Mest egnahem i nästan alla kommuner

Andelen hyresrätter är normalt störst i städer, på landsbygden dominerar villorna.

Andelen hyresrätter är normalt störst i städer, på landsbygden dominerar villorna. Mönstret är detsamma i Värmland.

I Värmland dominerar egnahemmen.

I Värmland, med sina många småorter, dominerar egnahemmen.

Värmland har en ovanligt stor andel egnahem: Drygt hälften av alla bostäder är villor. I alla kommuner utom Karlstad och Kristinehamn är majoriteten av bostäderna egnahem.

I Karlstad är 46 procent av bostäderna hyresrätter, vilket är normalt för lite större städer.

Allmännyttan viktig

De allmännyttiga bostadsföretagen spelar en stor roll på Värmlands bostadsmarknad. 47 procent av alla hyresrättslägenheter tillhör allmännyttan, vilket är något mer än riksgenomsnittet som är 43 procent.

Andelen allmännytta var dock högre tidigare. Rivningar och försäljning – både till svenska och norska företag – har minskat beståndet.

Brist på hyresrätter

Det råder brist på hyreslägenheter i de flesta av länets kommuner. I Karlstad gjorde dessutom ombildningar till bostadsrätt att antalet hyresrätter minskade i flera år.

Men sedan 2015 har cirka 2 700 nya hyreslägenheter byggts i Karlstad, och ännu fler är på väg. Så nu har tappet av hyresrätter vägts upp och det finns hopp om att trycket ska lätta.

Under fliken Kommuner finns diagram över bostadsbeståndets fördelning i varje enskild kommun.

LÄS MER: Om upplåtelseformer i statistiken

Statistiska centralbyråns offentliga statistik över bostadsbeståndet baseras på det nationella lägenhetsregistret. I underlaget för fördelning på upplåtelseformer ingår även specialbostäder, till exempel studentbostäder, boenden för äldre eller funktionshindrade. Dessa är oftast hyresrätter.

Senast uppdaterad: 13 juni, 2022