. Den totala elkostnaden ökar ändå på grund av höjda elhandelspriser och skatter.

Taxorna har höjts mer än hyrorna

Taxor och avgifter har stigit betydligt mer än andra priser under en lång rad år. Sedan 1996 har taxenivån i Säffle höjts drygt tre gånger mer än inflationen, mätt som KPI. De flesta av de andra Värmlandskommunerna ligger inte långt efter.

I riket som helhet har taxorna höjts med 86 procent i genomsnitt sedan 1996, samtidigt som hyrorna stigit med cirka 50 procent och den allmänna prisnivån KPI bara stigit med runt 30 procent.

 

Kostnader 2019 för olika nyttigheter, kr/kvm inkl moms
Kommun Fjärrv* El VA Avfall Total kostnad
Arvika 160 106 62 22 350
Eda 159 120 87 26 392
Filipstad 179 103 80 20 382
Forshaga 196 120 73 16 405
Grums 180 120 78 18 396
Hagfors 170 120 63 23 376
Hammarö 177 120 94 20 411
Karlstad 157 104 52 16 329
Kil 171 120 100 17 408
Kristinehamn 177 104 55 18 354
Munkfors 184 120 83 22 409
Storfors 192 120 91 15 419
Sunne 181 120 80 27 408
Säffle 182 118 66 32 398
Torsby 180 114 96 22 411
Årjäng 181 118 105 17 421
Riksgenomsnitt 166 110 70 22 369
Källa: Avgiftsgruppen
*Värmekostnaderna baseras på en medelförbrukning i Sverige. I de kommuner som saknar fjärrvärme har värmekostnaden angetts till riksgenomsnittet för fjärrvärme.
LÄS MER: Nils Holgersson-undersökningen

Undersökningens metod är att ”förflytta” en bostadsfastighet till landets alla kommuner och jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp (VA), el och uppvärmning. Undersökningen har genomförts varje år sedan 1996. Bakom den så kallade Avgiftsgruppen står HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och Sabo.

Länk till hela Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. Avgiftsstudie 2019 (pdf, 72 sidor).

 

Senast uppdaterad: 4 december, 2019