Mycket höga taxor i Värmland

Bara tre kommuner har en samlad taxenivå under riksgenomsnittet.

Bara Karlstad, Kristinehamn och Arvika har en samlad taxenivå under riksgenomsnittet. Taxorna brukar vara högre i glesbygd.

I många kommuner har taxorna höjts minst tre gånger mer än KPI.

I flera kommuner har taxorna höjts tre gånger mer än den allmänna prisnivån KPI.

Värme, vatten, el och sophämtning är dyrt i Värmland. 13 av länets 16 kommuner har högre totaltaxa än snittet i riket. Bara Karlstad, Kristinehamn och Arvika har en samlad taxenivå som ligger under riksgenomsnittet.

I Karlstad går 1 777 kronor i månaden till taxor och avgifter i en normalstor lägenhet. I Årjäng, Storfors, Forshaga m.fl. kommuner får hyresgästen betala uppemot 500 kronor mer för samma förbrukning.

Liten sänkning

Varje år brukar taxorna höjas, oftast med betydligt mer än andra priser i samhället. Mellan 2019 och 2020 sjönk dock den sammanlagda kostnaden något. I Värmland blev den genomsnittliga sänkningen 2,3 procent.

Hela sänkningen berodde på sänkta elpriser. Både elhandels- och nätpriser har höjts kraftigt under många år. Men nu sjönk elhandelspriset rejält, samtidigt som elnätsavgifterna låg kvar på i stort sett samma nivå. Sammantaget betydde det minskade elkostnader. För övriga taxor var det – som vanligt – prishöjningar som gällde.

Dyra elavtal

I samtliga kommuner i länet sänktes elpriserna med 11–13 procent. Trots det har Värmlandskommunerna fortfarande bland landets högsta avgifter för el. Tio Värmlandskommuner – Hammarö, Sunne, Torsby, Hagfors, Kil, Forshaga, Grums, Eda, Storfors och Munkfors – har Ellevio som elnätsföretag. Med nätpriset 114 öre per kilowattimme tillhör de kommunerna med landets dyraste nätavgifter.

Åts upp av andra taxehöjningar

Sänkningen av elhandelspriset åts i stor utsträckning upp av att andra taxor höjdes. I Forshaga höjdes fjärrvärme-, VA- och avfallstaxorna så mycket att den totala avgiftsnivån höjdes. I övriga kommuner sänktes totalnivån.

I Eda sänktes, förutom elpriset, också avfallstaxan rejält och i Munkfors sjönk även fjärrvärmetaxan. Där sjönk totaltaxan med 4–5 procent. I övriga kommuner blev sänkningen måttligare.

Taxorna har höjts mer än hyrorna

Taxor och avgifter har stigit betydligt mer än andra priser under en lång rad år. Sedan 1996 har taxenivån i Torsby, Årjäng, Forshaga och Säffle höjts drygt tre gånger mer än inflationen, mätt som KPI. De flesta av de andra Värmlandskommunerna ligger inte långt efter.

I riket som helhet har taxorna höjts med 83 procent i genomsnitt sedan 1996, samtidigt som hyrorna stigit med cirka 50 procent och den allmänna prisnivån KPI bara stigit med drygt 30 procent.

 

Kostnader 2020 för olika nyttigheter, kr/kvm inkl moms
Kommun Fjärrv* El VA Avfall Total kostnad
Arvika 163 93 62 22 340
Eda 161 107 87 20 376
Filipstad 179 90 82 23 374
Forshaga 205 107 77 17 405
Grums 184 107 79 18 388
Hagfors 173 107 65 27 372
Hammarö 179 107 97 20 403
Karlstad 157 91 53 19 320
Kil 172 107 104 18 401
Kristinehamn 180 90 58 22 351
Munkfors 177 107 83 22 389
Storfors 192 107 94 16 408
Sunne 181 107 82 28 397
Säffle 183 105 66 23 377
Torsby 184 101 98 22 405
Årjäng 181 105 105 17 409
Riksgenomsnitt 169 97 73 23 363
Källa: Avgiftsgruppen
*Värmekostnaderna baseras på en medelförbrukning i Sverige. I de kommuner som saknar fjärrvärme har värmekostnaden angetts till riksgenomsnittet för fjärrvärme.
LÄS MER: Nils Holgersson-undersökningen

Undersökningens metod är att ”förflytta” en bostadsfastighet till landets alla kommuner och jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp (VA), el och uppvärmning. Undersökningen har genomförts varje år sedan 1996. Bakom den så kallade Avgiftsgruppen står HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och Sveriges Allmännytta.

Länk till hela Nils Holgersson, avgiftsstudie 2020 (pdf).

 

Senast uppdaterad: 19 november, 2020