Kraftigt höjda elpriser i hela länet

Bara fyra kommuner har en samlad taxenivå under riksgenomsnittet.

Bara fyra av Värmlands 16 kommuner har en samlad taxenivå under riksgenomsnittet. Taxorna brukar vara högre i glesbygd.

I flera kommuner har taxorna höjts tre gånger mer än KPI.

Taxorna i Värmlands kommuner har höjts två-tre gånger mer än den allmänna prisnivån KPI.

Värme, vatten, el och sophämtning är dyrt i Värmland. Bara Karlstad, Arvika, Kristinehamn och Hagfors har en samlad taxenivå som ligger under riksgenomsnittet.  

Generellt är taxorna högre i glesbygd. I Karlstad går drygt 2 100 kronor i månaden till taxor och avgifter i en normalstor lägenhet. De andra kommunerna är dyrare. I flera av dem får man betala över 400 kronor mer för samma förbrukning.

Skenande elpriser

Varje år brukar avgifterna höjas, oftast med betydligt mer än andra priser i samhället. I år höjdes taxorna 14 procent i snitt medan den allmänna kostnadsutvecklingen var 6  procent.

Det var kostnaden för el som rusade i höjden. I samtliga kommuner höjdes elpriset med cirka 50 procent, motsvarande runt 260 kr i månaden för en 67 kvm stor lägenhet.

Måttligare höjningar

Övriga avgifter – för fjärrvärme, VA och avfall – höjdes, med några undantag, med mindre än inflationen. 

I Karlstad höjdes exempelvis avfallstaxan med motsvarande 40 kr i månaden för en normallägenhet. Forshaga fick höjda VA- och avfallstaxor. Fjärrvärmen blev något dyrare i Eda medan Forshaga och Munkfors kunde glädjas åt något sänkta fjärrvärmepriser.

Dyr fjärrvärme i Forshaga

Fjärrvärmen är den tyngsta posten i de samlade taxorna, och har därför stor betydelse för den totala nivån. Forshagas fjärrvärmetaxa är, även efter årets prissänkning, bland de högsta i landet. Även Storfors, Sunne, Kristinehamn, Grums, Torsby och Säffle har dyr fjärrvärme.

Taxorna har höjts mer än hyrorna

Taxor och avgifter har stigit betydligt mer än andra priser under en lång rad år. Sedan 1996 har taxenivån i Torsby, Årjäng, Forshaga höjts tre gånger mer än inflationen. De flesta av de andra Värmlandskommunerna ligger inte långt efter.

I riket som helhet har taxorna höjts med 112 procent i genomsnitt sedan 1996 samtidigt som den allmänna prisnivån KPI stigit med 40  procent.

 

Kostnader 2022 för olika nyttigheter, kr/kvm inkl moms
Kommun Fjärrv* El VA Avfall Total kostnad
Arvika 169 140 75 23 407
Eda 171 146 89 22 427
Filipstad 183 140 84 23 430
Forshaga 199 146 90 21 456
Grums 187 146 84 18 435
Hagfors 177 146 66 26 414
Hammarö 180 146 106 23 455
Karlstad 160 140 56 26 382
Kil 172 146 105 20 444
Kristinehamn 187 143 60 25 414
Munkfors 172 146 83 24 425
Storfors 192 146 94 19 451
Sunne 190 146 87 24 447
Säffle 187 147 66 21 421
Torsby 187 140 108 25 461
Årjäng 183 147 107 17 454
Riksgenomsnitt 174 141 79 25 420
Källa: Avgiftsgruppen
*Värmekostnaderna baseras på en medelförbrukning i Sverige.
LÄS MER: Nils Holgersson-undersökningen

Undersökningens metod är att ”förflytta” en bostadsfastighet till landets alla kommuner och jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp (VA), el och uppvärmning. Undersökningen har genomförts varje år sedan 1996. Bakom den så kallade Avgiftsgruppen står HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och Sveriges Allmännytta.

Länk till hela Nils Holgersson, avgiftsstudie 2022 (pdf).

 

Senast uppdaterad: 21 november, 2022